הקדמה:

נפגעי תאונות עבודה זכאים לקבלת טיפול רפואי הקשור לפגיעה בעבודה, כולל טיפולי שיניים
טיפולי השיניים ניתנים על-ידי קופות החולים עבור שיניים שצויין במפורש באישור המוסד לביטוח לאומי כי ניזוקו כתוצאה מהפגיעה בעבודה
למידע נוסף, ראו באתר המוסד לביטוח לאומי


נפגעי תאונות עבודה זכאים לטיפול רפואי הקשור לפגיעה בעבודה, ובכלל זה טיפולי שיניים.

 • טיפולי השיניים יינתנו במימון קופת החולים עבור שיניים שצויין במפורש באישור מטעם המוסד לביטוח לאומי כי ניזוקו כתוצאה מהפגיעה בעבודה.

מי זכאי?

 • נפגע תאונת עבודה שהמוסד לביטוח לאומי הכיר בפגיעתו כפגיעה בעבודה וזקוק לטיפול שיניים בעקבות הפגיעה.

תהליך מימוש הזכות

 • טיפולי השיניים יינתנו במסגרת מרפאות השיניים של קופת החולים, או כאלה הקשורות עמה בהסכם.
 • עבור טיפול שיניים שבוצע מחוץ למרפאת השיניים של קופת החולים, הנפגע זכאי לקבל החזר בתנאים הבאים:
  • רופא שיניים מטעם הקופה המבטחת את הנפגע בדק אותו מיד לאחר הפגיעה, קבע את מידת הנזק שנגרם לו כתוצאה מהפגיעה בעבודה, ואישר את קבלת השירות מחוץ למתקני הקופה.
  • ההחזר מוגבל עד לתקרה המחושבת לפי תעריף טיפול זהה במסגרת מרפאות השיניים של הקופה, ובכפוף להמצאת קבלות על-ידי הנפגע.
 • אם טיפולי השיניים אינם ניתנים במרפאה של קופת החולים, רצוי לתאם לגביהם עם קופת החולים לפני ביצועם, על מנת לדעת מראש אלו טיפולים ימומנו על ידי הקופה, ומה גובה ההחזר שיינתן לפי תעריף הקופה.
 • למידע נוסף, ראו באתרי קופות החולים:

פסקי דין


ארגוני סיוע


גורמי ממשל

חקיקה ונהלים


תודות

 • המקור בערך זה נכתב ע"י הר"י.