אזהרה
דף זה אינו רלבנטי עוד!
דף זה אינו רלבנטי יותר, ולכן הועבר לארכיון במרחב "הקפאה".


הקדמה:

הקרן לרווחה מסייעת לניצולי השואה בהחזר כספי כנגד קבלות מקור בהתאם לסל ההחזרים שמפורט בהמשך
אפיק המענקים לשנת 2013 נסגר להגשת בקשות ב-31.12.2013. פרסום אודות פתיחת האפיק לשנת 2014 יפורסם במהלך השנה.
בקשות אשר תתקבלנה במשרדי הקרן החל מה-01.01.2014, תטופלנה עם פתיחת האפיק בשנת 2014 ע"פ הנהלים והקריטריונים הרלוונטים


 • הקרן לרווחה לנפגעי השואה בישראל מסייעת לניצולי שואה בהחזר כספי כנגד קבלות מקור בהתאם לסל ההחזרים שנקבע על ידי הקרן בכל שנה.
 • מטרות עבורן ניתן לקבל את ההחזר הכספי:
 • רכישת מכשיר שמיעה: יש לצרף הוכחה כי מוצו זכויותיו של הפונה במסגרת סל הבריאות באמצעות קופות החולים.
 • טיפולי שיניים: לא יתקבלו העתקי קבלות עבור טיפולי שיניים שנעשו בקופות חולים ומרפאות פרטיות.
 • רכישת משקפי ראיה: ניתן לקבל החזר בגין זוג משקפיים מסוג מולטיפוקל אחד, או משקף לרחוק ומשקף לקרוב. קבלות מאופטיקה הלפרין חובה לשלוח כולל ספח קופה.
 • נעליים אורטופדיות: ניתן לקבל החזר בגין זוג נעליים אורטופדיות אחד בלבד לכל שנה. יש לצרף אישור ספק כי הרכישה בוצעה בגין נעליים אורטופדיות.
 • רכישת ציוד רפואי/שיקומי (כולל מוצרי ספיגה): קבלות לציוד רפואי ושיקומי אשר נרכש עבור הפונה ואינן על שמו, יש לצרף המלצה רפואית או סיכום רפואי המעיד על כך שאין באפשרות הפונה לרכוש את המוצר בעצמו והצהרת הרוכש המעידה כי הרכישה הינה עבור מגיש הבקשה .
 • עזרים אורטופדיים (כולל תיקון ציוד רפואי וחלקי חילוף).
 • טיפול רפואי: החזר בגין השתתפות עצמית בטיפולים רפואיים, טיפולים אלטרנטיביים בקופת חולים, לא כולל תרופות וזריקות.
 • החזר בגין דמי מנוי לחברה המעניקה שירותי משדר קרדיאלי (בהמלצת רופא מקופת חולים).
 • נסיעות לטיפולים חוזרים לחולים אונקולוגים ודיאליזה בלבד (יש לצרף אישור רפואי ואישור על גובה ההחזר מקופת החולים).

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

 • הבקשה לסיוע לשנת 2014 תוגש על גבי טופס בקשה אשר יפורסם בהמשך, כשיפתח אפיק המענקים לשנת 2014.
 • כשטופס הבקשה לשנת 2014 יפורסם, יהיה חובה לצרף לטופס הבקשה העדכני את המסמכים הבאים:
 1. צילום קריא של תעודת הזהות של מגיש הבקשה בצירוף הספח.
 2. אישור המעיד על ניצולות - לדוגמא: קבלת רנטה מגרמניה אוסטריה או מקרן סעיף 2, תגמולים מהרשות לזכויות ניצולי השואה של משרד האוצר ( נכי רדיפות ), פיצויים חד- פעמיים מועידת התביעות.
 3. תאור קצר על מקום המצאותו של מגיש הבקשה בתקופת השואה.
 4. אישור על פרטי חשבון הבנק של מגיש הבקשה לצורך ביצוע תשלום באמצעות העברה בנקאית (מתקבל אישור חתום על-ידי הבנק או דף חשבון ובו שם מגיש הבקשה או צילום צ'ק או מסמך אחר המעיד על הפרטים הנכונים של חשבון מגיש הבקשה בצירוף שם מגיש הבקשה).
 5. אישורים לגבי הכנסותיו של מגיש הבקשה (תגמולים מהאוצר, רנטה, ביטוח לאומי, משכורת, פנסיה ופנסיה מחו"ל).
 6. תדפיס עו"ש של הבנק מ- 3 חודשים אחרונים.
 7. קבלות מקוריות על שם מגיש הבקשה משנת הגשת הבקשה ו/או השנה הקודמת לה, בגין ההוצאות עבורן נדרש מענק אישי (החזר כספי).
 8. לקבלות לציוד רפואי ושיקומי אשר נרכש עבור הפונה ואינן על שמו יש לצרף המלצה רפואית או סיכום רפואי המעיד על כך שאין באפשרות הפונה לרכוש את המוצר בעצמו.
 9. לחולים אונקולוגיים/ אלצהיימר מומלץ לצרף מסמכים המעידים על מחלתם זו.
 • הבקשה תטופל רק ממועד הגעתה למשרדי הקרן בשלמות ובצירוף כל המסמכים הדרושים.
 • ועדה ציבורית של ניצולי שואה בודקת כל בקשה ומחליטה האם לאשרה ( במלואה או בחלקה ) או לדחותה.

