הקדמה:

כאשר סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים חל על העובד מראשית העסקה (מתקיימים כל התנאים הקבועים בסעיף להחלתו) שחרור הכספים הצבורים בקופות אשר הופרשו על ידי המעסיק לטובת העובד מחליף את תשלום פיצויי פיטורים
העובד אינו זכאי לתוספות כלשהן גם אם במהלך העסקתו חלה עליה בשכרו
משיכת כספי הפיצויים שנצברו בקופות עשויה לפגוע בגובה קצבת הפנסיה החודשית שיקבל העובד לאחר שיגיע לגיל פרישה מעבודה
שימו לב
דף זה מתייחס למקרים שבהם העובד זכאי לפיצויי פיטורים
הזכאות לפיצויי פיטורים תיתכן במקרה שהעובד פוטר, וכן כאשר יחסי עובד מעביד הגיעו לסיומם בנסיבות מסוימות שאינן פיטורים.

כאשר סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים חל על העובד מראשית העסקה (מתקיימים כל התנאים הקבועים בסעיף להחלתו) שחרור הכספים הצבורים בקופות אשר הופרשו על ידי המעסיק לטובת העובד מחליף את תשלום פיצויי פיטורים.

 • העובד אינו זכאי להשלמות או לתוספות כלשהן מהמעסיק, גם אם במהלך העסקתו חלה עליה בשכרו.
דוגמה
 • עובד התחיל לעבוד במקום עבודה במשכורת התחלתית של 6,000 ש"ח.
 • עם תחילת העבודה חתם העובד על חוזה המציין החלתו של סעיף 14. מדי חודש הפריש המעסיק לקופת פיצויים סכום בגובה 8.33% מהשכר החודשי.
 • לאחר 5 שנות עבודה הועלתה משכורתו ל 12,000 ושנה לאחר מכן פוטר.
 • עד לרגע הפיטורים נצברו לעובד בקופת הפיצויים 42,000 ש"ח (6000 ש"ח עבור כל שנה מ-5 שנות העבודה הראשונות ועוד 12,000 ש"ח עבור השנה האחרונה).
 • העובד יקבל בעת הפיטורים את הכספים הצבורים בקופה בלבד, כלומר 42,000 ש"ח (והוא לא זכאי לתשלום פיצויים בגובה השכר האחרון כפול מספר שעות העבודה).
 • במקרה זה העובד יקבל את הכספים גם אם היה מדובר בהתפטרות במקום פיטורים.
 • כאשר ההפרשה החודשית לפיצויים נמוכה מ 8.33% מהשכר או לא מבוצעת עבור כל השכר (למשל הפרשה לביטוח פנסיוני על פי השיעורים שנקבעו בצו ההרחבה) על המעסיק להשלים באופן מלא את היתרה, באמצעות השלמה ל-8.33% עבור כל חודש עבודה, כאשר שכר הבסיס יהיה השכר האחרון. לדוגמאות ודרכי חישוב הפיצויים ראו חישוב פיצויי פיטורים.
אזהרה
משרד האוצר ממליץ לא למשוך את כספי פיצויי הפיטורים מתוך הביטוח הפנסיוני
משיכת כספי הפיצויים מהביטוח הפנסיוני תקטין את גובה קצבת הפנסיה החודשית שיקבל העובד לאחר שיגיע לגיל פרישה ביותר מ-1/3, ואף עשויה להקטין את גובה הטבות המס שהעובד יוכל לקבל בעת פרישתו (אם ינצל את הפטור ממס על פיצויי הפיטורים בעת קבלתם) . כמו כן ייתכן שיוטל מס הכנסה על כספי הפיצויים שנמשכו או על חלקם. מומלץ לפנות לרואה חשבון או יועץ מס/יועץ פרישה לקבלת יעוץ פרטני.

חשוב לדעת

 • חישוב פיצויי פיטורים יכול להיות מושפע מגורמים נוספים: חלקיות משרה משתנה, תקופות חופשה ללא תשלום במהלך העסקה ועוד. למידע נוסף ראו חישוב פיצויי פיטורים
 • חובתו של המעסיק לדאוג לשחרור הכספים מהקופות ואי שחרורם במועד גורר חיוב בהלנת פיצויי פיטורים.
 • משיכת כספי הפיצויים שנצברו בקופות עשויה לפגוע בגובה קצבת הפנסיה החודשית שיקבל העובד לאחר שיגיע לגיל פרישה מעבודה.

פסקי דין

חקיקה ונהלים