הקדמה:

ניתן להרחיק תלמיד חטיבת ביניים וחטיבה עליונה (כיתות ז'-יב') מבית הספר בו הוא לומד בשל הישגיו הלימודיים, בהתקיים תנאים מסוימים
לא תיפגע זכותו של תלמיד שהורחק ממוסד החינוך במהלך הלימוד בכיתות י'-י"ב ובסמוך למועד בחינות הבגרות, להשתתף בבחינות הבגרות בבית הספר שהורחק ממנו באותה שנה
במקרים של חוסר ידיעת שפת בית הספר או חירשות של התלמיד או הוריו נדרשת נוכחות מתורגמן בדיוני ההרחקה
אסור להרחיק לאלתר (באופן מיידי) תלמיד בשל הישגיו הלימודיים, ויש למצות עמו את כל התהליכים החינוכיים העומדים לרשות בית הספר


ניתן להרחיק תלמידי חטיבת ביניים וחטיבה עליונה (כיתות ז'-יב') מבית הספר בהתקיים התנאים המפורטים מטה.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • תלמידי חטיבת ביניים וחטיבה עליונה (כיתות ז'-יב') בחינוך הרגיל.
 • ניתן להרחיק את התלמיד אם נכשל בלמעלה מ-70% ממקצועות הלימוד באותה שנה, שלא על רקע של אירוע חריג (מחלה, מוות של קרוב משפחה, פרידת ההורים או אירוע חריג אחר) ומוצו כל התהליכים החינוכיים העומדים לרשות בית הספר (לרבות השארת התלמיד באותה כיתה).
 • הליך ההרחקה של תלמיד לצמיתות ממוסד חינוך יתקיים בשלושה שלבים עיקריים:
 • דיון פנימי במוסד החינוכי שהתלמיד רשום בו
 • מתן זכות טיעון לתלמיד ולהוריו בטרם מתן ההחלטה הסופית
 • מתן ההחלטה הסופית
 • הורי התלמיד יכולים להגיש ערר לוועדת שימוע במחוז, במקרה שההחלטה הסופית היא להרחיק את התלמיד.

הרחקת תלמיד בשל הישגים לימודיים

 • ניתן להרחיק תלמיד הלומד בכיתות ז'-יב' במקרה שמוצו כל התהליכים החינוכיים העומדים לרשות בית הספר, לרבות השארת התלמיד באותה כיתה, והתקיימו כל אלה:
  1. התלמיד קיבל ציון שנתי סופי של "נכשל" ב-70% (או יותר) מהמקצועות שהיה מחויב ללמוד באותה שנת לימודים.
  2. הכישלון אינו נובע מאירוע חריג בחיי התלמיד, שהוא אחד מאלה:
   • מחלה של התלמיד.
   • מחלה של קרוב משפחה מדרגה ראשונה.
   • גירושין או פרידה של הוריו.
   • אירוע חריג, כמו מצב מתמשך של מצוקה נפשית, שבעקבות התיעצות עם היועץ החינוכי נקבע כי הוביל לכישלונו של התלמיד.
  3. התלמיד לא נענה להצעת מנהל מוסד החינוך לחזור, בשנה שלאחר שנת הכישלון, על הלימודים באותה כיתה לצורך חזרה על חומר הלימוד.
  • התנאים הנ"ל לא יחולו לגבי תלמיד זכאי חוק חינוך מיוחד במוסד חינוך רגיל, אותו לא ניתן להרחיק.

תהליך הרחקה לצמיתות של תלמיד ממוסד חינוך

חשוב לדעת

 • לא ניתן להרחיק לאלתר (באופן מיידי) תלמיד חטיבת ביניים וחטיבה עליונה ממוסד חינוך בשל הישגיו הלימודיים, ויש למצות עם התלמיד את כל התהליכים החינוכיים העומדים לרשות בית הספר (לרבות השארת התלמיד באותה כיתה).
 • תלמיד בכיתות י'-י"ב שהורחק ממוסד החינוך בסמוך למועד בחינות הבגרות, זכאי להיבחן בבחינות הבגרות בבית הספר ממנו הורחק באותה השנה.
 • רשות חינוך מקומית (או מפעילת מוסד החינוך שאינה רשות מקומית) שקיבלה הודעה על החלטתו של מנהל המוסד החינוכי להרחיק תלמיד לצמיתות, תיערך לשיבוצו של התלמיד במוסד חינוך אחר. רשות החינוך המקומית תודיע להורי התלמיד את פרטי המוסד החינוכי אליו מועבר התלמיד בחלוף 14 ימים מיום קבלת ההחלטה (אם לא הוגש ערר) או לאחר קבלת החלטת מנהל המחוז (אם הוגש ערר).
 • במקרה שבו ההורה או התלמיד אינם שולטים בשפת הלימוד העיקרית במוסד החינוך נדרשת נוכחות מתורגמן בדיונים על ההרחקה.
 • במקרה שבו ההורה או התלמיד הנם חירשים או כבדי שמיעה נדרשת נוכחות מתורגמן לשפת סימנים בדיונים על ההרחקה .
 • למידע נוסף ניתן לפנות לאגף לפניות ותלונות הציבור במשרד החינוך.

פסקי דין


ארגוני סיוע


גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים