הקדמה:

תלמידים עם נכות פיזית מוטורית ושיתוק מוחין (CP) הלומדים במסגרות של החינוך המיוחד או משולבים בחינוך הרגיל זכאים להתאמות בבחינות הבגרות
למידע נוסף ראו פורטל הורים - שילוב וחינוך מיוחד באתר משרד החינוך


תלמידים עם נכות פיזית מוטורית ושיתוק מוחין (CP) הלומדים במסגרות של החינוך המיוחד או משולבים בחינוך הרגיל זכאים להתאמות בבחינות הבגרות כדי לאפשר להם שוויון הזדמנויות בהיבחנם.

ההתאמות הכלליות הניתנות לתלמידים עם מוגבלות

 • ההתאמות הבאות, בעוצמות תמיכה נמוכות שאינן משנות את מהות הבחינה, נקבעות בהחלטה של הצוות הרב-מקצועי בבית הספר וניתנות עבור כלל מקצועות הלימוד:
  • הארכת זמן ואפשרות הרחבת תוספת זמן ל-50%
  • התעלמות משגיאות כתיב
  • שיעתוק
  • הגדלת שאלון הבחינה
  • דף נוסחאות מורחב במתמטיקה
  • הקראה, שיעתוק או הכתבה לבוחן נייטרלי באופן מתוקשב או על-ידי משגיח (התאמה של הקראה, שיעתוק או הכתבה באופן מתוקשב יכולה להינתן במקצועות שבהם מתקיימים מבחני בגרות עם התאמה זו באופן מתוקשב, בהתאם להנחיות של אגף הבחינות)
 • התאמות נוספות, בעוצמות תמיכה גבוהות יותר, נקבעות בהחלטה של הצוות הרב-מקצועי בבית הספר, בהתייעצות עם מומחה לתחום הלקות במתי"א:
  • מבחן מותאם או מבחן בעל-פה
  • אנגלית: ניתן להיבחן בעל-פה באמצעות בוחן או באופן מתוקשב, על-פי החלטת הצוות הרב-מקצועי
  • מבחן מותאם במקצוע עברית: הבנה, הבעה ולשון
  • במקרים חריגים בלבד - המרת מקצוע מתמטיקה במקצוע מדעי אחר לתלמידים המאובחנים עם דיסקלקוליה בדרגת קושי חמורה, שתפקודם במתמטיקה מעיד שאינם יכולים ללמוד את המקצוע בשל הלקות.

התאמות נוספות הספציפיות לתלמידים עם נכות פיזית מוטורית ו-.C.P

 • נוכחות של איש צוות מוכר לתלמיד בחדר הבחינה, שאינו מלמד את מקצוע הבחינה, אך מכיר את דרכי התקשורת החלופית והתומכת שהותאמו לתלמיד.
 • השאלות יתבססו על שאלון רגיל, ובמידת הצורך איש הצוות יכתוב את התשובות על גבי מחברות בחינה רגילות.
 • במקרה שהתלמיד מתקשה לכתוב באמצעים קונבנציונאליים (עט-נייר) ומתקשה בדיבור, ניתן לאפשר שימוש במקלדת וירטואלית או מקלדת עם לחצנים יחודיים, או באמצעי הנגשה טכנולוגי אחר אשר הותאם במיוחד עבור התלמיד על-ידי הצוות החינוכי (החומר יוצמד למחברת הבחינה ויישלח למרכז הבדיקות).
 • במתמטיקה - בכל שאלה שבה מצורף שרטוט, ניתן לצלם את השרטוט במספר עותקים ובמידת הצורך בהגדלה.
 • באנגלית - אם יש צורך, כחלופה למרכיב הבחינה בעל פה שנדרש בה שטף מילולי, יכולה להתבצע ההערכה באמצעות עבודה בכתב, בהתאם למאפייני הנגשת הכתיבה הייחודיים לתלמיד.
 • הארכת זמן מעבר לתוספת הזמן הכללית תינתן לתלמידים הזקוקים להאכלה, או מתן תרופות על-פי לוח זמנים, או יציאה לשירותים הדורשת התערבות מסייעת וטיפול.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכותגורמי ממשל

חקיקה ונהלים