אדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית יכול להיות יורשו של אדם שנפטר, בהתאם לכללי חוק הירושה


 • עם מותו של אדם, עוברים נכסיו ליורשיו. נכסים אלו, הקרויים עיזבון, הם הירושה של המנוח.
  • במקרה שהמנוח הותיר אחריו צוואה, העיזבון יחולק בין יורשיו לפי ההוראות בצוואתו.
  • במקרה שהמנוח לא הותיר צוואה, העיזבון מחולק בהתאם לכללי הירושה על פי דין שנקבעו בחוק הירושה.
שימו לב

אדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית כיורש

 • כל אחד מהיורשים (על פי דין או על פי צוואה) שהיה בחיים בעת מותו של המוריש, זכאי לרשת אותו. לכן גם אדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית זכאי לרשת את המוריש, ככל יורש אחר.
 • אדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית אשר מונה לו אפוטרופוס וקיבל עיזבון בירושה, חלקו בעיזבון ינוהל על ידי האפוטרופוס.

זכאות למזונות מהעיזבון

 • לפי החוק, לבית המשפט יש סמכות לקבוע מזונות (תשלום עבור כלכלה) מהעיזבון במקרים שבהם יוכח כי מוריש הותיר אחריו בני משפחה נזקקים, אשר אינם מסוגלים לספק את צורכיהם הבסיסיים.
 • בית המשפט רשאי לפסוק מזונות לבני המשפחה, כולל ילד של המוריש עם מוגבלות שכלית התפתחותית, בין אם מדובר ביורשים על פי דין (ללא צוואה) ובין אם ביורשים על פי צוואה.

אדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית כמוריש בצוואה

 • על פי חוק הירושה, צוואה לא יכולה להיכתב על ידי:
  • מי שנקבע על ידי בית משפט כאדם שהוא פסול דין.
  • מי שכתב את הצוואה בשעה שלא לא הבין מה משמעותה של צוואה.
 • לכן יש לבדוק כל מקרה לגופו: יש לוודא שהאדם שעורך את הצוואה מבין כי הוא חותם על צוואה, כי הוא נותן את רכושו ולמי הוא נותן אותו וכן יודע מהו טיבו של רכושו ומה היקפו.

אדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית כעד לצוואה

 • בהתאם לחוק הירושה, פסול דין אינו יכול לשמש כעד לצוואה.
 • פסול דין הינו אדם שבית המשפט הכריז עליו "פסלות דין", משום שבשל מחלת נפש או ליקוי בשכלו הוא אינו מסוגל לדאוג לענייניו.
 • חשוב לציין, כי לא כל אדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית, מוכרז על ידי בית המשפט כפסול דין.

חשוב לדעת

 • הרשם לענייני ירושה שהצוואה מגיעה אליו, אינו יכול לדעת כי מדובר ביורש עם מוגבלות שכלית התפתחותית, אלא אם מיידעים אותו על כך.
 • רצוי כי מי שעורך צוואה וכולל בה יורש עם מוגבלות שכלית התפתחותית, יציין בצוואה את מוגבלותו של היורש וימליץ על אדם שימונה לו כאפוטרופוס וידאג לענייניו.
 • יחד עם זאת, ההכרעה הסופית מי ימונה לאפוטרופוס נתונה לבית המשפט.
ראו גם

גורמים מסייעים

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות

 • המידע המקורי בערך זה מבוסס על מדריך מידע, זכויות ושירותים לאדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית ובני משפחתו מטעם אקים