הקדמה:

מי שבמהלך ילדותו נחסכו עבורו כספים בתכנית "חיסכון לכל ילד", יכול למשוך את הכספים החל מגיל 18, בהסכמת הוריו
במקרים חריגים של מצב רפואי קשה או חלילה פטירה של הילד, ניתן למשוך את הכספים לפני גיל 18
משיכה לאחר גיל 21 מזכה את החוסך בהטבה כספית מטעם המוסד לביטוח לאומי
השארת הכספים בחיסכון עד גיל פרישה מעבודה ומשיכתם בצורת קצבה חודשית במקום משיכת מלוא הסכום בבת אחת, יזכו את החוסך בפטור ממס רווחי הון על כל הרווחים שנצברו בחיסכון

מי שבמהלך ילדותו נחסכו עבורו כספים בתכנית "חיסכון לכל ילד", יכול למשוך את הכספים החל מגיל 18.

 • משיכת כספים לפני גיל 21 מחייבת את הסכמת ההורים למשיכת הכספים.
  • לילד שמלאו 18 שנה והוא חוסך בחיסכון בנקאי תהיה אפשרות לבחור את מועדי התחנות שבהן הוא יוכל למשוך את הכספים לאחר גיל 18 (חודש, שנה, שנתיים, 3 שנים).
  • במסלול קופות הגמל אין צורך לבחור מראש את תחנות היציאה, וניתן למשוך אותם בכל עת לאחר גיל 18.
 • משיכה מגיל 21 ואילך אינה מחייבת את הסכמת ההורים ומזכה את הילד במענק משיכה נוסף מהמוסד לביטוח לאומי.
 • השארת הכספים בחיסכון עד גיל פרישה מעבודה ומשיכתם בצורת קצבה חודשית במקום משיכת מלוא הסכום בבת אחת, יזכו את החוסך בפטור ממס רווחי הון על כל הרווחים שנצברו בחיסכון.
 • במקרים חריגים של מצב רפואי קשה או חלילה פטירה של הילד, ניתן למשוך את הכספים לפני גיל 18.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • כל מי שנחסכו עבורו סכומי כסף בתכנית "חיסכון לכל ילד".
  • מגיל 21 ומעלה ללא צורך בהסכמת הוריו.
  • ילד שהגיע לגיל 18 בהסכמת הוריו.
  • ילד מתחת לגיל 18 הנמצא במצב רפואי המצריך את משיכת הכספים לפני גיל 18.
  • הורים או אפוטרופוסים של ילד שנפטר.

למי ואיך פונים

 • יש לפנות לבנק או לקופת הגמל שבהם מתנהלת תכנית החיסכון ולהגיש בקשה למשיכת הכספים.
 • את הבקשה יש להגיש על גבי טופס בקשה למשיכת כספים מתכנית חיסכון.
 • אם הילד לא הגיע לגיל 21, על ההורים לאשר על גבי טופס הבקשה כי הם מסכימים למשיכת הכספים.
 • אם הכספים ממופקדים בחיסכון בנקאי, לילד שמלאו 18 שנה תהיה אפשרות לבחור את תקופת החיסכון (חודש, שנה, שנתיים, 3 שנים) לצורך משיכת כספים (או לצורך שינוי מסלול) והוא יוכל למשוך אותם אך ורק במועדים שנבחרו. במסלול קופת הגמל ניתן למשוך אותם לאחר גיל 18 בכל עת בלי לבחור תחנות יציאה.

שלבי ההליך

ניכוי מס רווחי הון

 • בעת משיכת הכספים ינוכה מתוך הסכום שנצבר מס רווחי הון על הרווחים שהצטברו בחיסכון: 25% מהרווח הנומינלי בקופות הגמל ו-15% מהרווח הריאלי בחיסכון הבנקאי (נכון לשנת 2016).
 • מי שלא ימשוך את הכספים ועד שיגיע לגיל פרישה מעבודה יוכל למשוך את הכספים מבלי שינוכה מהם מס רווחי הון, וזאת בתנאי שימשוך אותם בצורת קצבה חודשית ולא ימשוך את מלוא הסכום שהצטבר בבת אחת. למידע נוסף ראו פטור ממס רווחי הון על משיכה מתכנית "חיסכון לכל ילד" לאחר גיל פרישה.


חשוב לדעת

 • בחלק ממסלולי ההשקעה בתכנית "חיסכון לכל ילד" ניתן לעבור בין מסלולי ההשקעה השונים. כשנתיים - שלוש לפני במועד הצפוי למשיכת הכספים מומלץ לבחון אפשרות של שינוי מסלול החיסכון כדי להקטין את הסיכון לסכום שכבר נצבר בחיסכון.
דוגמה
חיסכון במסלול בנקאי עם אפשרות שינוי כל 5 שנים בחיסכון שנוהל במסלול של ריבית קבועה הצטבר לקראת גיל 18 סכום של 20,000 ש"ח אבל ניכרת עליה באינפלציה. במצב כזה ייתכן שהחוסך יעדיף לעבור לאפיק חיסכון צמוד מדד כדי למנוע פגיעה בחיסכון הנצבר.
דוגמה
חיסכון במסלול קופות גמל בחיסכון שנוהל בקופת גמל במסלול השקעה עם סיכון גבוה הצטבר לקראת גיל 18 סכום של 37,000 ש"ח. במצב כזה, ובעיקר אם יש אי שקט במשק, ייתכן שהחוסך יעדיף לעבור לקופ"ג עם סיכון נמוך או בינוני.

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים