הקדמה:

עובד המשלם עבור החזקת הורה או בן זוג במוסד, זכאי לקבלת זיכוי במס הכנסה (הפחתה ממס ההכנסה שעליו לשלם)
הורים לילד או בוגר עם מוגבלות גם עשויים להיות זכאים לקבלת הזיכוי
יש להגיש את בקשת הזיכוי במס מדי שנה
הזיכוי הוא בשיעור 35% מההפרש בין הסכום ששולם עבור שהיית הקרוב במוסד, לבין 12.5% מההכנסה החייבת של מבקש הזיכוי
למידע נוסף ראו באתר רשות המסים

עובד ששילם עבור אחזקת הורהו או בן זוגו במוסד מיוחד, זכאי לזיכוי במס הכנסה (הפחתה מהסכום שעליו לשלם למס הכנסה בגין הכנסתו).

דוגמה
 • עובד שילם סכום של 60,000 ש"ח עבור החזקת אביו במוסד.
 • הכנסתו החייבת במס של הבן היתה 160,000 ש"ח באותה שנה.
 • 12.5% מההכנסה הם 20,000 ש"ח = (12.5% * 160,000).
 • סכום הזיכוי שיקבל העובד עבור החזקת אביו במוסד: 14,000 ש"ח = 35% X ‏ (20,000 - 60,000).

מי זכאי?

 • מי שבן זוגו או הורהו משותק לחלוטין, מרותק באופן קבוע למיטה, עיוור או בלתי שפוי בדעתו.
 • הזיכוי מותנה בכך שהכנסתו השנתית החייבת במס של נטול היכולת אינה עולה על 169,000 ש"ח והכנסותיהם של נטול היכולת ובן זוגו (אם יש) אינן עולות על 270,000 ש"ח (נכון לשנת 2021).

תהליך מימוש הזכות

 • ניתן לקבל את הזיכוי באמצעות בקשה להחזר מס או הגשת הדו"ח השנתי.
 • המסמכים שיש לצרף:
  • טופס 116א - בקשת זיכוי ממס בגין קרוב נטול יכולת (לשכירים).
  • חשבוניות מקור או אישור מלשכת הרווחה על הסכומים ששולמו עבור ההשתתפות במימון הדיור מחוץ לבית.
  • במקרים מסוימים יידרש גם טופס 127 - תעודה רפואית עם פרטים רפואיים, אבחנה ברורה ומדויקת בעברית והתאריך שהחל ממנו האבחנה בתוקף. את הטופס צריך למלא רופא מומחה (נוירולוג, רופא התפתחותי, פסיכיאטר). מקבלי קצבת נכות כללית/גמלת ילד נכה אינם נדרשים להגיש טופס זה.
 • עצמאים ימלאו בטופס 1301 (בדו"ח השנתי) את סעיף זיכויים אישיים בעד החזקת בן משפחה במוסד ויצרפו את המסמכים שצוינו.
 • ניתן להגיש את הבקשה באחת מהדרכים הבאות:

החזר על שנים קודמות

 • ניתן להגיש בקשה להחזר מס עד 6 שנים אחורה.
 • תקרות ההכנסה המזכה בשנים קודמות:
שנה תקרת ההכנסה של נטול היכולת תקרת ההכנסה של נטול היכולת ובן/בת הזוג
2020 272,000 ש"ח 170,000 ש"ח
2019 169,000 ש"ח 271,000 ש"ח
2018 167,000 ש"ח 268,000 ש"ח
2017 167,000 ש"ח 267,000 ש"ח
2016 167,000 ש"ח 268,000 ש"ח
2015 169,000 ש"ח 270,000 ש"ח

ארגוני סיוע


גורמי ממשל


חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים