יועץ פנסיוני חייב לפעול לטובת לקוחותיו באמונה ובשקידה
אסור ליועץ פנסיוני להעדיף את ענייניו האישיים או את ענייניו של אחר על פני טובת לקוחותיו
יועץ פנסיוני רשאי להעדיף מוצר פנסיוני שיש לו זיקה אליו מתוקף עבודתו עבור הגוף שעבורו עובד

תקציר

יועץ פנסיוני חייב לפעול לטובת לקוחותיו באמונה ובשקידה.

  • אסור ליועץ פנסיוני להעדיף את ענייניו האישיים או את ענייניו של אחר על פני טובת לקוחותיו.
  • אסור ליועץ פנסיוני להעדיף את עניינו של לקוח אחד על פני לקוח אחר.

מי זכאי?

  • כל חוסך במוצר פנסיוני המקבל יעוץ או המלצה מיועץ פנסיוני או ממשווק פנסיוני.

תהליך מימוש הזכות

  • הזכות ניתנת באופן אוטומטי.
  • אם כתוצאה מהפרת חובת האמון נגרם נזק ללקוח (למשל, נבחר עבורו מוצר פחות מתאים), יכול הלקוח להגיש נגד היועץ תביעת נזיקין.

חשוב לדעת

  • יועץ פנסיוני רשאי להעדיף מוצר פנסיוני שיש לו זיקה אליו, והדבר לא ייחשב כהפרת חובת האמון, בתנאי שהמוצר הוא המתאים ביותר ללקוח מבין המוצרים שאותם רשאי היועץ לשווק.
דוגמה
יועץ פנסיוני העובד עבור "קרן הפנסיה מקפת" רשאי להעדיף מוצר פנסיוני של "מקפת" על פני מוצרים של "מנורה מבטחים פנסיה", בתנאי שמבין המוצרים של "מקפת" הוא המליץ על המוצר המתאים ביותר ללקוח.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

גורם ממשלתי תחומי אחריות נושאים
רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון - טל' 3002* רשות שוק ההון מפקחת על קרנות הפנסיה וביטוחי המנהלים
מינהל הסדרה ואכיפת חוקי עבודה - מוקד ארצי 1-800-354-354 הסדרת שוק העבודה ואכיפת חוקי עבודה למיצוי זכויות העובדים, איתור הפרות וצמצום הפגיעה בעובדים שכירים ברמות השכר הנמוכות ההגנה קריטית במקרים שמעסיקים לא מבצעים את חובתם לחיסכון פנסיוני

ראו תהליך פנייה והגשת תלונה

מינהלת הגמלאות במשרד האוצר - טל' ‎02-5016333 תשלומי הפנסיה התקציבית לגמלאי המדינה פנסיה תקציבית
רשות המסים - טל' 4954* (*מסים) מתן הטבות במס לעובדים ולעצמאים בשל ההפקדות לביטוח פנסיוני. ראו הטבות במס הכנסה בגין הפקדות עצמאיות לביטוח פנסיוני.
מוקד 8840* של אגף בכיר אזרחים ותיקים אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד *8840 לאזרחים ותיקים של המשרד לשוויון חברתי מהווה כתובת מרכזית לטיפול בפניות של אזרחים ותיקים, למתן מידע אודות כלל הזכויות, השירותים וההטבות המגיעים לציבור האזרחים הוותיקים ולאזרחים העומדים לקראת פרישה, ולסיוע במיצוי הזכויות

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות

  • המידע המקורי בערך נכתב בסיוע היחידה לחינוך פיננסי ומחלקת קופות גמל ברשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון.