ימי מחלה בגין טיפולי פוריות (זכות)

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

הקדמה:

עובדת או עובד העוברים טיפולי פוריות זכאים להיעדר מהעבודה על חשבון ימי מחלה
בתקופת ההיעדרות בשל הטיפולים ובמשך 150 יום לאחר מכן אסור למעסיקים לפטר את העובדים או לפגוע בשכרם, אלא בהיתר מיוחד
תשלום דמי מחלה משולם החל מהיום השני להיעדרות בהתאם לחוק, אולם הסכם קיבוצי או חוזה עבודה אישי עשויים לקבוע הוראות מיטיבות יותר מאלה הקבועות בחוק

עובד או עובדת העוברים טיפולי פוריות זכאים להיעדר מהעבודה על חשבון ימי מחלה, אם הרופא המטפל אישר בכתב כי הטיפול מחייב זאת, ובלבד שהעובדים הודיעו מראש למעסיק על ההיעדרות.

 • היעדרות עובדים בגין טיפולי פוריות היא על חשבון ימי המחלה הצבורים לזכותם.
 • עובדים זכאים לתשלום, בהתאם לחוק, החל מהיום השני להיעדרותם בגין מחלה. עם זאת, הסכמים קיבוציים או חוזי עבודה אישיים עשויים לקבוע הוראות מיטיבות יותר מאלה הקבועות בחוק. למידע נוסף, ראו דמי מחלה.
 • המספר המקסימלי של ימים שבהם עובדת רשאית להיעדר בגין טיפולי פוריות הוא:
  • למי שעובדת 5 ימים בשבוע- עד 4 סדרות טיפוליות בשנה ובאורך של עד 16 ימים לסדרה, ובסה"כ עד 64 יום בשנה על חשבון ימי המחלה הצבורים לזכותה.
  • למי שעובדת 6 ימים בשבוע - עד 4 סדרות טיפוליות בשנה ובאורך של עד 20 ימים לסדרה, ובסה"כ עד 80 יום בשנה על חשבון ימי המחלה הצבורים לזכותה.
 • עובד רשאי להיעדר 12 ימים בשנה על חשבון ימי המחלה בגין טיפולי פוריות שהוא עובר.
 • עובדות מדינה: בהתאם להודעת נציבות שירות המדינה, החל מה- 01.08.2018 נוספו לעובדות בשירות המדינה שני ימי היעדרות לכל סדרה טיפולית:
  • למי שעובדת 5 ימים בשבוע, הזכאות היא עד ל- 18 ימים לסדרה, ובסה"כ עד 72 יום בשנה על חשבון ימי המחלה הצבורים לזכותה.
  • למי שעובדת 6 ימים בשבוע, הזכאות היא עד ל- 22 ימים לסדרה, ובסה"כ עד 88 יום בשנה על חשבון ימי המחלה הצבורים לזכותה.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

 • על העובד/ת להודיע מראש על ההיעדרות ולהציג למעסיק אישור מהרופא המטפל.
 • ההיעדרות תהיה על חשבון ימי המחלה הצבורים של העובד/ת.
 • אם העובדים נעדרו מהעבודה בשל טיפולי פוריות לאחר שכבר ניצלו את כל ימי המחלה שצברו, קיימות מספר אפשרויות:
  • המעסיקים רשאים (אך אינם חייבים) לשלם לעובדים המעוניינים בכך דמי מחלה על חשבון ימי המחלה שהעובדים יצברו בעתיד.
  • העובדים רשאים לבקש כי ההיעדרות תנוכה ממכסת ימי החופשה השנתית שצברו.
  • העובדים רשאים לבקש מהמעסיקים לצאת לחופשה ללא תשלום.

חשוב לדעת

 • החוק לא מקנה לבני/בנות הזוג להיעדר מעבודתם לצורך ליווי בן/בת הזוג לטיפולים. עם זאת במקרים שבהם מי שעובר/ת את טיפולי הפוריות הפך/ה לתלוי/ה לחלוטין בעזרת הזולת בביצוע פעולות יומיומיות, רשאי/ת בן/בת הזוג לנצל עד 6 ימי מחלה לצורך טיפול בבן/בת הזוג. למידע נוסף ראו ימי מחלה עקב מחלת בן/בת הזוג.

ארגוני סיוע

גורמי ממשל


מידע זה עשוי לעניין אותך

חקיקה ונהלים