שארים של נכה שנפטר והיה מוכר כזכאי לתגמול לפי הכנסה/תגמול מוגדל לפי הכנסה זכאים לקבל מענק השתתפות בהקמת מצבה.
גובה ההשתתפות הוא 1,836 ₪ (נכון לשנת 2023)
לפרטים נוספים ראו באתר הרשות לזכויות ניצולי הושאה בפרק 4 "הטבות למיעוטי הכנסה"


שארים של נכה שנפטר והיה מוכר כזכאי לתגמול לפי הכנסה/תגמול מוגדל לפי הכנסה זכאים לקבל מענק השתתפות בהקמת מצבה.

  • סכום המענק הנו גובה ההשתתפות הוא 1,836 ₪ (נכון לשנת 2023)

מי זכאי?

  • בהעדר בן זוג, זכאים קרובי משפחה אחרים של הנכה, אשר נשאו בפועל בהוצאות הקמת המצבה.

תהליך מימוש הזכות

  • בן הזוג של הנכה שנפטר יקבל את המענק באופן אוטומטי, ללא צורך בהגשת בקשה.
  • בהיעדר בן או בת זוג, קרוב המשפחה של ניצול השואה, שנשא בפועל בהוצאות הקמת המצבה צריך לפנות במכתב בקשה אל הרשות לזכויות ניצולי השואה, רחוב יצחק שדה 17 תל אביב, ת"ד 57380 מיקוד 61572, ולצרף למכתב:
    • קבלה על שם המבקש, המעידה על תשלום הוצאות המצבה.
    • צילום תעודת זהות והמחאה מקורית מבוטלת (כדי שניתן יהיה להעביר את המענק לחשבון הבנק).
  • תשלום שאושר ישולם תוך חודשיים מיום האישור לחשבון הבנק של המבקש.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

גורם ממשלתי אתר אינטרנט זכויות ותחומי אחריות
הרשות לזכויות ניצולי השואה - טל' 5105*

מרכז מידע נייד של הרשות לזכויות ניצולי השואה

אתר הרשות לזכויות ניצולי השואה טיפול בניצולי שואה הזכאים לסיוע מכוח חוק נכי המלחמה בנאצים, מכוח חוק נכי רדיפות הנאצים, מכוח חוק ההסדרים 2001- תיקון לחוק נכי רדיפות הנאצים ומכוח חוק הטבות לניצולי שואה
הלשכה לענייני פיצויים אישיים מחו"ל (במשרד האוצר) - טל' ‎03-6234100,מייל: מידע באתר משרד האוצר טיפול בזכויות ניצולי השואה, הוא מתן שירות ואמצעי קשר מול הרשויות הגרמניות עבור ניצולי השואה המקבלים תגמולים מכוח חוק הפיצויים הפדרלי הגרמני (BEG). הלשכה מתמקדת בנזקי בריאות של ניצולי השואה והדרכה וסיוע במימוש זכויותיהם.
ועידת התביעות (במשרד האוצר) - טל' ‎03-5194400 אתר ועידת התביעות טיפול בבקשות לקבלת סיוע מהקרנות שבניהולה ובמימון ממשלת גרמניה, כגון: מענק פעמי מקרן הסיוע, קצבאות לניצולי שואה מקרן ועידת התביעות ופיצוי חד פעמי לניצולים שהיו ילדים בתקופת השואה
מוקד 8840* לאזרחים ותיקים אתר המוקד לאזרחים ותיקים מוקד *8840 של אגף בכיר אזרחים ותיקים מהווה כתובת מרכזית לטיפול בפניות של אזרחים ותיקים, למתן מידע אודות כלל הזכויות, השירותים וההטבות המגיעים לציבור האזרחים הוותיקים ולסיוע במיצוי זכויות.
יחידת סגולה - מוקד מיצוי זכויות לאזרחים ותיקים בבתי חולים אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד זכויות בריאותיות לאזרחים ותיקים, לסיוע לאזרחים ותיקים ובני משפחותיהם בבירור זכויות המאושפז, במהלך תקופת האשפוז בבית החולים
המוסד לביטוח לאומי

שירות הייעוץ לאזרח הוותיק ומשפחתו
מרכז תמיכה ומידע 9696*

זכויות בגיל השלישי באתר המוסד לביטוח לאומי זכאות לקצבאות שונות בהתאם לגיל ולמצב הכלכלי והפעלת שירותי יעוץ לקשיש ומוקד טלפוני חינם לקשישים ולבני משפחותיהם
משרד הרווחה והביטחון החברתי

שי"ל - שירות ייעוץ לאזרח - מוקד טלפוני: 118

אזרחים ותיקים באתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים מימון מגורים במסגרת מוסדית לקשישים עצמאיים ותשושים ומתן שירותים שונים במסגרת קהילה ופנאי
משרד הבריאות

קול הבריאות - מוקד השירות הטלפוני של משרד הבריאות 5400*

הגיל המבוגר באתר משרד הבריאות ביטוח בריאות וסיוע לסובלים מבעיות רפואיות שונות על רקע גיל
משרד הבינוי והשיכון - מוקד טלפוני בנושא דיור 5442* אתר משרד הבינוי והשיכון סיוע בדיור ומתן פתרונות דיור לקשישים

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות