יועץ פנסיוני חייב לשמור בסוד כל מידע שהביא הלקוח לידיעתו, כולל מסמכים שהעביר הלקוח לידיו
אסור ליועץ להעביר את המידע לאחרים, אלא אם התיר לו הלקוח לעשות זאת בהסכם מפורש שבו צוין האדם שאליו מותר למסור את המידע
במקרים שבהם החוק מטיל חובה על היועץ למסור את המידע, הוא פטור מחובת הסודיות


יועץ פנסיוני חייב לשמור בסוד כל מידע שהביא הלקוח לידיעתו.

  • במסגרת חובת הסודיות חייב היועץ לשמור בסוד את כל המסמכים שהועברו לרשותו ואת תוכנם, וכן כל פרט אחר המתייחס לפעולות שלגביהן עסק בייעוץ פנסיוני או בשיווק פנסיוני.
  • למרות זאת, היועץ הפנסיוני יהיה רשאי להעביר את המידע בשני מקרים:
    1. הלקוח ויתר על הסודיות בהסכם מפורש ואך ורק כלפי אדם שצוין באותו הסכם;
    2. החוק קובע חובה למסור את המידע.

מי זכאי?

  • כל חוסך במוצר פנסיוני המשתמש בשירותיו של יועץ פנסיוני או משווק פנסיוני.

תהליך מימוש הזכות

  • הזכות ניתנת באופן אוטומטי.
  • אם כתוצאה מהפרת חובת הסודיות נגרם נזק ללקוח, יכול הלקוח להגיש נגד היועץ תביעת נזיקין.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

גורם ממשלתי תחומי אחריות נושאים
רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון - טל' 3002* רשות שוק ההון מפקחת על קרנות הפנסיה וביטוחי המנהלים
מינהל הסדרה ואכיפת חוקי עבודה - מוקד ארצי 1-800-354-354 הסדרת שוק העבודה ואכיפת חוקי עבודה למיצוי זכויות העובדים, איתור הפרות וצמצום הפגיעה בעובדים שכירים ברמות השכר הנמוכות ההגנה קריטית במקרים שמעסיקים לא מבצעים את חובתם לחיסכון פנסיוני

ראו תהליך פנייה והגשת תלונה

מינהלת הגמלאות במשרד האוצר - טל' ‎02-5016333 תשלומי הפנסיה התקציבית לגמלאי המדינה פנסיה תקציבית
רשות המסים - טל' 4954* (*מסים) מתן הטבות במס לעובדים ולעצמאים בשל ההפקדות לביטוח פנסיוני. ראו הטבות במס הכנסה בגין הפקדות עצמאיות לביטוח פנסיוני.
מוקד 8840* של אגף בכיר אזרחים ותיקים אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד *8840 לאזרחים ותיקים של המשרד לשוויון חברתי מהווה כתובת מרכזית לטיפול בפניות של אזרחים ותיקים, למתן מידע אודות כלל הזכויות, השירותים וההטבות המגיעים לציבור האזרחים הוותיקים ולאזרחים העומדים לקראת פרישה, ולסיוע במיצוי הזכויות

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות

  • המידע המקורי בערך נכתב בסיוע היחידה לחינוך פיננסי ומחלקת קופות גמל ברשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון.