הקצאת כליות נעשית על פי קריטריונים המביאים בחשבון את גיל התורם, משך ההמתנה לתרומה, רמת נוגדנים בגופו והתאמת רקמות דם בינו ובין התורם
משך ההמתנה מחושב מיום התחלת טיפולי הדיאליזה ולא ממועד הרישום להשתלה
דחיפות רפואית אינה מהווה קריטריון בהחלטה למי להקצות את הכליה הנתרמת
למידע נוסף ראו באתר משרד הבריאות


בהקצאת כליה מובאים בחשבון קריטריונים שונים, כגון: התאמה בסיווג רקמות של התורם והנתרם, משך זמן ההמתנה של המועמד להשתלה מאז כניסתו לרשימת הממתינים להשתלה, גיל המועמד ורמת הנוגדנים בגופו של המועמד להשתלה (היכולים לדחות את הכליה המושתלת).

 • בהקצאת איברים להשתלה, הקביעה מי יקבל את האיבר שהתקבל מהתורם נעשית על פי קריטריונים המבוססים על מידת ההתאמה בין התורם לנתרם (סוג דם, משקל, גובה וכו').
 • דחיפות רפואית אינה מהווה קריטריון בהחלטה למי להקצות את הכליה הנתרמת.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • מועמדים להשתלת כליה.

אופן הקצאת הכליה

בדיקות התאמה בין התורם לנתרם

 • כל מי שנכנס לרשימה הארצית של המועמדים להשתלת כליה נותן מדי חודש דגימת דם ביחידת הדיאליזה. הדגימה נשלחת למעבדה לסיווג רקמות כדי לבדוק את קיומם של נוגדנים בדם. במעבדה הארצית לסיווג רקמות נשמר מאגר של דגימות דם והנתונים של החולים הממתינים להשתלה.
 • כאשר מדובר בתרומה של כליה מתורם חי המיועדת לאדם מסויים, תבוצע ההתאמה בין התורם לנתרם הספציפי.
 • כאשר אדם תורם כליה לתורם בלתי מסוים, יוחלט למי מהחולים הממתינים להשתלה תוקצה הכליה בהתאם להתאמה של כל אחד מהם.

התאמה בסוג דם בין התורם לנתרם

 • כדי לבצע את השתלת הכליה יש לוודא כי קיימת התאמה בסוג הדם בין התורם והנתרם.
  • אדם עם סוג דם A יכול לקבל מתורם בעל סוג דם A או O.
  • אדם עם סוג דם B יכול לקבל מתורם בעל סוג דם B או O.
  • אדם עם סוג דם AB יכול לקבל מתורם בעל סוג דם A,B,AB או O.
  • אדם עם סוג דם O יכול לקבל מתורם בעל סוג דם O בלבד.

התאמת רקמות בין התורם לנתרם

 • בדיקת הצלבה (בדיקת התאמת רקמות) נועדה לזהות האם יש נוגדנים בדמו של המקבל, כנגד דם תורם הכליה. נוגדנים אלו, אם יימצאו, עלולים לגרום לדחיית השתל.
 • הבדיקה היא בדיקת דם הנעשית לתורם ולנתרם במעבדה לסיווג רקמות בבית החולים.
 • אם בדיקת ההצלבה בין התורם לנתרם היא שלילית (כלומר אין נוגדנים היכולים לדחות את הכליה), התורם יכול לתרום את הכליה למועמד.
 • ככל שההתאמה של מערכת סווג הרקמות בין התורם למקבל טובה יותר כך עולה הסיכוי להצלחת ההשתלה.
 • יש תרופות חדשות, המאפשרות היום להשתיל בהצלחה איברים, גם כשאין התאמה טובה בסיווג רקמות בין התורם למקבל.

דירוג המועמדים ברשימת ההמתנה

 • המערכת הממוחשבת בוחרת את המועמד המתאים, על פי ניקוד שניתן בהתאם לקריטריונים הבאים:
  • גיל התורם וגיל הנתרם
   • נתרם מתחת לגיל 18 - יקבל את הניקוד הגבוה ביותר.
   • נתרם מעל גיל 60 - יקבל העדפה מבין תורמים מבוגרים מעל גיל 60.
   • צעיר מועמד להשתלה - יקבל העדפה לכליה מתורם מתחת לגיל 60.
  • זמן ההמתנה
   • משך ההמתנה לתרומה מחושב לכל המועמדים מיום התחלת טיפולי דיאליזה.
   • ככל שזמן ההמתנה ארוך יותר, כך מספר הנקודות גבוה יותר.
  • התאמה בין התורם לנתרם בבדיקת סיווג רקמות
   • בדיקת ההתאמה מתבצעת מדגימות דם של החולה והתורם הפוטנציאלי במעבדה.
   • יכולה להיות התאמה מלאה, חלקית או היעדר התאמה כלל.
   • ככל שבדיקת ההתאמה נמצאת מושלמת יותר, כך הסיכוי של אותו מועמד לקבל את הכליה, גבוה יותר, והניקוד שיקבל יהיה גבוה יותר.
  • רמת נוגדנים (PRA)
   • בדיקת דם נלקחת מהמועמד להשתלה, ובודקת את רמת הנוגדנים שלו. ככל שרמת הנוגדנים גבוהה יותר (מספר PRA גבוה יותר), כך יש סיכוי נמוך יותר להתאמת השתל וקבלת הכליה.
   • מאחר ואצל חלק מהממתינים יש רמת נוגדנים גבוהה, המשמעות היא שיש להם נוגדנים לאנשים רבים והסיכויים שלהם למצוא התאמה עם תורם כליות הוא נמוך. כדי לפצות על הסיכוי הנמוך שלהם למצוא כליה, המרכז להשתלות קבע ניקוד גבוה יותר לבעלי רמות נוגדנים גבוהות.
 • לכל אחד מהקריטריונים הנ"ל ניתן ניקוד בין 0 ל-4, פרט לרמת נוגדנים שעבורה ניתן ניקוד בין 0 - 6.

חשוב לדעת

 • כאשר התורם הוא מתחת לגיל 18 - תחילה תיבדק התאמה עם ממתינים שהם ילדים מתחת לגיל 18.
 • כשהתורם מעל גיל 60 - יושתלו כליותיו בחולים מעל גיל 60.
 • כאשר חולה נרשם להשתלת כליה, משך זמן ההמתנה מחושב מיום התחלת טיפולי הדיאליזה (ולא מיום הרישום להשתלה).
ראו גם

גורמים מסייעים

מקורות משפטיים ורשמיים

הרחבות ופרסומים

תודות

 • המידע המקורי בערך זה נכתב על-ידי הר"י.