הקדמה:

עובד, הזכאי לפיצויי פיטורים ובמהלך העסקתו הוחל בהפרשת פיצויי הפיטורים לקופת גמל על פי ההסדר של סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים שלא מתחילת העסקתו, יקבל פיצויי פיטורים מלאים עבור התקופה שבה טרם הוחל ההסדר
פיצויי הפיטורים עבור התקופה שלפני החלת סעיף 14 יחושבו על בסיס השכר האחרון של העובד לפני סיום העסקתו, ולא על בסיס השכר שקיבל בתקופה שעליה לא חל סעיף 14
עבור התקופה שעליה הוחל סעיף 14, יקבל העובד את הסכומים שנצברו בקופת הפיצויים שאליה הועברו ההפרשות החודשיות
לא ניתן להחיל את סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים באופן רטרואקטיבי על עובד מעבר לתקופה של 3 חודשים
שימו לב
דף זה מתייחס למקרים שבהם העובד זכאי לפיצויי פיטורים
הזכאות לפיצויי פיטורים תיתכן במקרה שהעובד פוטר, וכן כאשר יחסי עובד מעביד הגיעו לסיומם בנסיבות מסוימות שאינן פיטורים.

עובד שבמהלך העסקתו הוחל בהפרשת פיצויי הפיטורים לקופת גמל על פי ההסדר של סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים שלא מתחילת העסקתו, יקבל פיצויי פיטורים מלאים עבור התקופה שבה טרם הוחל ההסדר.

 • פיצויי הפיטורים יחושבו על בסיס השכר של העובד לפני סיום העסקתו ולא על בסיס השכר שקיבל במהל התקופה שלפני החלת סעיף 14 (למעט מקרים של הפחתה בשכר או ירידה בהיקף המשרה). למידע מפורט על אופן חישוב הפיצויים ראו חישוב פיצויי פיטורים.
 • עבור התקופה שעליה הוחל סעיף 14, יקבל העובד את הכספים שנצברו בקופת הפיצויים, שאליה הועברו ההפרשות החודשיות.
דוגמה
 • עובד עבד במפעל 10 שנים. לאחר 10 שנים קודם העובד לתפקיד מנהל, משכורתו הועלתה ונחתם איתו חוזה חדש המחיל את סעיף 14. לאחר 5 שנים נסגרה המחלקה אותה ניהל העובד והוא פוטר. שכרו האחרון עמד על 10,000 ש"ח. לאורך 5 שנות העסקתו כמנהל הופרשו לעובד כספים לקופת פיצויים בגובה 8.33% מהשכר החודשי.
 • עבור 10 השנים הראשונות זכאי העובד לפיצויי פיטורים בסך 100,000 ש"ח (10,000 ש"ח משכורת אחרונה כפול 10 שנות העסקה). סכום זה ישולם לעובד ע"י המעסיק.
 • עבור 5 השנים האחרונות זכאי העובד רק לכספים שנצברו באותן שנים בקופת הפיצויים.
 • כאשר ההפרשה החודשית לפיצויים נמוכה מ 8.33% מהשכר או לא מבוצעת עבור כל השכר (למשל הפרשה לביטוח פנסיוני על פי השיעורים שנקבעו בצו ההרחבה) על המעסיק להשלים באופן מלא את היתרה, באמצעות השלמה ל-8.33% עבור כל חודש עבודה, כאשר שכר הבסיס יהיה השכר האחרון. לדוגמאות ודרכי חישוב הפיצויים ראו חישוב פיצויי פיטורים.
אזהרה
משרד האוצר ממליץ לא למשוך את כספי פיצויי הפיטורים מתוך הביטוח הפנסיוני
משיכת כספי הפיצויים מהביטוח הפנסיוני תקטין את גובה קצבת הפנסיה החודשית שיקבל העובד לאחר שיגיע לגיל פרישה ביותר מ-1/3, ואף עשויה להקטין את גובה הטבות המס שהעובד יוכל לקבל בעת פרישתו. כמו כן ייתכן שיוטל מס הכנסה על כספי הפיצויים שנמשכו או על חלקם. מומלץ לפנות לרואה חשבון או יועץ מס/יועץ פרישה לקבלת יעוץ פרטני.

חשוב לדעת

 • לא ניתן להחיל את סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים באופן רטרואקטיבי על עובד מעבר לתקופה של 3 חודשים
 • כאשר ההפרשה החודשית לפיצויים היא נמוכה מ 8.33% מהשכר או לא מבוצעת עבור כל השכר, הרי שבעת פיטורים או סיום העסקה המזכה בפיצויי פיטורים, יש לשלם לעובד באופן מלא את היתרה (החלק שלא שולם X מספר החודשים שבהם בוצעה ההפרשה החודשית החלקית).
 • חישוב פיצויי פיטורים יכול להיות מושפע מגורמים נוספים: חלקיות משרה משתנה, תקופות חופשה ללא תשלום במהלך העסקה ועוד. למידע נוסף ראו חישוב פיצויי פיטורים.
 • חובתו של המעסיק לדאוג לשחרור הכספים מהקופות ואי שחרורם במועד גורר חיוב בהלנת פיצויי פיטורים.
 • משיכת כספי הפיצויים מתוך קופת הגמל עשויה להקטין את גובה קצבת הפנסיה החודשית שיקבל העובד לאחר שיגיע לגיל פרישה מעבודה.

פסקי דין

חקיקה ונהלים