הקדמה:

נכי עבודה שנקבעה להם דרגת נכות גבוהה לצמיתות, עשויים להיות זכאים למענקים מיוחדים להתאמת תנאי המגורים, סיוע ברכישת אביזרי עזר וסיוע ברכישת רכב למוגבלים בניידות
אדם משותק בכל גפיו או מרותק לכסא גלגלים זכאי למענק מוגדל
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי
הערת עריכה
עדכונים בערך מיום 21.12.2020 בוצעו בהתאם למייל מנורית יעקובוביץ מביטוח לאומי מיום 8.12.2020
הערה מאת כרמל סחף (שיחה) 14:32, 21 בדצמבר 2020 (IST)

נכי עבודה שנקבעה להם דרגת נכות לצמיתות בשיעור 65% ומעלה, עשויים להיות זכאים למענק מיוחד עבור התאמת תנאי המגורים, רכישת אביזרי עזר וסיוע ברכישת רכב (למוגבלים בניידות), וזאת בנוסף לקצבת הנכות מעבודה.

מי זכאי?

 • מי שעונה על כל התנאים הבאים:
  • נקבעה לו דרגת נכות בהתאם לאחת מהאפשרויות הבאות:
   1. נקבעה לו דרגת נכות לצמיתות בשיעור 75% ומעלה.
   2. נקבעה לו דרגת נכות לצמיתות בשיעור 65% ומעלה ועקב הנכות הוא סובל מקשיי הליכה (בהתאם לאישור מרופא המוסד לביטוח לאומי).
   3. עקב פגיעה באיברים זוגיים (כגון ידיים, רגליים, עיניים וכדומה) נקבעה לו דרגת נכות מורכבת יציבה בשיעור של 85% לפחות, והוועדה הרפואית קבעה כי לפחות 66% מדרגת הנכות הכללית שלו נובעת מפגיעה בעבודה.
   4. נקבעה לו דרגת נכות מורכבת בשיעור של 65% לפחות, אשר נובעת מפגיעות עבודה מצטברות, בזמנים שונים.
  • המוסד לביטוח לאומי בדק ואישר את תכניתו לשימוש במענק.
  • הוא נמצא בישראל.
 • מענק לסיוע ברכישת רכב ישולם למי שנקבעה לו מוגבלות בניידות על-פי הסכם הניידות, המזכה בהלוואה עומדת.
 • מי שאינו נוהג בעצמו, יהיה זכאי למענק, בתנאי שהנוהג עבורו אושר כמורשה נהיגה על-ידי מחלקת ניידות בביטוח הלאומי.

תהליך מימוש הזכות

 • יש להגיש תביעה למענק מיוחד במחלקת השיקום בסניף המוסד לביטוח לאומי הסמוך למקום מגוריו בצירוף המסמכים הבאים:

קבלת המענק

 • המענק ישולם כתשלום אחרון מסך ההוצאה המתוכננת, ויינתן רק לאחר שהוכח ששולמו כל התשלומים הקודמים (במימון עצמי או ממקורות אחרים).
 • אם המוסד לביטוח הלאומי נוכח לדעת שהמענק אינו משמש, כולו או חלקו, למטרה שאושר עבורה, הוא רשאי לעכב' את תשלום יתרת המענק, לתבוע את החזרת את המענק או לקזז את המענק מכל קצבה המגיעה לאדם.
שימו לב
 • הזכאות למענק לרכב היא חד-פעמית.
 • הזכאות למענק להתאמת תנאי מגורים ואביזרי עזר ניתנת למימוש במספר פעימות.

שיעורי המענקים (נכון ל-01.10.2020)

 • סכום המענק ייקבע בהתאם לסכום ההוצאות שאישר המוסד לביטוח לאומי לביצוע התכנית, ובכל מקרה לא יעלה על הסכומים המקסימליים שנקבעו, המתעדכנים מעת לעת.
 • אדם שרופא מטעם המוסד לביטוח לאומי אישר כי הוא מרותק לכסא גלגלים או שיש לראותו ככזה, זכאי למענק מוגדל ("המענק המוגדל").

מענק להתאמת תנאי המגורים

 • סכום המענק להתאמת תנאי המגורים הוא עד 58,371 ש"ח.
 • סכום המענק המוגדל הוא עד 97,294 ש"ח.

מענק לאביזרי עזר

 • סכום המענק לאביזרי עזר הוא עד 17,867 ש"ח.
 • סכום המענק המוגדל הוא עד 35,739 ש"ח.

מענק לרכישת רכב

 • סכום המענק המיוחד לרכישת רכב ייגזר מתוך מחיר הרכב שאושר (ובלבד שלא יעלה על מחיר הרכב שנרכש בפועל), באופן הבא:
  • עבור זכאים הנוהגים בעצמם, שיעור המענק יהיה מחיר הרכב (ללא מסים) כפול מספר אחוזי המוגבלות בניידות שנקבעה לזכאי, לחלק ל-100.
  • עבור זכאים שאינם נוהגים בעצמם ויש להם מורשה נהיגה שאושר בניידות, שיעור המענק הוא 75% ממחיר הדגם המייצג של רכב בעל נפח מנוע עד 1,300 סמ"ק, כפול מספר אחוזי המוגבלות בניידות שנקבעו לזכאי, חלקי 100.
דוגמה
 • זכאי הנוהג בעצמו, שנקבעה לו מוגבלות בניידות בשיעור 60%, יחושב סכום המענק לפי מחיר הרכב לפני מסים כפול 80, חלקי 100.
 • זכאי שאינו נוהג בעצמו ונקבעה לו מוגבלות בניידות בשיעור של 80%, יחושב סכום המענק לפי מחיר הרכב לפני מסים כפול 0.75, ואת התוצאה יש לכפול ב- 80 חלקי 100

חשוב לדעת

 • המוסד לביטוח הלאומי רשאי, בשיתוף עם הזכאי, לשנות את התכנית שהוגשה לו או להכין תכנית חלופית, ולפקח על ביצועה בהתאם לשינויים.

פסקי דין


ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים


תודות