אזהרה
דף זה אינו רלבנטי עוד!
דף זה אינו רלבנטי יותר, ולכן הועבר לארכיון במרחב "הקפאה".


הקדמה:

המענק מהווה תחליף להלוואת סל קליטה והוא נועד לסייע לעולים זכאי קצבאות ביטוח לאומי בתשלומי שכר-הדירה שלהם עד סוף שנת הקליטה הראשונה
המענק ניתן כתשלום שמיני במסגרת תשלומי סל קליטה
מידע נוסף באתר משרד הקליטה


הערת עריכה
על-פי מוקד משרד הקליטה הזכות לא קיימת יותר (גם אין כיום מידע רשמי לגביה)
הערה מאת רבקה ניר (שיחה) 14:42, 31 באוקטובר 2017 (IST)

החל משנת 2002 נוסף מענק משלים לסל הקליטה, המהווה תחליף להלוואת סל קליטה שהיתה בתוקף עד יום 31.12.2001.

מי זכאי?

  • עולים שעלו לישראל מיום 01.01.1996 וקיבלו ממשרד הקליטה הלוואת סל קליטה, זכאים להמרת ההלוואה למענק אם חל במצבם אחד מהשינויים הבאים:

תהליך מימוש הזכות

  • עולה העונה על תנאי הזכאות יפנה לאחת מלשכות משרד הקליטה בצירוף מסמכים מעודכנים על הקצבה שהוא מקבל מהמוסד לביטוח לאומי.

חשוב לדעת

  • המענק המשלים מיועד לסייע בתשלומי שכר-הדירה עד סוף שנת הקליטה הראשונה והוא מתווסף כתשלום שמיני של סל הקליטה.
  • עולים קשישים הזכאים לקצבת זקנה והשלמת הכנסה וכן מי שיגיעו לזכאות לקצבת זקנה תוך 44 חודשים מיום עליתם - ימשיכו לקבל את המענק המשלים בסכומים שהיו בתוקף עד עתה.


ארגוני סיוע

גורמי ממשל

הרחבות ופרסומים