מושתל כליה עשוי להיות זכאי לגמלת ילד נכה או לקצבת נכות כללית ולהטבות הנילוות להן
מושתל כליה עשוי להיות זכאי לקצבת שירותים מיוחדים בשנה הראשונה מיום ההשתלה ואף מעבר לשנה זו, בהתאם לתפקודו


תרופות ומערכת הבריאות

שימו לב
השתלות איברים כלולות בסל הבריאות
 • הרחבות לסל הבסיסי ניתנות במסגרת הביטוחים המשלימים של קופות החולים. למידע נוסף ראו באתר כל הבריאות.
 • בנוסף, ישנם ביטוחי השתלות במסגרת ביטוחי בריאות פרטיים (תוכלו לבדוק באתר הר הביטוח אם אתם מבוטחים בביטוח בריאות פרטי ומה כלול בו).

גמלאות

גמלת ילד נכה

קצבת נכות

 • אדם שבגופו הושתלה כליה עשוי להיות זכאי לקצבת נכות כללית.
 • ניתן להגיש תביעה לקצבת נכות כללית במסלול מהיר.
 • מושתל כליה לאחר טיפולי דיאליזה, ממשיך להיות מוכר כנכה בדרגת נכות 100% עד שנה לאחר ההשתלה, ובמהלך תקופה זו יוזמן לוועדה רפואית מטעם המוסד לביטוח לאומי לקביעת אחוזי נכות לצמיתות, בהתאם למצב בריאותו לאחר ההשתלה.
 • הזכאות לקצבת נכות מקנה זכויות נוספות בתחומים שונים. למידע נוסף, ראו קצבת נכות והטבות נלוות.

קצבת שירותים מיוחדים

גמלת סיעוד

תעסוקה

 • מושתל כליה שנקבעו לו לפחות 20% אחוזי נכות לצמיתות, ושעקב מצבו הרפואי אינו מסוגל לעסוק במקצועו או בעבודה מתאימה אחרת, עשוי להיות זכאי לשיקום מקצועי וסיוע בלימודים מטעם המוסד לביטוח לאומי.

מס הכנסה

הטבות בדיור

מס רכישה

 • מושתל כליה שהוכר כנכה, עשוי להיות זכאי להנחה במס רכישה בעת רכישת דירה למגורים.

סיוע בשכ"ד

 • מושתל כליה שהוכר כנכה עשוי להיות זכאי לסיוע בשכ"ד.

הנחה בדמי הסכמה למנהל מקרקעי ישראל

הנחה בתשלומי ארנונה

 • מושתל כליה שהוכר כנכה זכאי להנחה בתשלומי ארנונה, בהתאם למדיניות של הרשות המקומית.
 • ההנחה היא עד 80% למקבלי קצבת נכות מלאה, ועד 40% לאלה שאינם מקבלים קצבת נכות מלאה.
 • לפירוט על ההנחה והליך הגשת הבקשה ראו הנחה בארנונה לנכים.

זכויות בתחום הנהיגה והתחבורה

תשלומי חשמל ומים

ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות

 • המידע המקורי בערך זה נכתב על-ידי הר"י.