מעסיק של עובדי חברות שמירה ואבטחה רשאי להעסיק את העובדים בימי שיגרה 4 שעות נוספות בכל אחד מימי השבוע ו-5 שעות נוספות ביום שלפני יום המנוחה השבועי
בימי שגרה ניתן להעסיק עובד עד 37 שעות נוספות בשבוע, אך לא יותר מ-74 שעות נוספות ב-4 שבועות רצופים
במהלך מלחמת חרבות ברזל הוענק היתר לחברות השמירה והאבטחה להעסיק את עובדיהן במספר שעות נוספות גבוה יותר מזה שבימי שגרה, כפי שמפורט בהמשך
אם העובד הסכים, אפשר לשלם לו גמול גלובלי עבור עבודתו בשעות נוספות - בימי חול בלבד


כל עבודה בשעות העוברות את מכסת השעות ביום עבודה מלא או בשבוע עבודה מלא מוגדרת העסקה בשעות נוספות ומזכה את העובד שביצע אותה בתוספת תשלום על פי חוק.

 • ככלל אסור להעסיק עובד בשעות נוספות בלי היתר משר העבודה.
 • משרד העבודה פרסם היתר כללי להעסקת עובדים בשמירה בשעות נוספות.
 • עקב מלחמת חרבות ברזל פורסמו היתרים נוספים שהגדילו באופן זמני את מספר השעות הנוספות שבהן מותר להעסיק עובדי שמירה.

היתר זמני להעסקת עובדי שמירה בשעות נוספות במהלך מלחמת חרבות ברזל

 • בשל מצב החירום שהוכרז עקב מלחמת "חרבות ברזל", פרסם שר העבודה היתר כללי שמאפשר למעסיקים מסוימים שעומדים בתנאים המפורטים בקישור הזה להעסיק עובדים בשעות נוספות מעבר למספר השעות הנוספות המותרות בימי שגרה.
  • מעסיקים אלה רשאים להעסיק עובד במשך 14 שעות עבודה ביום (כולל שעות נוספות) בתנאי שהעובד נתן את הסכמתו לכך, ושתינתן לעובד הפסקה של לפחות רבע שעה בין השעה ה–12 לשעה ה-14 ביום עבודה, וזאת בנוסף להפסקות הקבועות.
  • בנוסף, למעסיקים אלה אסור להעסיק עובד מעל 67 שעות (כולל שעות נוספות) בשבוע, ומעל 90 שעות נוספות בחודש.
  • למידע נוסף ראו העסקת עובדים בשעות נוספות במהלך מלחמת חרבות ברזל.
 • על מעסיקים בענף השמירה, אשר מעסיקים יותר מ-20 עובדים ואינם עומדים בתנאי ההיתר הנ"ל, חל ההיתר הכללי להעסקת עובדים בשמירה בשעות נוספות (הוראת שעה) שהוצא ביום 07.10.2023:
  • על פי היתר זה מעסיקים בענף השמירה והאבטחה, רשאים להעסיק עובדי שמירה במהלך מלחמת חרבות ברזל במשך 14 שעות ביום בהסכמתם בלבד, ולא יותר מ-37 שעות נוספות בשבוע, ובתנאי שהעובד מועסק מקסימום 6 ימים בשבוע.
  • בנוסף, עובד שמועסק מעל 12 שעות ביום, זכאי להפסקה נוספת בעבודה של חצי שעה בנוסף להפסקות הרגילות שמוענקות לו.

היתר כללי להעסקת עובדים בשמירה בשעות נוספות בימי שגרה

 • בימי שגרה ניתן להעסיק עובד בשמירה:
  • 4 שעות נוספות בכל אחד מימי השבוע. (לעובד המועסק 5 ימים בשבוע עד 12.4 שעות ביום (12 שעות ו-24 דקות) ולעובד המועסק 6 ימים בשבוע עד 12 שעות ביום)
  • 5 שעות נוספות ביום שלפני יום המנוחה השבועי ( עד ל 12 שעות עבודה ביום ).
  • עד 37 שעות נוספות בשבוע.
  • לא יותר מ-74 שעות נוספות ב-4 שבועות רצופים.
דוגמה
 • עובד שמירה עבד בשבוע מסוים 4 שעות נוספות בכל אחד מהימים א-ה (סה״כ 20 שעות נוספות בימים אלה).
 • ביום שישי של אותו השבוע, הוא עבד 5 שעות. בגלל שהוא כבר השלים 42 שעות שבועיות וזהו יום עבודתו השישי, השעות הנוספות באותו יום ייחשבו לו החל מהשעה הראשונה.
 • סך כל השעות הנוספות שהוא עבד באותו השבוע - 25 שעות.
 • אם הוא היה מתבקש באותו השבוע לעבוד גם בשבת, היתה אפשרות שיעבוד עד 12 שעות בשבת (שכולן שעות נוספות), בגלל שמותר לעבוד בשבוע עד 37 שעות נוספות.

מי זכאי?

תשלום גמול עבור שעות נוספות

 • עבור השעות הנוספות שביצעו בפועל, העובדים זכאים לתשלום גמול.
 • בהסכמת העובד, המעסיק רשאי לשלם לו גמול גלובלי עבור עבודתו בשעות נוספות בימי חול בלבד. למידע נוסף ראו כאן.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים