הקדמה:

עובד המשלם עבור החזקת הורה או בן זוג במוסד, זכאי לקבלת זיכוי במס הכנסה (הפחתה ממס ההכנסה שעליו לשלם)
הורים לילד או בוגר עם מוגבלות גם עשויים להיות זכאים לקבלת הזיכוי
יש להגיש את בקשת הזיכוי במס מדי שנה
הזיכוי הוא בשיעור 35% מההפרש בין הסכום ששולם עבור שהיית הקרוב במוסד, לבין 12.5% מההכנסה החייבת של מבקש הזיכוי
למידע נוסף ראו באתר רשות המסים

עובד ששילם עבור אחזקת הורהו או בן זוגו במוסד מיוחד, זכאי לזיכוי במס הכנסה (הפחתה מהסכום שעליו לשלם למס הכנסה בגין הכנסתו).

דוגמה
 • עובד שילם סכום של 60,000 ש"ח עבור החזקת אביו במוסד.
 • הכנסתו החייבת במס של הבן היתה 160,000 ש"ח באותה שנה.
 • 12.5% מההכנסה הם 20,000 ש"ח = (12.5% * 160,000).
 • סכום הזיכוי שיקבל העובד עבור החזקת אביו במוסד: 14,000 ש"ח = 35% X ‏ (20,000 - 60,000).

מי זכאי?

 • מי שבן זוגו או הורהו משותק לחלוטין, מרותק באופן קבוע למיטה, עיוור או בלתי שפוי בדעתו.
 • הזיכוי מותנה בכך שהכנסתו השנתית החייבת במס של נטול היכולת אינה עולה על 170,000 ש"ח והכנסותיהם של נטול היכולת ובן זוגו אינן עולות על 272,000 ש"ח (נכון לשנת 2020).

תהליך מימוש הזכות

 • יש לפנות למשרדי מס ההכנסה באזור המגורים, ולהגיש את המסמכים הבאים:
  • טופס 116א - בקשת זיכוי ממס בגין קרוב נטול יכולת (לשכירים).
  • במקרים מסוימים יידרש המבקש למלא גם טופס 127 - תעודה רפואית שצריכה לכלול פרטים רפואיים ואבחנה ברורה ומדויקת בעברית ומאיזה תאריך אבחנה זו תקפה. את הטופס צריך למלא רופא מומחה (נוירולוג, רופא התפתחותי, פסיכיאטר).
  • מידע לאימות זכות בין המשלם לתובע הזיכוי.
  • חשבוניות מקור מהמוסד בו מוחזק הקרוב.
 • עצמאים ימלאו בטופס 1301 (בדו"ח השנתי) את סעיף זיכויים אישיים בעד החזקת בן משפחה במוסד ויצרפו את המסמכים שצוינו.
 • יש להגיש את הבקשה לזיכוי ממס מדי שנה.

החזר על שנים קודמות

 • אם חלפה שנת המס שהיתה בה זכאות, העובד יכול להגיש בקשה להחזר מס בלשכת פקיד השומה שהוא משתייך אליה.
 • ניתן לקבל החזרים עד 6 שנים אחורה.
 • תקרות ההכנסה המזכה בשנים קודמות:
שנה תקרת ההכנסה של נטול היכולת תקרת ההכנסה של שני בני הזוג
2019 169,000 ש"ח 271,000 ש"ח
2018 167,000 ש"ח 268,000 ש"ח
2017 167,000 ש"ח 267,000 ש"ח
2016 167,000 ש"ח 268,000 ש"ח
2015 169,000 ש"ח 270,000 ש"ח
2014 169,000 ש"ח 270,000 ש"ח

ארגוני סיוע


גורמי ממשל


חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים