הקדמה:

מס הכנסה מעניק 2 נקודות זיכוי להורים לילדים עם מוגבלות (כולל בוגרים מעל גיל 18) בהתאם לתנאי הזכאות
שווי ההטבה הוא 5,640 ₪ לשנה ו-470 ₪ לחודש
ניתן לקבל החזרי מס רטרואקטיבית עד ל-6 שנים. את הבקשות להחזר עבור שנת 2017 ניתן להגיש רק עד סוף 2023
אם ההורים לא בחיים או אינם מתפקדים, זכאים להטבה אחים/אחיות של בעלי המוגבלות שמונו כאפוטרופוס שלהם "לגוף ולרכוש"

על-פי סעיף 45 לפקודת מס הכנסה הורים ל"ילד נטול יכולת" זכאים לקבל שתי נקודות זיכוי שנתיות ממס הכנסה.

טיפ
הטבה זו ניתנת על כלל ההכנסות שחייבות במס ולא רק על הכנסה מיגיעה אישית (מעבודה).
 • מי שהכנסתם מעבודה נמוכה ולכן לא יכולים לנצל לגביה את כל נקודות הזיכוי זכאים לנצל נקודות אלה גם על הכנסות אחרות, אם היו להם (למשל: ריבית מפקדונות ומתוכניות חיסכון או רווחי הון).
 • במקרים אלה ניתן לממש את ההטבה באמצעות בקשה להחזר מס הכנסה אחרי תום שנת המס, או באמצעות הגשת דו"ח שנתי למס הכנסה - למי שמחויבים בהגשת הדו"ח.

מי זכאי?

 • תושבי ישראל שמנוכה מהכנסותיהם מס הכנסה ויש להם, או לבני זוגם מנישואין, ילד/ה עם מוגבלות.
 • תנאי הזכאות משתנים בהתאם לגיל הילד (ילדים עד גיל 18 או בוגרים מגיל 18 ומעלה).
 • הזיכוי ניתן על ההכנסה החייבת של אחד מההורים.
  • עם זאת, הורים פרודים שלא מנהלים משק בית משותף זכאים שניהם לנקודות הזיכוי, אם ילדם מקבל גמלת ילד נכה.

הורים לילדים עד גיל 18

 • הורים לילדים עד גיל 18 זכאים להטבה זו אם הילדים עונים על אחד מהמצבים הבאים:
  • הם אובחנו על-ידי נוירולוג או רופא מומחה בהתפתחות הילד כמשותקים באחת מגפיהם, או שרופא הצהיר כי הם נולדו בלי אחת מגפיהם או שאחת מגפיהם נכרתה.
  • הם אובחנו כעיוורים על-ידי רופא עיניים.
  • יש להם מוגבלות שכלית התפתחותית בהתאם לאבחון של נוירולוג או רופא מומחה להתפתחות הילד.
  • הם מקבלים גמלת ילד נכה.
  • הם זכאים לגמלת ילד נכה ולא מקבלים אותה מסיבות שונות (למשל כי הם שוהים במוסד או מקבלים גמלת ניידות).
  • יש להם עיכוב התפתחותי, הם הופנו על-ידי ועדת זכאות ואפיון/ועדת השמה לשירותי חינוך מיוחדים והם לומדים במסגרת של החינוך המיוחד או במסגרת רגילה עם "סל אישי" (הזכאות לא חלה כאשר הילדים לומדים עם סיוע במסגרת "סל מוסדי"). הזכאות תהיה תקפה עד לסיום הלימודים.

הורים לבוגרים מגיל 18 ומעלה

 • הורים לילדים מעל גיל 18 זכאים להטבה זו אם לילדים נקבעה דרגת אי כושר השתכרות לצמיתות בשיעור של 74% לפחות, או שמתקיימים כל שלושת התנאים הבאים:
  1. הילדים עונים על אחד מאלה:
  2. הם סמוכים לשולחן הוריהם, כלומר לא יצאו מחזקת ההורים.
   • גם מי שמתגוררים מחוץ לבית ההורים (במסגרות דיור כגון הוסטלים או דירות בקהילה) יכולים להמשיך ולהיחשב כ"סמוכים לשולחן ההורים".
   • בוגרים "נטולי יכולת" שנישאו לבני זוג שגם הם "נטולי יכולת" ועדיין תלויים בהורים עשויים להיחשב כ"סמוכים על שולחן ההורים" על-פי שיקול דעת פקיד השומה ובהתאם לנסיבות.
  3. הם עומדים במבחן הכנסות:
   • אם הם ללא בן/בת זוג, כלל הכנסותיהם (כולל הכנסות פטורות ממס) לא עלו על 182,000 ₪ בשנה (נכון ל-2023).
   • אם יש להם בן/בת זוג, כלל ההכנסות של שני בני הזוג לא עלו על 291,000 ₪ בשנה (נכון ל-2023).
   • לתקרות ההכנסה בשנים קודמות ראו "החזר רטרואקטיבי" בהמשך.

זכאות אחים/אחיות אפוטרופוסים

 • אח (או אחות) שמונה כאפוטרופוס "לגוף ולרכוש" של האדם עם המוגבלות, זכאי לנקודות הזיכוי כאשר ההורים לא בחיים או אינם מתפקדים מפאת גילם או מצבם הבריאותי.

תהליך מימוש הזכות

 • יש להגיש בקשת זיכוי ממס בכל שנה מחדש.
 • עם זאת, פקיד השומה עשוי לתת אישור רב שנתי לשנים שבהן הקריטריון המזכה נותר קבוע (למשל במקרים שבהם נקבעה דרגת אי כושר מזכה לצמיתות).

