הורים לילדים/בוגרים עם מוגבלות שמשלמים עבור החזקת ילדיהם בדיור חוץ ביתי, עשויים להיות זכאים לקבלת זיכוי במס הכנסה
הזיכוי ניתן להורים שלא מקבלים שתי נקודות זיכוי עבור הילד
למידע נוסף ראו באתר רשות המסים

הורים שהם או בני זוגם מנישואין, שילמו עבור החזקת ילדם בדיור חוץ ביתי, עשויים להיות זכאים לקבלת זיכוי במס הכנסה.

 • הזיכוי הוא בשיעור 35% מההפרש בין הסכום ששולם עבור שהיית הילד בדיור חוץ ביתי, לבין 12.5% (שמינית) מההכנסה החייבת במס של ההורה.
 • הורים שהוצאותיהם השנתיות על המסגרת לא עולות על שמינית מהכנסתם החייבת, לא זכאים לזיכוי על ההוצאות, אך יוכלו לקבל שתי נקודות זיכוי.
דוגמה
 • הורה שילם 60,000 ₪ עבור החזקת ילדו בדיור חוץ ביתי.
 • הכנסתו החייבת במס של ההורה הייתה 160,000 ₪ באותה שנה.
 • 12.5% מההכנסה הם 20,000 ₪ = (12.5% * 160,000).
 • סכום הזיכוי שיקבל ההורה עבור החזקת ילדו בדיור החוץ ביתי: 14,000 ₪ = 35% * (20,000 - 60,000)

מי זכאי?

 • תושבי ישראל שמנוכה מהכנסותיהם מס הכנסה והם עונים על התנאים הבאים:
  1. הם הורים לילד/בוגר עם מוגבלות.
  2. הם שילמו עבור ההחזקה של הילד בדיור מחוץ לבית סכום שעולה על 12.5% (1/8) מהכנסתם החייבת במס באותה שנה.
 • הזכאות מותנית במבחן הכנסות של הילדים/הבוגרים עם המוגבלות:
  • אם הם ללא בן/בת זוג, כלל הכנסותיהם לא עלו על 188,000 ₪ בשנה (נכון ל-2024).
  • אם יש להם בן/בת זוג, כלל ההכנסות של שני בני הזוג לא עלו על 301,000 ₪ בשנה (נכון ל-2024).
טיפ
הטבה זו ניתנת על כלל ההכנסות שחייבות במס ולא רק על הכנסה מיגיעה אישית (מעבודה).
 • מי שהכנסתם מעבודה נמוכה ולכן לא יכולים לנצל לגביה את הזיכוי זכאים לנצל אותו גם על הכנסות אחרות, אם היו להם (למשל: ריבית מפקדונות ומתוכניות חיסכון או רווחי הון).
 • במקרים אלה ניתן לממש את ההטבה באמצעות בקשה להחזר מס הכנסה אחרי תום שנת המס, או באמצעות הגשת דו"ח שנתי למס הכנסה - למי שמחויבים בהגשת הדו"ח.

תהליך מימוש הזכות

 • ניתן לקבל את הזיכוי באמצעות בקשה להחזר מס או הגשת הדו"ח השנתי.
 • המסמכים שיש לצרף:
  • טופס 116א - בקשת זיכוי ממס בגין קרוב נטול יכולת (לשכירים).
  • חשבוניות מקור או אישור ממחלקת הרווחה על הסכומים ששולמו עבור ההשתתפות במימון הדיור מחוץ לבית.
  • במקרים מסוימים יידרש גם טופס 127 - תעודה רפואית עם פרטים רפואיים, אבחנה ברורה ומדויקת בעברית והתאריך שהחל ממנו האבחנה בתוקף. את הטופס צריך למלא רופא מומחה (נוירולוג, רופא התפתחותי, פסיכיאטר). מקבלי קצבת נכות כללית/גמלת ילד נכה לא נדרשים להגיש טופס זה.
 • עצמאים ימלאו בדו"ח השנתי (בטופס 1301) את סעיף זיכויים אישיים בעד החזקת בן משפחה במוסד ויצרפו את המסמכים שצוינו.
 • ניתן להגיש את הבקשה באחת מהדרכים הבאות:

החזר רטרואקטיבי

 • ניתן להגיש בקשה להחזר מס עד 6 שנים אחורה. לדוגמה: את הבקשות להחזר עבור שנת 2018 ניתן להגיש רק עד סוף 2024.
 • הקישורים לטופסי הבקשה להחזר (טופס 135) על השנים הקודמות מופיעים באתר רשות המסים (בתחתית הדף, בהמשך להסבר על ההגשה).
 • למידע נוסף על התהליך ראו החזר מס הכנסה.
 • שיעורי מבחן ההכנסה בשנים הקודמות:
שנה תקרת ההכנסה של האדם עם המוגבלות תקרת ההכנסה של האדם עם המוגבלות ובן/בת הזוג
2023 182,000 ₪ 291,000 ₪
2022 173,000 ₪ 277,000 ₪
2021 169,000 ₪ 270,000 ₪
2020 170,000 ₪ 272,000 ₪
2019 169,000 ₪ 271,000 ₪
2018 167,000 ₪ 268,000 ₪

חשוב לדעת

 • ההורים יכולים לבחור אם לקבל את הזיכוי ממס על החזקת הילד במסגרת החוץ ביתית, או לקבל שתי נקודות זיכוי עבור הילד. בכל מקרה לא ניתן לקבל את שתי ההטבות ולכן כדאי לבדוק איזו הטבה תשתלם יותר.
ראו גם

גורמים מסייעים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים