בנוסף לניכוי דמי בריאות, ישנם מקרים שבהם המוסד לביטוח לאומי רשאי לקזז מסכום קצבת הזיקנה חובות של המבוטח
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי


בנוסף לניכוי דמי בריאות, המוסד לביטוח לאומי רשאי, בתנאים מסויימים, לקזז מסכום קצבת הזיקנה חובות של המבוטח.

 • המקרים שבהם ניתן לקזז סכומים מקצבת הזיקנה הם:
  • חוב של המבוטח בתשלום דמי ביטוח לאומי.
  • מקדמה שקיבל המבוטח על חשבון קצבת הזיקנה, או על חשבון קצבאות אחרות.
  • סכומים ששולמו למבוטח בטעות, או שלא כדין.
  • דמי מזונות שמבוטח חייב בהם, על פי פסק דין של בית משפט או של בית דין מוסמך.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • מקבלי קצבת זיקנה שיש להם חוב לביטוח הלאומי.

שלבי ההליך

 • לשם תשלום דמי מזונות רשאי המוסד לביטוח לאומי להעביר או לעקל את קצבת הזיקנה. לחייב לא תשולם הקצבה, או שתשולם לו קצבת זיקנה מופחתת (לפי סכום החוב וזמן הפיגור בתשלום) עד להסדרת החוב במחלקת הגבייה.
 • מבוטח עצמאי ומבוטח שאינו שכיר ואינו עצמאי שיש לו חוב בתשלום דמי ביטוח למוסד לביטוח לאומי, לא יקבל את קצבת הזיקנה, או יקבל קצבה מופחתת, עד להסדרת החוב. למידע נוסף, ראו תשלום חוב לביטוח לאומי.

חשוב לדעת

 • מקבלי קצבת זיקנה מחויבים להודיע למוסד לביטוח לאומי על כל שינוי שעשוי להשפיע על זכאותם לקצבת זיקנה (כגון שינויים בכתובת, במצב המשפחתי, בהכנסות של מקבל הקצבה ו/או בן הזוג וכד'). את ההודעה יש למסור למוסד לביטוח לאומי בכתב בתוך 30 יום מיום השינוי.
דוגמה
מקבלת קצבת זיקנה בתוספת השלמת הכנסה נסעה לארה"ב מבלי ליידע את המוסד לביטוח לאומי. היא התגוררה בחו"ל במשך 8 שנים והמשיכה לקבל קצבת זיקנה בתוספת השלמת הכנסה, למרות שבזמן השהות בחו"ל היא אינה זכאית לתוספת השלמת הכנסה.
לביטוח הלאומי נודע ששהתה מחוץ לישראל, ולכן יש לה חוב לביטוח הלאומי. כדי להסדיר את החוב, יופחת מקצבתה בכל חודש סכום שעליו סוכם עם הביטוח הלאומי. לאחר הסדר החוב עם הביטוח הלאומי, היא תקבל קצבת זיקנה בתוספת השלמת הכנסה כל עוד היא שוהה בישראל.
ראו גם

גורמים מסייעים

גורמי ממשל

גורם ממשלתי אתר אינטרנט זכויות ותחומי אחריות
מוקד *6050 - המוסד לביטוח לאומי אתר המוסד לביטוח לאומי זכאות לקצבאות שונות בהתאם לגיל, המצב הכלכלי ויכולת התפקוד
מוקד *9696 - המוקד הטלפוני של שירות הייעוץ לאזרח הוותיק מטעם המוסד לביטוח לאומי שירות הייעוץ לאזרח הוותיק ומשפחתו באתר המוסד לביטוח לאומי סיוע מטעם שירותי יעוץ לקשיש ומוקד טלפוני חינם לקשישים ולבני משפחותיהם
מוקד 8840* לפניות הציבור אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד *8840 לאזרחים ותיקים של המשרד לשוויון חברתי מהווה כתובת מרכזית לטיפול בפניות של אזרחים ותיקים, למתן מידע אודות כלל הזכויות, השירותים וההטבות המגיעים לציבור האזרחים הוותיקים ולסיוע במיצוי הזכויות.
יחידת סגולה - מוקד מיצוי זכויות לאזרחים ותיקים בבתי חולים אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד זכויות בריאותיות לאזרחים ותיקים, לסיוע לאזרחים ותיקים ובני משפחותיהם בבירור זכויות המאושפז, במהלך תקופת האשפוז בבית החולים
משרד הרווחה והביטחון החברתי

שי"ל - שירות ייעוץ לאזרח - מוקד טלפוני: 118

אזרחים ותיקים באתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים מימון מגורים במסגרת מוסדית לקשישים עצמאיים ותשושים ומתן שירותים שונים
משרד הבריאות

קול הבריאות - מוקד השירות הטלפוני של משרד הבריאות 5400*

הגיל המבוגר באתר משרד הבריאות ביטוח בריאות וסיוע לסובלים מבעיות רפואיות שונות על רקע גיל
משרד הבינוי והשיכון - מוקד טלפוני בנושא דיור 5442* אתר משרד הבינוי והשיכון סיוע בדיור ומתן פתרונות דיור לקשישים

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

תודות