שכירים שילדיהם מקבלים גמלת ילד נכה

 • הורים שילדיהם מקבלים גמלת ילד נכה יכולים לקבל את נקודות הזיכוי ישירות מהמעסיק, ללא צורך להגיע למשרדי מס הכנסה וללא צורך במילוי תעודה רפואית (טופס 127).
 • על ההורה לסמן ולהצהיר בטופס 101 שמוגש למעסיק בתחילת העבודה ובתחילת כל שנת מס (בחלק שבו מבקשים פטור או זיכוי ממס), כי:
  • יש להורה ילד נטול יכולת שטרם מלאו לו 19 שנים ומשולמת לו גמלת ילד נכה מהמוסד לביטוח לאומי.
  • בן/בת הזוג של ההורה לא מקבל/ת נקודות זיכוי אלה.
  • לילד עם המוגבלות אין הכנסות בשנה הנוכחית.
 • יש לצרף לטופס אישור על קבלת גמלת ילד נכה מהמוסד לביטוח לאומי לשנה הנוכחית. ניתן להזמין את האישור במוקד 6050* או באתר המוסד לביטוח לאומי, והוא יישלח בדואר לפונה.
 • למידע נוסף ראו הודעת רשות המסים מיום 19.11.2017.

שכירים שילדיהם אינם מקבלים גמלת ילד נכה

עובדים עצמאים

 • חישוב מס ההכנסה לעובדים עצמאים (כולל נקודות הזיכוי) נעשה לפי הכנסתם השנתית, אחרי שהגישו את הדו"ח השנתי.
 • בעת מילוי הדו"ח השנתי על ההורה לסמן בטופס את הסעיף "זיכוי בעד ילד נטול יכולת".
 • אם הילד/ה לא מקבל/ת גמלת ילד נכה, יש לצרף את המסמכים שפורטו בסעיף הקודם (לגבי עובדים שכירים).

החזר רטרואקטיבי

 • הורים זכאים לקבלת החזרי מס רטרואקטיביים עבור 6 השנים הקודמות לתאריך הבקשה (ובתנאי שהזכאות הייתה קיימת במהלך אותן שנים), בתוספת ריבית והצמדה כמקובל במס הכנסה.
 • המשמעות היא שאת הבקשות להחזר עבור שנת 2017 ניתן להגיש רק עד סוף 2023.
 • לקבלת ההחזר יש להגיש בקשה לרשות המסים.
 • הקישורים לטופסי הבקשה להחזר (טופס 135) על השנים הקודמות מופיעים באתר רשות המסים (בתחתית הדף, בהמשך להסבר על ההגשה).
 • למידע נוסף על התהליך ראו החזר מס הכנסה.
 • שיעורי מבחן ההכנסה לבוגרים עם מוגבלות בשנים הקודמות:
שנה תקרת ההכנסה של האדם עם המוגבלות תקרת ההכנסה של האדם עם המוגבלות ובן/בת הזוג
2022 173,000 ₪ 277,000 ₪
2021 169,000 ₪ 270,000 ₪
2020 170,000 ₪ 272,000 ₪
2019 169,000 ₪ 271,000 ₪
2018 167,000 ₪ 268,000 ₪
2017 167,000 ₪ 267,000 ₪

ערעור

 • מי שבקשתם לנקודות הזיכוי נדחתה וסבורים שהם עונים על תנאי הזכאות יכולים לפנות אל רשות המסים באמצעות מערכת הפניות המקוונת.

משמעות ההטבה

 • נקודות זיכוי מקטינות את גובה מס ההכנסה שצריכים לשלם, ולכל היותר עד למצב שבו גובה המס הנדרש הוא אפס. לכן הן מועילות רק למי שגובה החיוב שלהם במס מגיע לערך נקודות הזיכוי שהם זכאים להן.
  • מי שלפי גובה הכנסתם לא חייבים לשלם מס הכנסה כלל (למשל אם גובה מס ההכנסה שלהם מתקזז עם נקודות זיכוי אחרות שלהן הם זכאים), לא יוכלו ליהנות מנקודות הזיכוי הנוספות שהם זכאים להן.
  • אם לפי גובה הכנסתם הם נדרשים לשלם מס הכנסה, אך בשיעור נמוך מערכן של נקודות הזיכוי, הם יוכלו לנצל רק חלק מנקודות הזיכוי עד שגובה המס שיחויבו בו יהיה אפס.
דוגמה
ערכן השנתי של 3 נקודות זיכוי הוא 8,460 ₪ (3 כפול 2,820 ₪, השווי השנתי של נקודת זיכוי אחת). מי שזכאי ל-3 נקודות זיכוי וסך מס ההכנסה שעליו לשלם נמוך מ-8,460 ₪, יוכל לנצל רק את חלקן של נקודות הזיכוי ששוויו בגובה מס ההכנסה שעליו לשלם (וכלל לא יידרש לשלם מס הכנסה).

חשוב לדעת

 • הורים לשני ילדים שעונים על תנאי הזכאות זכאים לקבל כפל נקודות, כלומר 4 נקודות זיכוי (ניתן לפצל את הזכאויות ביניהם).
 • הטבה זו ניתנת בנוסף ל-2.25 נקודות הזיכוי שניתנות לכל תושב ישראל.
  • מי שעונים על קריטריונים נוספים שמזכים בנקודות זיכוי, עשויים לקבל במצטבר את כל נקודות הזיכוי בהתאם לכל אחד מהקריטריונים (אלא אם כן צוין אחרת).
  • לפירוט הזכאויות הנוספות ראו פורטל נקודות זיכוי ממס הכנסה.

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל


מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים