הקדמה:

מס הכנסה מעניק 2 נקודות זיכוי להורים לילד המוגדר "נטול יכולת" (כולל בוגר מעל גיל 18 - בהתאם לתנאי הזכאות)
אם ההורים אינם בחיים או אינם מתפקדים, תינתן ההטבה לאח או לאחות של בעל המוגבלות שמונו לאפוטרופוס שלו "לגוף ולרכוש"
ניתן לקבל החזרי מס רטרואקטיבית עד ל- 6 שנים
שווי ההטבה הוא 5,232 ש"ח לשנה ו-436 ש"ח לחודש

על-פי סעיף 45 לפקודת מס הכנסה, הורה שילדו (או ילדו של בן זוגו מנישואין) נטול יכולת, זכאי לקבל שתי נקודות זיכוי שנתיות ממס הכנסה.

מי זכאי?

 • תושב ישראל שמנוכה מהכנסותיו מס הכנסה ויש לו, או לבן זוגו, ילד עם מוגבלות.
 • תנאי הזכאות משתנים בהתאם לגיל הילד (ילד עד גיל 18 או בוגר מגיל 18 ומעלה).
 • הזיכוי ניתן על הכנסתו החייבת של אחד מההורים.
  • עם זאת, הורים פרודים שאינם מנהלים משק בית משותף, וילדם מקבל גמלת ילד נכה, זכאים שניהם לנקודות הזיכוי.

ילדים עד גיל 18

בוגרים מגיל 18 ומעלה

 • הזכאות ניתנת בגין בוגרים מעל גיל 18 העונים על אחד מהמצבים הבאים:
  • מי שנקבעה לו דרגת אי כושר השתכרות לצמיתות בשיעור של 74% לפחות.
  • מי שממלא את כל שלושת התנאים הבאים:
   1. הוא אחד מאלה:
   2. הוא סמוך לשולחן הוריו, כלומר לא יצא מחזקת הוריו.
    • גם מי שמתגורר מחוץ לבית הוריו (במסגרות דיור כגון הוסטלים או דירות בקהילה) יכול להמשיך ולהיחשב כ"סמוך לשולחן ההורים".
    • בוגר/ת "נטול יכולת" שנישא/ה לבן זוג שגם הוא "נטול יכולת" ועדיין תלוי/ה בהוריו, עשוי להיחשב כ"סמוך על שולחן ההורים" על-פי שיקול דעת פקיד השומה ובהתאם לנסיבות.
   3. הוא עומד במבחן הכנסות:
    • בוגר עם מוגבלות ללא בן זוג- כלל הכנסותיו (כולל הכנסות פטורות ממס) לא עלו על 169,000 ש"ח (נכון ל-2021)
    • בוגר עם מוגבלות עם בן/ת זוג- כלל ההכנסות של שני בני הזוג לא עלו על 270,000 ש"ח (נכון ל-2021)
    • לתקרות ההכנסה בשנים קודמות ראו "החזר רטרואקטיבי" בהמשך.

זכאות אחים אפוטרופוסים

 • אח או אחות של בעל המוגבלות שמונה כאפוטרופוס שלו "לגוף ולרכוש", יהיה זכאי לנקודות הזיכוי כאשר ההורים אינם בחיים, או אינם מתפקדים מפאת גילם או מצבם הבריאותי.

תהליך מימוש הזכות

 • יש להגיש בקשת זיכוי ממס בכל שנה מחדש. עם זאת, אישור רב שנתי עשוי להינתן עבור שנים שבהן הקריטריון המזכה נותר קבוע.

שכירים שילדם מקבל גמלת ילד נכה

 • הורים שילדם מקבל גמלת ילד נכה יכולים לקבל את נקודות הזיכוי ישירות מהמעסיק, ללא צורך להגיע למשרדי מס הכנסה וללא צורך במילוי תעודה רפואית (טופס 127).
 • למימוש הזכאות, על ההורה לסמן ולהצהיר בטופס 101 המוגש למעסיק בתחילת העבודה ובתחילת כל שנת מס (בחלק שבו מבקשים פטור או זיכוי ממס), כי:
  • הוא הורה לילד נטול יכולת שטרם מלאו לו 19 שנים ומשולמת לו גמלת ילד נכה מהמוסד לביטוח לאומי.
  • בן זוגו אינו מקבל נקודות זיכוי אלה.
  • לילד שבגינו ההורה מבקש את נקודות הזיכוי אין הכנסות בשנה הנוכחית.
 • יש לצרף לטופס אישור על קבלת גמלת ילד נכה מהמוסד לביטוח לאומי לשנה הנוכחית. ניתן להזמין את האישור במוקד 6050* או באמצעות אתר המוסד לביטוח לאומי, והוא יישלח בדואר לפונה.
 • למידע נוסף, ראו הודעת רשות המסים מיום 19.11.2017.

שכירים שילדם אינו מקבל גמלת ילד נכה

עובדים עצמאים

 • חישוב מס ההכנסה לעובד עצמאי (כולל נקודות הזיכוי) נעשה לפי הכנסתו השנתית, לאחר שהגיש את הדו"ח השנתי.
 • בעת מילוי הדו"ח השנתי על ההורה לסמן בטופס את הסעיף "זיכוי בעד ילד נטול יכולת".
 • אם הילד לא מקבל גמלת ילד נכה, יש לצרף את המסמכים שפורטו בסעיף הקודם (לגבי עובדים שכירים).

החזר רטרואקטיבי

 • הורים זכאים לקבלת החזרי מס רטרואקטיביים עבור 6 השנים הקודמות לתאריך הבקשה (ובלבד שהזכאות היתה קיימת במהלך אותן שנים), בתוספת ריבית והצמדה כמקובל במס הכנסה.
 • לקבלת ההחזר יש להגיש בקשה להחזר מס לרשות המסים.
 • למידע נוסף ראו החזר מס הכנסה.
 • שיעורי מבחן ההכנסה לבוגרים עם מוגבלות בשנים הקודמות:
שנת המס תקרת ההכנסה השנתית לבוגר עם מוגבלות שיש לו בן/ת זוג תקרת ההכנסה השנתית לבוגר עם מוגבלות ללא בן/ת זוג
2020 272,000 ש"ח 170,000 ש"ח
2019 271,000 ש"ח 169,000 ש"ח
2018 268,000 ש"ח 167,000 ש"ח
2017 267,000 ש"ח 167,000 ש"ח
2016 268,000 ש"ח 167,000 ש"ח
2015 270,000 ש"ח 169,000 ש"ח

חשוב לדעת

 • הורים לשני ילדים העומדים בתנאי הסעיף זכאים לקבל כפל נקודות, כלומר 4 נקודות זיכוי (ניתן לפצל את הזכאויות ביניהם).
 • נקודות הזיכוי בגין ילד או בוגר עם מוגבלות ניתנות בנוסף ל-2.25 נקודות הזיכוי הניתנות לכל תושב ישראל.
  • מי שעונים על קריטריונים נוספים המזכים בנקודות זיכוי, עשויים לקבל במצטבר את כל נקודות הזיכוי בהתאם לכל אחד מהקריטריונים (אלא אם כן צוין אחרת).
  • לפירוט הזכאויות הנוספות ראו פורטל נקודות זיכוי ממס הכנסה.

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים