מי שסיים את לימודיו בשנת 2023 או מאוחר יותר זכאי לנקודת זיכוי אחת ממס הכנסה במשך 3 שנים החל מהשנה שלאחר סיום הלימודים ולחצי נקודת זיכוי ב-2 השנים שלאחר מכן
מי שסיים את לימודיו בשנים 2014-2022 זכאי לנקודת זיכוי אחת ממס הכנסה בשנה שלאחר סיום הלימודים או בשנה שלאחריה, ובנוסף לחצי נקודת זיכוי בשנה שלאחר מכן
ההטבה ניתנת בגין לימודים לתואר אקדמי במוסד להשכלה גבוהה מוכר בישראל
שווי נקודת זיכוי הוא 2,904 ₪ לשנה

מי שסיים את לימודיו לתואר אקדמי ברפואה או ברפואת שיניים בשנת 2023 או מאוחר יותר זכאי לנקודות זיכוי באופן הבא:

 • נקודת זיכוי אחת במשך 3 שנים החל מהשנה שלאחר סיום הלימודים
 • חצי נקודת זיכוי ב-2 השנים שלאחר מכן.
 • בכך הכל, ההטבה נפרסת על פני 5 שנים.

מי שסיים את לימודיו לתואר אקדמי ברפואה או ברפואת שיניים בשנים 2014-2022 זכאי לנקודות זיכוי באופן הבא:

 • נקודת זיכוי אחת במשך שנת מס אחת, שתינתן בשנת המס שלאחר שנת המס שבה הסתיימו לימודיו לתואר האקדמי או בשנת המס שלאחריה, לפי בחירתו.
 • בנוסף, מחצית נקודת זיכוי במשך שנת מס אחת, שתינתן במהלך השנה שלאחר השנה שבה קיבל את נקודת הזיכוי הראשונה.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

 • לשם מימוש הזכות יש למלא טופס 101 ולמסור אותו לידי המעסיק לפני שמסתיימת שנת המס (כלומר לפני סוף חודש דצמבר).
 • בנוסף יש למלא טופס 119 ולצרף אליו אישור זכאות לתואר אקדמי ממוסד הלימודים.
 • ניתן להגיש בקשה לקבלת ההטבה ישירות לפקיד השומה באמצעות טופס 119 אליו יצורף אישור זכאות לתואר אקדמי ממוסד הלימודים. במקרה כזה פקיד השומה ינפיק אישור על זכאות לחצי נקודת זיכוי ועל העובד למסור אישור זה למעסיק.
 • אם חלפה שנת המס, העובד יכול להגיש בקשה להחזר מס בלשכת פקיד השומה אליה הוא משתייך
 • עצמאים ימלאו בסוף השנה טופס 1301 - דין וחשבון שנתי.
שימו לב
 • מי שכבר ניצלו את נקודת הזיכוי שניתנת בגין לימודי תואר ראשון יוכלו להשלים את ההטבה ולקבל 1/2 נקודה בגין לימודי התואר ברפואה (אם ניצלו את מלוא נקודות הזיכוי שניתנות בגין לימודי תואר ראשון ובגין לימודי תואר שני, לא יוכלו לקבל את ההטבה בגין לימודי התואר ברפואה).
 • למידע נוסף על אופן הגשת הבקשה והבחירה בין נקודות הזיכוי, ראו ב‏דברי ההסבר לטופס הבקשה.

חשוב לדעת

 • ההטבה ניתנת בגין לימודים לתואר אקדמי במוסד להשכלה גבוהה מוכר בישראל בלבד. לימודים אקדמיים בחו"ל אינם מזכים בנקודת זיכוי.
 • לא ניתן לקבל הטבה זו וגם את ההטבה בגין לימודי מקצוע.
 • מי שעומד בקריטריונים נוספים המזכים בנקודות זיכוי, עשוי לקבל במצטבר את כל נקודות הזיכוי, בהתאם לכל אחד מקריטריונים אלו (אלא אם כן צוין אחרת). לפירוט כל הזכאויות ראו בפורטל נקודות זיכוי ממס הכנסה.
ראו גם

גורמים מסייעים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים