הקדמה:

נכי עבודה שנקבעה להם דרגת נכות גבוהה לצמיתות, עשויים להיות זכאים למענקים מיוחדים להתאמת תנאי המגורים, סיוע ברכישת אביזרי עזר וסיוע ברכישת רכב למוגבלים בניידות
סכומי המענקים המקסימליים (למשותק בכל גפיו או למרותק לכסא גלגלים) הם 96,954 ש"ח במענק להתאמת תנאי המגורים ו-36,027 ש"ח במענק לאביזרי עזר (נכון ל-01.01.2020)
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי

נכי עבודה שנקבעה להם דרגת נכות לצמיתות בשיעור 65% ומעלה, עשויים להיות זכאים למענק מיוחד עבור התאמת תנאי המגורים, רכישת אביזרי עזר וסיוע ברכישת רכב (למוגבלים בניידות), וזאת בנוסף לקצבת הנכות מעבודה.

מי זכאי?

 • מי שעונה על כל התנאים הבאים:
  • נקבעה לו דרגת נכות לצמיתות בשיעור 75% ומעלה, או שנקבעה לו דרגת נכות לצמיתות בשיעור 65% ומעלה ועקב הנכות הוא סובל מקשיי הליכה (בהתאם לאישור מרופא המוסד לביטוח לאומי).
  • המוסד לביטוח לאומי בדק ואישר את תכניתו לשימוש במענק.
  • הוא נמצא בישראל.
 • מענק לסיוע ברכישת רכב ישולם למי שנקבעה לו מוגבלות בניידות על-פי הסכם הניידות, המזכה בהלוואה עומדת. מי שאינו נוהג בעצמו, יהיה זכאי למענק, בתנאי שהנוהג עבורו אושר כמורשה נהיגה על-ידי מחלקת ניידות בביטוח הלאומי.

תהליך מימוש הזכות

 • יש להגיש תביעה לקצבה מיוחדת במחלקת השיקום בסניף המוסד לביטוח לאומי הסמוך למקום מגוריו בצירוף המסמכים הבאים:
 • לאחר אישור המענק, המוסד לביטוח לאומי יהיה רשאי לשלם רק חלק ממנו בהתאם לשיקול דעתו, עד שיוכח כי המענק משמש למטרה שעבורה יועד ואושר.
 • אם המוסד לביטוח הלאומי נוכח לדעת שנכה העבודה אינו משתמש במענק, כולו או חלקו, למטרה שאושר עבורה, הוא רשאי לעכב את תשלום יתרת המענק, לתבוע מנכה העבודה להחזיר את המענק או לקזז את המענק מכל קצבה המגיעה לנכה העבודה.

שיעורי המענקים (נכון ל-01.01.2020)

 • סכום המענק ייקבע לפי סכום ההוצאות המעשיות לביצוע התכנית שאישר המוסד לביטוח הלאומי, ובכל מקרה לא יעלה על הסכומים המקסימליים שנקבעו, המתעדכנים מעת לעת.

מענק להתאמת תנאי המגורים

 • סכום המענק להתאמת תנאי המגורים הוא עד 58,168 ש"ח.
 • סכום המענק לנכה המשותק בכל גפיו או מרותק לכיסא גלגלים הוא 96,954 ש"ח.

מענק לאביזרי עזר

 • סכום המענק לאביזרי עזר הוא 18,010 ש"ח.
 • סכום המענק לנכה המשותק בכל גפיו או מרותק לכיסא גלגלים הוא 36,027 ש"ח.

מענק לרכישת רכב

 • שיעור המענק לזכאים הנוהגים בעצמם הוא מחיר הרכב (ללא מסים) כפול מספר אחוזי המוגבלות בניידות שנקבעו לנכה העבודה, חלקי 100.
דוגמה
אם נקבעה לנכה העבודה מוגבלות בניידות בשיעור 60%, יחושב סכום המענק לפי מחיר הרכב לפני מסים כפול 60, חלקי 100.
 • למי שאינם נוהגים בעצמם שיעור המענק הוא 75% ממחיר הדגם המייצג של רכב בעל נפח מנוע עד 1,300 סמ"ק, כפול מספר אחוזי המוגבלות בניידות שנקבעו לנכה העבודה, חלקי 100.

חשוב לדעת

 • המוסד לביטוח הלאומי רשאי, בשיתוף עם נכה העבודה, לשנות את התכנית שהוגשה לו או להכין תכנית חלופית, ולפקח על ביצועה בהתאם לשינויים.

פסקי דין


ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים


תודות