הקדמה:

בנוסף לניכוי דמי בריאות, ישנם מקרים שבהם המוסד לביטוח לאומי רשאי לקזז מסכום קצבת הזיקנה חובות של המבוטח
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי


בנוסף לניכוי דמי בריאות, המוסד לביטוח לאומי רשאי, בתנאים מסויימים, לקזז מסכום קצבת הזיקנה חובות של המבוטח.

 • המקרים שבהם ניתן לקזז סכומים מקצבת הזיקנה הם:
  • חוב של המבוטח בתשלום דמי ביטוח לאומי.
  • מקדמה שקיבל המבוטח על חשבון קצבת הזיקנה, או על חשבון קצבאות אחרות.
  • סכומים ששולמו למבוטח בטעות, או שלא כדין.
  • דמי מזונות שמבוטח חייב בהם, על פי פסק דין של בית משפט או של בית דין מוסמך.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • מקבלי קצבת זיקנה שיש להם חוב לביטוח הלאומי.

שלבי ההליך

 • לשם תשלום דמי מזונות רשאי המוסד לביטוח לאומי להעביר או לעקל את קצבת הזיקנה. לחייב לא תשולם הקצבה, או שתשולם לו קצבת זיקנה מופחתת (לפי סכום החוב וזמן הפיגור בתשלום) עד להסדרת החוב במחלקת הגבייה.
 • מבוטח עצמאי ומבוטח שאינו שכיר ואינו עצמאי שיש לו חוב בתשלום דמי ביטוח למוסד לביטוח לאומי, לא יקבל את קצבת הזיקנה, או יקבל קצבה מופחתת, עד להסדרת החוב. למידע נוסף, ראו תשלום חוב לביטוח לאומי.

חשוב לדעת

 • מקבלי קצבת זיקנה מחויבים להודיע למוסד לביטוח לאומי על כל שינוי שעשוי להשפיע על זכאותם לקצבת זיקנה (כגון שינויים בכתובת, במצב המשפחתי, בהכנסות של מקבל הקצבה ו/או בן הזוג וכד'). את ההודעה יש למסור למוסד לביטוח לאומי בכתב בתוך 30 יום מיום השינוי.
דוגמה
מקבלת קצבת זיקנה בתוספת השלמת הכנסה נסעה לארה"ב מבלי ליידע את המוסד לביטוח לאומי. היא התגוררה בחו"ל במשך 8 שנים והמשיכה לקבל קצבת זיקנה בתוספת השלמת הכנסה, למרות שבזמן השהות בחו"ל היא אינה זכאית לתוספת השלמת הכנסה.
לביטוח הלאומי נודע ששהתה מחוץ לישראל, ולכן יש לה חוב לביטוח הלאומי. על מנת להסדיר את החוב, יופחת מקצבתה בכל חודש סכום שעליו סוכם עם הביטוח הלאומי. לאחר הסדר החוב עם הביטוח הלאומי, היא תקבל קצבת זיקנה בתוספת השלמת הכנסה כל עוד היא שוהה בישראל.

פסקי דין