הקדמה:

הורים לילד/בוגר עם מוגבלות המשלמים עבור החזקתו בדיור חוץ ביתי, עשויים להיות זכאים לקבלת זיכוי במס הכנסה
הזיכוי ניתן להורים שאינם מקבלים שתי נקודות זיכוי עבור הילד
למידע נוסף ראו באתר רשות המסים

הורים שהם, או בני זוגם מנישואין, שילמו עבור החזקת ילד בדיור חוץ ביתי, עשויים להיות זכאים לקבלת זיכוי במס הכנסה.

 • הזיכוי הוא בשיעור 35% מההפרש בין הסכום ששולם עבור שהיית הילד בדיור חוץ ביתי, לבין 12.5% (שמינית) מההכנסה החייבת במס של ההורה.
 • הורים שהוצאותיהם השנתיות על המסגרת בה שוהה הילד אינן עולות על שמינית מהכנסתם החייבת, לא יקבלו זיכוי על ההוצאות (במקרה זה יוכלו לקבל שתי נקודות זיכוי בעד הילד).
דוגמה
 • הורה שילם סכום של 60,000 ש"ח עבור החזקת ילדו בדיור חוץ ביתי.
 • הכנסתו החייבת במס של ההורה הייתה 160,000 ש"ח באותה שנה.
 • 12.5% מההכנסה הם 20,000 ש"ח = (12.5% * 160,000).
 • סכום הזיכוי שיקבל ההורה עבור החזקת ילדו בדיור החוץ ביתי: 14,000 ש"ח = 35% * (20,000 - 60,000)

מי זכאי?

 • הזיכוי ניתן להורים לילד/בוגר עם מוגבלות, המשתתפים בהחזקת הילד בדיור מחוץ לביתם (דיור מוגן או מוסד).
 • הזכאות מותנית במבחן הכנסות של הילד/הבוגר עם המוגבלות:
  • לאדם עם מוגבלות ללא בן/בת זוג, כלל הכנסותיו (כולל הכנסות פטורות ממס) לא יעלה על 169,000 ש"ח (נכון ל-2021).
  • לאדם עם מוגבלות עם בן/בת זוג, כלל ההכנסות של שני בני הזוג לא יעלה על 270,000 ש"ח (נכון ל-2021).
 • הזיכוי ניתן להורים שאינם מקבלים נקודות זיכוי בגין ילד עם מוגבלות.

תהליך מימוש הזכות

 • ניתן לקבל את הזיכוי באמצעות בקשה להחזר מס או הגשת הדו"ח השנתי.
 • המסמכים שיש לצרף:
  • טופס 116א - בקשת זיכוי ממס בגין קרוב נטול יכולת (לשכירים).
  • חשבוניות מקור או אישור מלשכת הרווחה על הסכומים ששולמו עבור ההשתתפות במימון הדיור מחוץ לבית.
  • במקרים מסוימים יידרש גם טופס 127 - תעודה רפואית עם פרטים רפואיים, אבחנה ברורה ומדויקת בעברית והתאריך שהחל ממנו האבחנה בתוקף. את הטופס צריך למלא רופא מומחה (נוירולוג, רופא התפתחותי, פסיכיאטר). מקבלי קצבת נכות כללית/גמלת ילד נכה אינם נדרשים להגיש טופס זה.
 • עצמאים ימלאו בטופס 1301 (בדו"ח השנתי) את סעיף זיכויים אישיים בעד החזקת בן משפחה במוסד ויצרפו את המסמכים שצוינו.
 • ניתן להגיש את הבקשה באחת מהדרכים הבאות:

החזר על שנים קודמות

 • ניתן להגיש בקשה להחזר מס עד 6 שנים אחורה.
 • תקרות ההכנסה המזכה בשנים קודמות:
שנה תקרת ההכנסה של נטול היכולת תקרת ההכנסה של נטול היכולת ובן/בת הזוג
2020 170,000 ש"ח 272,000 ש"ח
2019 169,000 ש"ח 271,000 ש"ח
2018 167,000 ש"ח 268,000 ש"ח
2017 167,000 ש"ח 267,000 ש"ח
2016 167,000 ש"ח 268,000 ש"ח
2015 169,000 ש"ח 270,000 ש"ח


חשוב לדעת

 • הורים לילד/בוגר הגר בדיור מחוץ לבית ההורים יכולים לבחור אם לקבל את הזיכוי ממס בגין אחזקת הילד במסגרת החוץ ביתית, או לקבל נקודות זיכוי ממס הכנסה בגין נטול יכולת. בכל מקרה לא ניתן לקבל את שתי ההטבות ולכן כדאי לבדוק איזו הטבה תשתלם יותר.

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים