מענק פטירה משולם לשאיריו של מקבל קצבת נפגעי עבודה שהגיע לגיל פרישה או שהיתה לו דרגת נכות בשיעור 50% ומעלה
מענק פטירה רגיל הוא בסך 9,930 ₪ (נכון לשנת 2024)
בתנאים מסוימים ישולם לשאירים מענק פטירה מוגדל במקום המענק הרגיל
סכום המענק המוגדל הוא בשווי של 60% מקצבת הנכות מעבודה כפול 36
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי

שאיריו של מי שקיבל קצבת נפגעי עבודה והגיע לגיל פרישה, או שהיתה לו דרגת נכות בשיעור 50% ויותר, זכאים למענק פטירה חד-פעמי.

 • המענק הוא בסך 9,930 ₪, נכון לשנת 2024.
 • בתנאים מסוימים ישולם לשאירים מענק פטירה מוגדל במקום המענק הרגיל.

מי זכאי?

 • בן/בת הזוג של מקבל קצבת נכות מעבודה שנפטר לאחר גיל פרישה או שהיתה לו דרגת נכות בשיעור 50% ויותר.
 • אם למקבל הקצבה לא היה בן זוג, ילדו יהיה זכאי למענק (בתנאי שהוא עונה על הגדרת ילד על פי חוק הביטוח הלאומי).
  • אם מדובר בילד שמונה לו אפוטרופוס, המענק ישולם לאפוטרופוס או למי שנושא בהוצאות החזקת הילד.
 • מענק פטירה ישולם גם לאדם שנשא בעיקר ההוצאות על המצבה בעקבות פטירתם של בני זוג בהפרש זמן קצר, אם מתקיימים כל התנאים הבאים:
  • בן/בת הזוג של המנוח היה זכאי למענק פטירה.
  • בן/בת הזוג של המנוח נפטר/ה בתוך 100 ימים ממועד פטירת המנוח, ומענק הפטירה לא שולם.
  • אין למנוח ילד.

מענק פטירה מוגדל

 • במקרה שמתקיימים כל התנאים הבאים, השאירים יהיו זכאים למענק פטירה מוגדל במקום המענק הרגיל:
 • סכום המענק המוגדל הוא בשיעור 60% מקצבת הנכות מעבודה שקיבל המנוח כפול 36.
 • מענק הפטירה המוגדל משולם בשני מועדים:
  • המחצית ראשונה של המענק תשולם עם פקיעת הזכאות לקצבת נכות מעבודה בשל הפטירה.
  • המחצית השנייה תשולם בתום שנה ממועד הפטירה

תהליך מימוש הזכות

ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים

[קטגוריה:מנוע הזכויות]]