קבלן המעסיק עובד שמירה ואבטחה רשאי בהסכמת העובד לשלם גמול גלובלי (תוספת שכר כוללת) עבור עבודה בשעות נוספות במקום גמול שעות נוספות עבור שעות עבודה שבוצעו בפועל, וזאת בימי חול בלבד
לא ניתן להסכים על גמול גלובלי עבור עבודה בשעות נוספות במנוחה שבועית או בימי חג
תוספת השכר הכוללת שתשולם היא בשיעור 9% משכר העבודה ליום עבודה רגיל, והיא תשולם לעובד גם אם בפועל לא עבד שעות נוספות באותה משמרת
המעסיק והעובד רשאים לבטל את הסדר תוספת השכר הכוללת בהודעה של 30 יום לצד השני
למידע נוסף ראו סעיף 8 לצו הרחבה בענף השמירה והאבטחה 2014


קבלן המעסיק עובד שמירה ואבטחה רשאי בהסכמת העובד לשלם גמול גלובלי (תוספת שכר כוללת) עבור עבודה בשעות נוספות במקום גמול שעות נוספות עבור שעות עבודה שבוצעו בפועל.

  • תוספת השכר הכוללת שתשולם היא בשיעור 9% משכר העבודה ליום עבודה רגיל (יום חול בלבד).
  • התוספת הגלובלית תשולם לעובד בעבור כל יום חול, גם אם לא עבד שעות נוספות באותה משמרת.
  • המעסיק והעובד רשאים לבטל את הסדר תוספת השכר הכוללת בהודעה של 30 יום לצד השני. (במקרה כזה יהיה המעסיק חייב לשלם לעובד גמול שעות נוספות רק עבור שעות נוספות שבהן עבד העובד בפועל).
  • לא ניתן להסכים על גמול גלובלי עבור עבודה בשעות נוספות במנוחה שבועית או בימי חג, אשר בהם זכאי העובד לתוספת של 50% על השכר הרגיל של שעת עבודה.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

  • על המעסיק והעובד לערוך את ההסדר לגבי הגמול הגלובלי בכתב, לפי הנוסח המופיע בסעיף 8(ב)(5) לצו ההרחבה.
  • על ההסדר צריכים לחתום העובד והמעסיק.
  • העובד רשאי לדרוש מהמעסיק הודעה בכתב על תנאי העבודה, או על שינוי בתנאי העבודה.

חשוב לדעת

  • עובד יכול לבטל את תשלום השכר הגלובלי ולחזור לקבל את שכר הבסיס בתוספת תשלום עבור שעות נוספות כנגד כל שעה נוספת שביצע בפועל. כדי לבטל את הסדר השכר הגלובלי יש לפנות למעסיק בהודעה מראש של 30 יום.
  • בכל מקרה אסור להעסיק עובד יותר מ-12 שעות ביום. למידע נוסף ראו מגבלות על העסקה בשעות נוספות.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים