תושבים שמשלמים עבור החזקת הורה או בן/בת זוג במוסד זכאים לקבל זיכוי במס הכנסה (הפחתה ממס ההכנסה שעליהם לשלם)
הורים לילדים/בוגרים עם מוגבלות גם עשויים להיות זכאים להטבה זו
יש להגיש את בקשת הזיכוי במס מדי שנה
הזיכוי הוא בשיעור 35% מההפרש בין הסכום ששולם עבור שהיית הקרוב במוסד לבין 12.5% מההכנסה החייבת של מבקשי הזיכוי
למידע נוסף ראו באתר רשות המסים

תושבי ישראל ששילמו עבור אחזקת הורה או בן/בת זוג במוסד מיוחד זכאים לזיכוי במס הכנסה (הפחתה מסכום המס שמוטל על הכנסותיהם).

דוגמה
 • אישה שילמה 60,000 ₪ בשנה עבור החזקת אביה במוסד סיעודי.
 • הכנסתה החייבת במס של הבת הייתה 160,000 ₪ באותה שנה.
 • 12.5% מההכנסה החייבת הם 20,000 ₪ = (12.5% * 160,000).
 • הזיכוי שהבת קיבלה עבור החזקת אביה במוסד היה בסך 14,000 ₪ = 35% X ‏ (20,000 - 60,000).

מי זכאי?

 • תושבי ישראל שמנוכה מהכנסותיהם מס הכנסה והם עונים על התנאים הבאים:
  • יש להם בן/בת זוג או הורה משותק/ת לחלוטין, מרותק/ת באופן קבוע למיטה, עיוור/ת או בלתי שפוי/ה.
  • הם שילמו עבור ההחזקה של קרוב/ת המשפחה במוסד סכום שעולה על 12.5% (1/8) מהכנסתם החייבת במס באותה שנה.
 • הזיכוי מותנה בכך שהקרובים ששוהים במוסד עונים על מבחן הכנסות:
  • אם הם ללא בן/בת זוג, כלל הכנסותיהם לא עלו על 188,000 ₪ בשנה (נכון ל-2024).
  • אם יש להם בן/בת זוג, כלל ההכנסות של שני בני הזוג לא עלו על 301,000 ₪ בשנה (נכון ל-2024).
  • לתקרות ההכנסה בשנים קודמות ראו "החזר רטרואקטיבי" בהמשך.
טיפ
הטבה זו ניתנת על כלל ההכנסות שחייבות במס ולא רק על הכנסה מיגיעה אישית (מעבודה).
 • מי שהכנסתם מעבודה נמוכה ולכן לא יכולים לנצל לגביה את הזיכוי זכאים לנצל אותו גם על הכנסות אחרות, אם היו להם (למשל: ריבית מפקדונות ומתוכניות חיסכון או רווחי הון).
 • במקרים אלה ניתן לממש את ההטבה באמצעות בקשה להחזר מס הכנסה אחרי תום שנת המס, או באמצעות הגשת דו"ח שנתי למס הכנסה - למי שמחויבים בהגשת הדו"ח.

תהליך מימוש הזכות

 • ניתן לקבל את הזיכוי באמצעות בקשה להחזר מס או הגשת הדו"ח השנתי.
 • המסמכים שיש לצרף:
  • טופס 116א - בקשת זיכוי ממס בגין קרוב נטול יכולת (לשכירים).
  • חשבוניות מקור או אישור ממחלקת הרווחה על הסכומים ששולמו עבור ההשתתפות במימון הדיור מחוץ לבית.
  • במקרים מסוימים יידרש גם טופס 127 - תעודה רפואית עם פרטים רפואיים, אבחנה ברורה ומדויקת בעברית והתאריך שהחל ממנו האבחנה בתוקף. את הטופס צריך למלא רופא מומחה (נוירולוג, רופא התפתחותי, פסיכיאטר). מקבלי קצבת נכות כללית/גמלת ילד נכה לא נדרשים להגיש טופס זה.
 • עצמאים ימלאו בדו"ח השנתי (בטופס 1301) את סעיף זיכויים אישיים בעד החזקת בן משפחה במוסד ויצרפו את המסמכים שצוינו.
 • ניתן להגיש את הבקשה באחת מהדרכים הבאות:

החזר רטרואקטיבי

 • ניתן להגיש בקשה להחזר מס עד 6 שנים אחורה. לדוגמה: את הבקשות להחזר עבור שנת 2018 ניתן להגיש רק עד סוף 2024.
 • הקישורים לטופסי הבקשה להחזר (טופס 135) על השנים הקודמות מופיעים באתר רשות המסים (בתחתית הדף, בהמשך להסבר על ההגשה).
 • למידע נוסף על התהליך ראו החזר מס הכנסה.
 • שיעורי מבחן ההכנסה בשנים הקודמות:
שנה תקרת ההכנסה של האדם עם המוגבלות תקרת ההכנסה של האדם עם המוגבלות ובן/בת הזוג
2023 182,000 ₪ 291,000 ₪
2022 173,000 ₪ 277,000 ₪
2021 169,000 ₪ 270,000 ₪
2020 170,000 ₪ 272,000 ₪
2019 169,000 ₪ 271,000 ₪
2018 167,000 ₪ 268,000 ₪
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים