נפגעי תאונות עבודה זכאים לקבלת טיפול רפואי הקשור לפגיעה בעבודה, כולל טיפולי שיניים
טיפולי השיניים ניתנים על-ידי קופות החולים עבור שיניים שצויין במפורש באישור המוסד לביטוח לאומי כי ניזוקו כתוצאה מהפגיעה בעבודה
למידע נוסף, ראו באתר המוסד לביטוח לאומי


נפגעי תאונות עבודה זכאים לטיפול רפואי הקשור לפגיעה בעבודה, ובכלל זה טיפולי שיניים.

 • קופת החולים תממן טיפולי שיניים שהצורך בהם נובע מהפגיעה בעבודה כמפורט באישור ההכרה או בפרוטוקולים הרפואיים מטעם המוסד לביטוח לאומי.

מי זכאי?

 • נפגע תאונת עבודה שהמוסד לביטוח לאומי הכיר בפגיעתו כפגיעה בעבודה וזקוק לטיפול שיניים בעקבות הפגיעה.

תהליך מימוש הזכות

 • נפגע עבודה רשאי לבחור אם לקבל את טיפולי השיניים במסגרת מרפאות השיניים של קופת החולים (או מרפאות הקשורות עמה בהסכם), או לקבל את הטיפול במרפאת שיניים פרטית ולקבל השתתפות בהוצאותיו מקופת החולים.
 • ההחזר עבור טיפול שיניים שבוצע במרפאה פרטית יינתן לנפגע בתנאים הבאים:
  • רופא שיניים מטעם קופת החולים המבטחת אישר את תוכנית הטיפול.
  • ההחזר מוגבל עד לתקרה המחושבת לפי תעריף טיפול זהה במסגרת מרפאות השיניים של הקופה, ובכפוף להמצאת קבלות ואסמכתאות על ביצוע הטיפול על-ידי הנפגע.
 • אם טיפולי השיניים אינם ניתנים במרפאה של קופת החולים, רצוי לתאם לגביהם עם קופת החולים לפני ביצועם, כדי לדעת מראש אלו טיפולים ימומנו על ידי הקופה, ומה גובה ההחזר שיינתן לפי תעריף הקופה.
 • למידע נוסף, ראו באתרי קופות החולים:
שימו לב

ערעור

 • אם רופא קופת החולים או רופא המוסד לביטוח לאומי החליטו לדחות בקשה למימון טיפול רפואי, יישלח לנפגע העבודה מכתב על אפשרותו לערער על ההחלטה.
 • הערעור יוגש למוסד לביטוח לאומי ויועבר להכרעה על-ידי רופא שלישי.
 • הרופא הבורר יהיה רופא בלתי תלוי המכהן בוועדות הרפואיות של המוסד לביטוח לאומי, שהוא רופא מומחה בתחום הפגיעה של נפגע העבודה.
 • על החלטת הרופא השלישי ניתן לערער בפני בית הדין האזורי לעבודה. למידע נוסף ראו ערעור על החלטת המוסד לביטוח לאומי.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים

תודות

 • המקור בערך זה נכתב ע"י הר"י.