המרכז לבריאות הנפש (מב"ן) מטפל באסירים ועצירים הסובלים מבעיות נפשיות
המרכז מספק חוות דעת בעניינם של אסירים הנמצאים תחת טיפולו ואסירים המרצים עונש מאסר בגין עבירות מין

המרכז לבריאות הנפש (מב"ן) מטפל באסירים ועצירים הסובלים מבעיות נפשיות, ומספק חוות דעת בעניינם של אסירים הנמצאים תחת טיפולו כמו גם אסירים המרצים עונש מאסר בגין עבירות מין.

 • המרכז הינו החטיבה לפסיכיאטריה משפטית השייכת לבית החולים הממשלתי באר-יעקב ופועלת על-פי רישיון של משרד הבריאות.
 • המרכז מפעיל שתי מחלקות אשפוז פעילות, סגורה ופתוחה, הממוקמות בתוך כלא מג"ן (במתחם בית הסוהר איילון), ומרפאות חוץ שפועלות בבתי הסוהר השונים ברחבי הארץ.
 • מחלקות האשפוז והמרפאות נותנות שירותים שוטפים לאסירים ועצורים הזקוקים לכך.
 • השירותים של מב"ן כוללים טיפול פסיכיאטרי וכן בדיקות ומתן חוות דעת לצרכים משפטיים.

צוות המב"ן

 • צוות המב"ן כולל רופאים, קרימינולוגים קליניים, אחיות, פסיכולוגים, מרפאים בעיסוק ועובדים סוציאליים.
 • במחלקות מב"ן ישנם סוהרים, שהם חובשים בהכשרתם, הממונים על השמירה והביטחון וכפופים פיקודית לשב"ס ומקצועית למב"ן.

תפקידי המב"ן

 • ייעוץ לגורמי שב"ס בנושא טיפול באסיר.
 • מתן חוות דעת בעניינם של אסירים:
 • אסירים הנמצאים בטיפול במב"ן -
 • מתן חוות דעת על מצב נפשי וטיפול נפשי.
 • חוות דעת ליציאה לחופשות.
 • חוות דעת לוועדת שחרורים.
 • חוות דעת לעתירות בנושאים שונים שמגיש האסיר.

חשוב לדעת

 • המב"ן אינו קובע אם אסיר יצא לחופשה או ישוחרר על-תנאי, אלא מספק חוות דעת מקצועית ומספק את המלצתו.
 • לחוות הדעת וההמלצה של המב"ן יש השפעה רבה על ההחלטות המתקבלות בעניינו של האסיר.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות

 • המידע המקורי בערך זה נכתב בסיוע הקליניקה לייצוג אסירים במכללת שערי משפט.