חשוב לדעת

 • מומלץ לשמור את קבלות המקור עבור הרכישות והטיפולים שעבורם ניתן לקבל החזר כספי כמפורט למעלה.
 • לשם קבלת המענק לא ניתן יהיה להגיש חשבוניות מס / קבלות עם העתק נאמן למקור או העתקים צילומיים.

ארגוני סיוע

 • ראו ערך מורחב על ארגוני סיוע לניצולי השואה - בישראל פועלים ארגונים, עמותות ומוסדות המסייעים לניצולי השואה. חלק מהארגונים פועלים במספר תחומי סיוע, וחלקם מתמקדים בנושא ספציפי. בדפי הארגונים המופיעים בערך המורחב, ניתן למצוא הסבר מפורט לגבי תחומי הפעילות של כל ארגון ואמצעי יצירת הקשר איתו.

גורמי ממשל

גורם ממשלתי אתר אינטרנט זכויות ותחומי אחריות
הרשות לזכויות ניצולי השואה - טל' 5105*

מרכז מידע נייד של הרשות לזכויות ניצולי השואה

אתר הרשות לזכויות ניצולי השואה טיפול בניצולי שואה הזכאים לסיוע מכוח חוק נכי המלחמה בנאצים, מכוח חוק נכי רדיפות הנאצים, מכוח חוק ההסדרים 2001- תיקון לחוק נכי רדיפות הנאצים ומכוח חוק הטבות לניצולי שואה
הלשכה לענייני פיצויים אישיים מחו"ל (במשרד האוצר) - טל' ‎03-6234100,מייל: מידע באתר משרד האוצר טיפול בזכויות ניצולי השואה, הוא מתן שירות ואמצעי קשר מול הרשויות הגרמניות עבור ניצולי השואה המקבלים תגמולים מכוח חוק הפיצויים הפדרלי הגרמני (BEG). הלשכה מתמקדת בנזקי בריאות של ניצולי השואה והדרכה וסיוע במימוש זכויותיהם.
ועידת התביעות (במשרד האוצר) - טל' ‎03-5194400 אתר ועידת התביעות טיפול בבקשות לקבלת סיוע מהקרנות שבניהולה ובמימון ממשלת גרמניה, כגון: מענק פעמי מקרן הסיוע, קצבאות לניצולי שואה מקרן ועידת התביעות ופיצוי חד פעמי לניצולים שהיו ילדים בתקופת השואה
מוקד 8840* לפניות הציבור אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד *8840 לאזרחים ותיקים של המשרד לשוויון חברתי מהווה כתובת מרכזית לטיפול בפניות של אזרחים ותיקים, למתן מידע אודות כלל הזכויות, השירותים וההטבות המגיעים לציבור האזרחים הוותיקים ולסיוע במיצוי הזכויות.
יחידת סגולה - מוקד מיצוי זכויות לאזרחים ותיקים בבתי חולים אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד זכויות בריאותיות לאזרחים ותיקים, לסיוע לאזרחים ותיקים ובני משפחותיהם בבירור זכויות המאושפז, במהלך תקופת האשפוז בבית החולים
המוסד לביטוח לאומי

שירות הייעוץ לאזרח הוותיק ומשפחתו
מרכז תמיכה ומידע 9696*

זכויות בגיל השלישי באתר המוסד לביטוח לאומי זכאות לקצבאות שונות בהתאם לגיל ולמצב הכלכלי והפעלת שירותי יעוץ לקשיש ומוקד טלפוני חינם לקשישים ולבני משפחותיהם
משרד הרווחה והביטחון החברתי

שי"ל - שירות ייעוץ לאזרח - מוקד טלפוני: 118

אזרחים ותיקים באתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים מימון מגורים במסגרת מוסדית לקשישים עצמאיים ותשושים ומתן שירותים שונים במסגרת קהילה ופנאי
משרד הבריאות

קול הבריאות - מוקד השירות הטלפוני של משרד הבריאות 5400*

הגיל המבוגר באתר משרד הבריאות ביטוח בריאות וסיוע לסובלים מבעיות רפואיות שונות על רקע גיל
משרד הבינוי והשיכון - מוקד טלפוני בנושא דיור 5442* אתר משרד הבינוי והשיכון סיוע בדיור ומתן פתרונות דיור לקשישים


חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים