הקדמה:

מי שסיים לימודים לתואר ברפואה או ברפואת שיניים החל משנת 2007 ועד סוף שנת 2013, זכאי לנקודת זיכוי במשך 3 השנים שלאחר סיום הלימודים, ולחצי נקודת זיכוי בשנתיים שלאחר מכן
מי שסיים לימודיו החל משנת 2014 זכאי לנקודת זיכוי אחת בשנה שלאחר סיום לימודיו או בשנה שלאחריה, ובנוסף לחצי נקודת זיכוי בשנה שלאחר מכן
ההטבה ניתנת בגין לימודים לתואר אקדמי במוסד להשכלה גבוהה מוכר בישראל
שווי נקודת זיכוי הוא 2,616 ש"ח לשנה

מי שסיים את לימודיו ברפואה או ברפואת שינים זכאי לנקודות זיכוי ממס הכנסה.

מי שסיים את לימודיו עד שנת 2013 (כולל)

 • מי שהיה זכאי לתואר אקדמי ברפואה או ברפואת שיניים החל משנת 2007 ועד סוף שנת 2013, זכאי לנקודת זיכוי אחת במשך כל אחת מ-3 שנות המס שלאחר סיום הלימודים, ובנוסף לחצי נקודת זיכוי במשך שנתיים לאחר מכן.
 • מי שסיים תחילה את לימודיו לתואר ראשון וקיבל את ההטבה בגין תקופת לימודים זו, ולאחר מכן למד לימודי תואר ברפואה או ברפואת שיניים, זכאי לקבל השלמת הטבה עד למכסה של 5 שנות מס.
 • מי שסיים את לימודיו בשנת 2005 או בשנת 2006 היה זכאי לחצי נקודת זיכוי בכל אחת מ-5 שנות המס שלאחר שנת המס שבה סיים את לימודיו.

מי שסיים את לימודיו החל משנת 2014

 • מי שסיים את לימודיו לתואר אקדמי ברפואה או ברפואת שיניים החל משנת 2014 זכאי לנקודות זיכוי באופן הבא:
  • נקודת זיכוי אחת במשך שנת מס אחת, שתינתן בשנת המס שלאחר שנת המס שבה הסתיימו לימודיו לתואר האקדמי או בשנת המס שלאחריה, לפי בחירתו.
  • בנוסף, מחצית נקודת זיכוי במשך שנת מס אחת, שתינתן במהלך השנה שלאחר השנה שבה קיבל את נקודת הזיכוי הראשונה.

מי זכאי?

הערת עריכה
הפקודה מתיחסת לתואר שלישי אך רשות המסים אישרה שהתואר ברפואה מוכר ככזה לצורך נקודת הזיכוי. מייל מיום 21.6.2018 - הועבר לקיפי ב-25.6.18
הערה מאת שרון הורנשטיין (שיחה) 13:24, 25 ביוני 2018 (IDT)

תהליך מימוש הזכות

 • לשם מימוש הזכות יש למלא טופס 101 ולמסור אותו לידי המעסיק לפני שמסתיימת שנת המס (כלומר לפני סוף חודש דצמבר).
 • בנוסף יש למלא טופס 119 ולצרף אליו אישור זכאות לתואר אקדמי ממוסד הלימודים.
 • ניתן להגיש בקשה לקבלת ההטבה ישירות לפקיד השומה באמצעות טופס 119 אליו יצורף אישור זכאות לתואר אקדמי ממוסד הלימודים. במקרה כזה פקיד השומה ינפיק אישור על זכאות לחצי נקודת זיכוי ועל העובד למסור אישור זה למעסיק.
 • אם חלפה שנת המס, העובד יכול להגיש בקשה להחזר מס בלשכת פקיד השומה אליה הוא משתייך
 • עצמאים ימלאו בסוף השנה טופס 1301 - דין וחשבון שנתי.
שימו לב
 • מי שכבר ניצלו את נקודת הזיכוי שניתנת בגין לימודי תואר ראשון יוכלו להשלים את ההטבה ולקבל 1/2 נקודה בגין לימודי התואר ברפואה (אם ניצלו את מלוא נקודות הזיכוי שניתנות בגין לימודי תואר ראשון ובגין לימודי תואר שני, לא יוכלו לקבל את ההטבה בגין לימודי התואר ברפואה).
 • למידע נוסף על אופן הגשת הבקשה והבחירה בין נקודות הזיכוי, ראו ב‏דברי ההסבר לטופס הבקשה.

חשוב לדעת

 • ההטבה ניתנת בגין לימודים לתואר אקדמי במוסד להשכלה גבוהה מוכר בישראל בלבד. לימודים אקדמיים בחו"ל אינם מזכים בנקודת זיכוי.
 • לא ניתן לקבל הטבה זו וגם את ההטבה בגין לימודי מקצוע.
 • מי שעומד בקריטריונים נוספים המזכים בנקודות זיכוי, עשוי לקבל במצטבר את כל נקודות הזיכוי, בהתאם לכל אחד מקריטריונים אלו (אלא אם כן צוין אחרת). לפירוט כל הזכאויות ראו בפורטל נקודות זיכוי ממס הכנסה.

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים