מקבלי תגמול לפי חוק נכי רדיפות הנאצים, חוק נכי המלחמה בנאצים וחוק ההטבות עשויים לקבל החזר על הוצאות רפואיות מהרשות לזכויות ניצולי השואה
הזכאות מותנית בכך שהטיפול או הציוד הרפואי קשורים למחלה המוכרת ואושרו על-ידי רופא הרשות


ניצולי שואה המקבלים תגמול לפי חוק נכי רדיפות הנאצים, חוק נכי מלחמה וחוק ההטבות ליוצאי מחנות וגטאות, עשויים לקבל החזר על הוצאות רפואיות מהרשות לזכויות ניצולי השואה.

 • הזכאות מותנית בכך שהטיפול או הציוד הרפואי קשורים למחלה המוכרת ואושרו על-ידי רופא הרשות.

מי זכאי?

הוצאות שניתן לקבל עבורן החזר

 • ההחזרים ניתנים, בין היתר, על המכשירים והטיפולים הבאים:
  • ציוד רפואי.
  • מכשירי שמיעה.
  • משקפיים.
  • טיפולי שיניים.
  • טיפול פיזיותרפי.
  • טיפולים אלטרנטיביים.
  • מכשירי לחץ דם.
 • למי שהוכרו כחולי שיטיון (דמנציה) ניתן גם לבדוק זכאות עבור:
  • השתתפות במימון אחזקת עובד זר בסכום של 1,000 ₪ לחודש, או השתתפות במימון אשפוז במוסד סיעודי בסכום של 1,400 ₪ או 2,000 ₪ בחודש, בהתאם להחלטת ועדת האשפוזים.
  • כמו כן, ניצול המוכר בשיטיון ולא מעסיק עובד זר אלא עובד ישראלי יכול לקבל 740 ₪ לעזרה סיעודית בבית אם הוא מוכר בשעות סיעוד ע"י הביטוח הלאומי.
  • החזר כספי עבור מוצרי ספיגה.
דוגמה
נכה מלחמה שהוכרה לו נכות בגפיים תחתונות, יהיה זכאי להחזר עבור טיפול פיזיותרפי בהתאם לאחוזי ההכרה במחלה.
דוגמה
ניצול שהוכר כחולה בשיטיון, עשוי להיות זכאי להשתתפות בהעסקת עובד זר/שהייה במוסד סיעודי, הכל בכפוף לאישור ועדת אשפוזים ברשות.

תהליך מימוש הזכות

 • יש להגיש בקשה בכתב לרשות לזכויות ניצולי השואה כדי לברר את הזכאות להחזר עבור הטיפול או הציוד הרפואי. את הבקשה יש להגיש בצירוף המסמכים הרפואיים המעידים על הצורך בבקשה שהוגשה.
 • הזכאות תינתן רק מיום הבקשה. כלומר, יש להגיש את הבקשה לפני ביצוע הרכישה של הציוד או הטיפול הרפואי.
 • במקרים שבהם ניצול השואה פונה לקבלת החזר עבור ציוד רפואי -יהיה עליו להמציא לפחות שתי הצעות מחיר. כך, לדוגמה, בבקשות לקבלת מכשירי שמיעה יתבקש הניצול להמציא לפחות שתי הצעות מחיר למכשיר ובדיקת שמיעה עדכנית, בבקשה למשקפים יהיה צורך בהמצאת מרשם, וכיו"ב.
 • כדי לקבל החזר עבור תרופות שמחוץ לסל הבריאות על המחלות המוכרות– יש להגיש בקשה לרשות לזכויות ניצולי השואה, בצירוף המלצת רופא. במקרה שהבקשה תתקבל ההחזר יינתן על-ידי קופת החולים.
 • ההחלטה על השתתפות בטיפולים או בשירותים הנ"ל כפופה לאישור הרופא הראשי.
 • ניצול שהוכר כחולה בשיטיון ונמצא במוסד או מעסיק עובד זר זכאי להשתתפות כספית עבור ההוצאות הנ"ל, הכול בכפוף לאישור ועדת אשפוזים ברשות. כדי לבדוק את הזכאות יש לפנות בבקשה לשירות הרפואי.

חשוב לדעת

 • הציוד או הטיפול הרפואי צריך להיות קשור למחלה המוכרת.
 • הזכאות תינתן רק מיום הבקשה. כלומר, יש להגיש את הבקשה לפני ביצוע הרכישה של הציוד או הטיפול הרפואי.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

 • ראו ערך מורחב על ארגוני סיוע לניצולי השואה - בישראל פועלים ארגונים, עמותות ומוסדות המסייעים לניצולי השואה. חלק מהארגונים פועלים במספר תחומי סיוע, וחלקם מתמקדים בנושא ספציפי. בדפי הארגונים המופיעים בערך המורחב, ניתן למצוא הסבר מפורט לגבי תחומי הפעילות של כל ארגון ואמצעי יצירת הקשר איתו.

גורמי ממשל

גורם ממשלתי אתר אינטרנט זכויות ותחומי אחריות
הרשות לזכויות ניצולי השואה - טל' 5105*

מרכז מידע נייד של הרשות לזכויות ניצולי השואה

אתר הרשות לזכויות ניצולי השואה טיפול בניצולי שואה הזכאים לסיוע מכוח חוק נכי המלחמה בנאצים, מכוח חוק נכי רדיפות הנאצים, מכוח חוק ההסדרים 2001- תיקון לחוק נכי רדיפות הנאצים ומכוח חוק הטבות לניצולי שואה
הלשכה לענייני פיצויים אישיים מחו"ל (במשרד האוצר) - טל' ‎03-6234100,מייל: מידע באתר משרד האוצר טיפול בזכויות ניצולי השואה, הוא מתן שירות ואמצעי קשר מול הרשויות הגרמניות עבור ניצולי השואה המקבלים תגמולים מכוח חוק הפיצויים הפדרלי הגרמני (BEG). הלשכה מתמקדת בנזקי בריאות של ניצולי השואה והדרכה וסיוע במימוש זכויותיהם.
ועידת התביעות (במשרד האוצר) - טל' ‎03-5194400 אתר ועידת התביעות טיפול בבקשות לקבלת סיוע מהקרנות שבניהולה ובמימון ממשלת גרמניה, כגון: מענק פעמי מקרן הסיוע, קצבאות לניצולי שואה מקרן ועידת התביעות ופיצוי חד פעמי לניצולים שהיו ילדים בתקופת השואה
מוקד 8840* לאזרחים ותיקים אתר המוקד לאזרחים ותיקים מוקד *8840 של אגף בכיר אזרחים ותיקים מהווה כתובת מרכזית לטיפול בפניות של אזרחים ותיקים, למתן מידע אודות כלל הזכויות, השירותים וההטבות המגיעים לציבור האזרחים הוותיקים ולסיוע במיצוי זכויות.
יחידת סגולה - מוקד מיצוי זכויות לאזרחים ותיקים בבתי חולים אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד זכויות בריאותיות לאזרחים ותיקים, לסיוע לאזרחים ותיקים ובני משפחותיהם בבירור זכויות המאושפז, במהלך תקופת האשפוז בבית החולים
המוסד לביטוח לאומי

שירות הייעוץ לאזרח הוותיק ומשפחתו
מרכז תמיכה ומידע 9696*

זכויות בגיל השלישי באתר המוסד לביטוח לאומי זכאות לקצבאות שונות בהתאם לגיל ולמצב הכלכלי והפעלת שירותי יעוץ לקשיש ומוקד טלפוני חינם לקשישים ולבני משפחותיהם
משרד הרווחה והביטחון החברתי

שי"ל - שירות ייעוץ לאזרח - מוקד טלפוני: 118

אזרחים ותיקים באתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים מימון מגורים במסגרת מוסדית לקשישים עצמאיים ותשושים ומתן שירותים שונים במסגרת קהילה ופנאי
משרד הבריאות

קול הבריאות - מוקד השירות הטלפוני של משרד הבריאות 5400*

הגיל המבוגר באתר משרד הבריאות ביטוח בריאות וסיוע לסובלים מבעיות רפואיות שונות על רקע גיל
משרד הבינוי והשיכון - מוקד טלפוני בנושא דיור 5442* אתר משרד הבינוי והשיכון סיוע בדיור ומתן פתרונות דיור לקשישים

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים