נכי עבודה שנקבעה להם דרגת נכות גבוהה לצמיתות, עשויים לקבל מענקים מיוחדים להתאמת תנאי המגורים, סיוע ברכישת אביזרי עזר וסיוע ברכישת רכב אם הם מוגבלים בניידות
אדם משותק בכל גפיו או מרותק לכסא גלגלים זכאי למענק מוגדל

נכי עבודה שנקבעה להם דרגת נכות לצמיתות בשיעור 65% ומעלה, עשויים להיות זכאים למענק מיוחד עבור התאמת תנאי המגורים, רכישת אביזרי עזר וסיוע ברכישת רכב (למי שמוגבלים בניידות), וזאת בנוסף לקצבת הנכות מעבודה.

מי זכאי?

 • נכי עבודה שעונים על כל התנאים הבאים:
  1. נקבעה להם אחת מדרגות הנכות הבאות:
   • דרגת נכות לצמיתות בשיעור 75% ומעלה.
   • דרגת נכות לצמיתות בשיעור 65% ומעלה, כאשר ישנם קשיי הליכה עקב הנכות (בהתאם לאישור מרופא המוסד לביטוח לאומי).
   • דרגת נכות כללית מורכבת ויציבה בשיעור של 85% לפחות עקב פגיעה באיברים זוגיים (ידיים, רגליים, עיניים וכדומה), כאשר לפחות 66% מדרגת הנכות נקבעו עקב פגיעה בעבודה.
   • דרגת נכות מורכבת בשיעור של 65% לפחות הנובעת מפגיעות עבודה מצטברות, בזמנים שונים.
  2. המוסד לביטוח לאומי בדק ואישר את תוכניתם לשימוש במענק.
  3. הם נמצאים בישראל.
 • מענק לסיוע ברכישת רכב ישולם למי שנקבעה להם מוגבלות בניידות על-פי הסכם הניידות, המזכה בהלוואה עומדת.
 • מי שאינם נוהגים בעצמם יהיו זכאים למענק בתנאי שהנוהג עבורם אושר כמורשה נהיגה על-ידי מחלקת ניידות בביטוח הלאומי.

תהליך מימוש הזכות

קבלת המענק

 • המענק ישולם לאחר שהמבקשים יגישו הצעת מחיר או חשבונית על ההוצאות.
 • לאחר אישור המענק, המוסד לביטוח הלאומי רשאי לשלם רק חלק ממנו, על פי שיקול דעתו, עד שייווכח לדעת שהמענק משמש למטרה שלשמה יועד ואושר (אם יווכח שהמענק אינו משמש, כולו או חלקו, למטרה שאושר עבורה, הוא רשאי לעכב את תשלום יתרת המענק, לתבוע את החזרת את המענק או לקזז את המענק מכל קצבה המגיעה למבוטחים).
שימו לב
 • הזכאות למענק לרכב היא חד-פעמית.
 • הזכאות למענק להתאמת תנאי מגורים ואביזרי עזר ניתנת למימוש במספר פעימות.

שיעורי המענקים (נכון ל-01.01.2023)

 • סכום המענק ייקבע בהתאם לסכום ההוצאות שאישר המוסד לביטוח לאומי לביצוע התוכנית, ובכל מקרה לא יעלה על הסכומים המקסימליים שנקבעו, המתעדכנים מעת לעת.
 • מי שרופא מטעם המוסד לביטוח לאומי אישר כי הם מרותקים לכסא גלגלים או משותקים בכל גפיהם, זכאים ל"מענק מוגדל".

מענק להתאמת תנאי המגורים

 • סכום המענק להתאמת תנאי המגורים הוא עד 64,829 ₪.
 • סכום המענק המוגדל הוא עד 108,060 ₪.

מענק לאביזרי עזר

 • סכום המענק לאביזרי עזר הוא עד 19,228 ₪.
 • סכום המענק המוגדל הוא עד 38,458 ₪.

מענק לרכישת רכב

 • סכום המענק המיוחד לרכישת רכב ייגזר מתוך מחיר הרכב שאושר (ובלבד שלא יעלה על מחיר הרכב שנרכש בפועל), באופן הבא:
  • עבור זכאים הנוהגים בעצמם, שיעור המענק יהיה מחיר הרכב (ללא מסים) כפול מספר אחוזי המוגבלות בניידות שנקבעה לזכאי, לחלק ל-100.
  • עבור זכאים שאינם נוהגים בעצמם ויש להם מורשה נהיגה שאושר בניידות, שיעור המענק הוא 75% ממחיר הדגם המייצג של רכב בעל נפח מנוע עד 1,300 סמ"ק, כפול מספר אחוזי המוגבלות בניידות שנקבעו לזכאי, חלקי 100.
דוגמה
 • זכאי הנוהג בעצמו, שנקבעה לו מוגבלות בניידות בשיעור 60%, יחושב סכום המענק לפי מחיר הרכב לפני מסים כפול 80, חלקי 100.
 • זכאי שאינו נוהג בעצמו ונקבעה לו מוגבלות בניידות בשיעור של 80%, יחושב סכום המענק לפי מחיר הרכב לפני מסים כפול 0.75, ואת התוצאה יש לכפול ב- 80 חלקי 100.

חשוב לדעת

 • המוסד לביטוח הלאומי רשאי, בשיתוף עם הזכאים, לשנות את התוכנית שהוגשה לו או להכין תוכנית חלופית, ולפקח על ביצועה בהתאם לשינויים.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים

תודות