הקדמה:

הורים לילד/בוגר עם מוגבלות המשלמים עבור אחזקתו בדיור חוץ ביתי, עשויים להיות זכאים לקבלת זיכוי במס הכנסה
הזיכוי ניתן רק להורים שאינם מקבלים שתי נקודות זיכוי עבור הילד

הורה שהוא, או בן זוגו (מנישואין), שילם עבור אחזקת ילד בדיור חוץ ביתי, זכאי לקבלת זיכוי במס הכנסה.

 • הזיכוי הוא בשיעור 35% מההפרש בין הסכום ששולם עבור שהיית הילד בדיור חוץ ביתי, לבין 12.5% (שמינית) מההכנסה החייבת במס של ההורה.
 • הורה שהוצאותיו השנתיות על המסגרת בה שוהה ילדו אינן עולות על שמינית מהכנסתו החייבת, לא יקבל זיכוי על ההוצאות (במקרה זה יוכל לקבל שתי נקודות זיכוי בעד הילד).
דוגמה
 • הורה שילם סכום של 60,000 ש"ח עבור החזקת ילדו בדיור חוץ ביתי.
 • הכנסתו החייבת במס של ההורה היתה 160,000 ש"ח באותה שנה.
 • 12.5% מההכנסה הם 20,000 ש"ח = (12.5% * 160,000).
 • סכום הזיכוי שיקבל ההורה עבור החזקת ילדו בדיור החוץ ביתי: 14,000 ש"ח = 35% * (20,000 - 60,000)

מי זכאי?

 • הזיכוי ניתן להורים לילד/בוגר עם מוגבלות, המשתתפים באחזקתו של הילד בדיור מחוץ לבית ההורים (דיור מוגן או מוסד).
 • הזיכוי ניתן רק להורים שאינם מקבלים נקודות זיכוי בגין ילד עם מוגבלות.

תהליך מימוש הזכות

 • לצורך קבלת הזיכוי יש לפנות למשרדי מס ההכנסה באזור המגורים.
 • המסמכים שיש להגיש:
  • טופס 127 - תעודה רפואית שצריכה לכלול פרטים רפואיים ואבחנה ברורה ומדויקת בעברית ומאיזה תאריך אבחנה זו תקפה. את הטופס צריך למלא רופא מומחה (נוירולוג, רופא התפתחותי, פסיכיאטר) שמכיר את הילד.
  • טופס 116א - בקשת זיכוי ממס בגין קרוב נטול יכולת (לשכירים).
  • ספח תעודת הזהות של ההורה עם פרטי הילד הרלוונטי.
  • חשבוניות מקור או אישור מלשכת הרווחה על הסכומים שההורה שילם עבור השתתפותו במימון החזקת הילד בדיור מחוץ לבית ההורים.
 • עצמאים ימלאו בטופס 1301 (בדו"ח השנתי) את סעיף זיכויים אישיים בעד החזקת בן משפחה במוסד ויצרפו את המסמכים שצוינו.
טיפ
ניתן להוריד כיום ספח תעודת זהות דיגיטלי ישירות לטלפון הנייד או למחשב

חשוב לדעת

 • יש להגיש את בקשת הזיכוי ממס מדי שנה.
 • אם חלפה שנת המס, העובד יכול להגיש בקשה להחזר מס בלשכת פקיד השומה שהוא משתייך אליה. ניתן לקבל החזרים עד 6 שנים אחורה.
 • הורים לילד/בוגר הגר בדיור מחוץ לבית ההורים יכולים לבחור אם לקבל את הזיכוי ממס בגין אחזקת הילד במסגרת החוץ ביתית, או לקבל נקודות זיכוי ממס הכנסה בגין נטול יכולת. בכל מקרה לא ניתן לקבל את שתי ההטבות ולכן כדאי לבדוק איזו הטבה תשתלם יותר.

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים