יום הזיכרון לשואה ולגבורה חל ביום שני, כ"ח בניסן תשפ"ד, 06.05.2024
יום זה נחשב ליום בחירה
דף זה מרכז את זכויות העובדים הקשורות למועד זה
בכל מקום שבו יש הסכם אישי או קיבוצי או נוהג המיטיב עם העובד יותר מאשר החוק, יש לנהוג לפיו ולא על פי החוק


יום הזיכרון לשואה ולגבורה מוקדש להתייחדות עם זכר השואה שהמיטו הנאצים ועוזריהם על העם היהודי, ועם זכר מעשי הגבורה ומעשי המרד בימים ההם. בדרך כלל, יום זה מצוין בישראל בכ"ז בניסן.

 • דף זה נועד לסייע לכם בכל הקשור לזכויות עובדים ולזכויות סוציאליות אחרות.

עבודה וחופשה בערב יום הזיכרון לשואה ולגבורה

 • ערב יום הזיכרון לשואה ולגבורה נחשב ליום עבודה רגיל.
 • ככלל, עובדים אינם זכאים להיעדר מהעבודה במועד זה.
 • עם זאת עובד יכול לבקש ממעסיקו לצאת לחופשה בערב יום הזיכרון לשואה ולגבורה. המעסיק אינו חייב להיעתר לבקשת העובד, אך עליו לשקול את בקשתו, ואם הוא מסרב, עליו לנמק זאת בטעמים סבירים והגיוניים.
 • המעסיק יכול להחליט על דעת עצמו כי בערב יום הזיכרון לשואה ולגבורה כל העובדים או עובד מסוים יצאו לחופשה.
 • בכל מקרה שעובד יוצא לחופשה בערב יום הזיכרון לשואה ולגבורה, ינוכה יום החופשה ממכסת ימי החופשה השנתית שצבר.
 • עבור יום החופשה יקבל העובד דמי חופשה בגובה השכר הרגיל (ללא הוצאות נסיעה).

עבודה ביום הזיכרון לשואה ולגבורה

 • יום הזיכרון לשואה ולגבורה אינו נחשב ליום מנוחה.
 • עם זאת הוא נחשב ליום בחירה, שבו לעובד זכות לצאת לחופש על חשבון ימי החופשה השנתית:

חופשה ביום הזיכרון לשואה ולגבורה

חופשה ביוזמת העובד

 • יום הזיכרון לשואה ולגבורה נחשב ליום בחירה.
 • המשמעות היא כי עובד רשאי לבחור מועד זה כיום חופשה על חשבון ימי החופשה השנתית, כאשר למעסיק אסור לסרב לחופשה במועד זה.
 • לשם מימוש זכותו של העובד עליו לפנות אל המעסיק לפחות 30 יום מראש ולהודיע לו על כוונתו לצאת לחופשה ביום הזיכרון לשואה ולגבורה.
 • על המעסיק לאשר את בקשתו, וזאת בתנאי שהעובד עוד לא ניצל יום בחירה אחר מאז תחילת השנה (מינואר).
 • למידע נוסף על ימי בחירה ראו ימי חופשה לבחירה.
 • אם ניצל העובד יום בחירה אחר מתחילת השנה, הוא יכול לבקש מהמעסיק לצאת לחופשה ביום הזיכרון לשואה ולגבורה, אולם בניגוד ליום חופשה לבחירה, המעסיק אינו חייב להיעתר לבקשתו של העובד. עם זאת על המעסיק לשקול את בקשת העובד, ובמקרה שהוא מסרב, לנמק את סירובו בטעמים הגיוניים וסבירים.

חופשה ביוזמת המעסיק

 • מעסיק רשאי לקבוע מתי יצא העובד לחופשה.
 • מעסיק רשאי להחליט כי במהלך יום הזיכרון לשואה ולגבורה יצא העובד לחופשה (במקרה כזה החופשה היא על חשבון ימי החופשה השנתית שצבר העובד).
 • על המעסיק להודיע לעובד מבעוד מועד על כך.
 • יש לוודא כי לעובד יש מספיק ימי חופשה שעומדים לזכותו לניצול, מכיוון שלא ניתן להוציא עובדים לחופשה שנתית, ביוזמת המעסיק, על חשבון ימי חופשה עתידיים. אם ישנם עובדים שאין לזכותם די ימי חופשה לניצול, יוכל המעסיק לנקוט את אחת הפעולות הבאות:
  1. לא להוציא את אותם עובדים לחופשה;
  2. להוציאם לחופשה, אך לא לנכות את ימי החופשה מימי החופשה שיצברו בעתיד;
  3. ניתן, בהסכמת העובד, להוציאו לחופשה ללא תשלום.
 • להרחבה ראו חופשה שנתית.

תשלום שכר עבור חופשה ביום הזיכרון לשואה ולגבורה

 • עובדים שיצאו לחופשה במהלך יום הזיכרון לשואה ולגבורה, יקבלו דמי חופשה בגובה השכר הרגיל (ללא הוצאות נסיעה).

ניכוי ימי החופשה

 • ממכסת ימי החופשה השנתית העומדים לזכותו של העובד ינוכה יום חופשה שלם עבור כל יום שבו שהה בחופש. להרחבה ראו חופשה שנתית.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים