הקדמה:

מי שסיים לימודים לתואר שני במוסד להשכלה גבוה מוכר בישראל החל משנת 2005 זכאי לחצי נקודת זיכוי לאחר סיום הלימודים
מי שסיים את לימודי התואר בשנת 2014 או מאוחר יותר, זכאי להטבה במשך שנה אחת והוא יוכל לבחור אם לנצל אותה בשנת המס שלאחר השנה שבה סיים את לימודיו או בשנה שלאחריה
במקצועות המחייבים התמחות, יכול העובד לבחור אם לנצל את ההטבה בשנת המס שלאחר סיום התואר או להמתין ולנצל את ההטבה בשנת המס שלאחר סיום ההתמחות, בהתאם לתנאים המפורטים בהמשך
שווי ההטבה הוא 1,308 ש"ח לשנה ו-109 ש"ח לחודש

החל משנת 2005, מי שסיים לימודים לתואר אקדמי שני, זכאי לחצי נקודת זיכוי.

 • למי שסיים את לימודי התואר עד סוף שנת 2013, ההטבה ניתנה החל משנת המס שלאחר השנה שבה הסתיימו לימודי התואר השני, במשך מספר שנים הזהה למספר שנות הלימוד לתואר השני, ולא יותר משנתיים.
 • מי שסיים את לימודיו בשנת 2014 או מאוחר יותר, זכאי להטבה במשך שנה אחת בלבד והוא רשאי לבחור אם לנצל אותה בשנת המס שלאחר השנה שבה סיים את לימודיו או בשנה שלאחריה.
 • מי שזכאי לתואר אקדמי שלישי, ולמד במסלול לימודים ישיר לתואר אקדמי שלישי (מלבד רפואה ורפואת שיניים), זכאי להטבה דומה, שאותה יוכל לנצל החל משנת המס שלאחר סיום לימודיו לתואר השלישי. להרחבה ראו: נקודות זיכוי ממס הכנסה בגין תואר שלישי במסלול ישיר.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

 • לשם מימוש הזכות יש למלא טופס 101 ולמסור אותו לידי המעסיק לפני שמסתיימת שנת המס (כלומר לפני סוף חודש דצמבר).
 • בנוסף יש למלא טופס 119 ולצרף אליו אישור זכאות לתואר אקדמי ממוסד הלימודים.
 • ניתן להגיש בקשה לקבלת ההטבה ישירות לפקיד השומה באמצעות טופס 119 אליו יצורף אישור זכאות לתואר אקדמי ממוסד הלימודים. במקרה כזה פקיד השומה ינפיק אישור על זכאות לחצי נקודת זיכוי, ועל העובד למסור אישור זה למעסיק.
 • אם חלפה שנת המס, העובד יכול להגיש בקשה להחזר מס בלשכת פקיד השומה אליה הוא משתייך - לאיתור משרדי פקיד השומה לפי מקום הישוב. ניתן לקבל החזרים עד שש שנים אחורה.
 • עצמאים ימלאו בסוף השנה טופס 1301 - דין וחשבון שנתי.

מקצועות המחייבים התמחות

 • במקצועות המחייבים התמחות כתנאי לעיסוק במקצוע (למשל: עריכת דין, ראיית חשבון וכיו"ב), ושההתמחות בהם החלה בשנת המס שבה הסתיימו הלימודים או בשנת המס שלאחריה (אבל לא יותר מאוחר), העובד זכאי לבחור אם להתחיל לנצל את ההטבה בשנת המס שלאחר השנה שבה סיים את לימודיו לתואר, או להמתין ולנצל את ההטבה בשנת המס שלאחר השנה שבה סיים את ההתמחות.
 • מי שמעוניין לנצל את ההטבה בשנת המס שלאחר השנה שבה סיים את ההתמחות, יצרף אישור על תקופת ההתמחות.
 • במקרים מסוימים ההמתנה משתלמת לעובדים כי השכר לפני סיום ההתמחות הוא נמוך באופן יחסי ולעתים אינו מחויב במס כלל, ואז לא ניתן לנצל את ההטבה.

חשוב לדעת

 • ניתן לקבל את ההטבה רק עבור תואר שני אחד.
 • ההטבה ניתנת בגין לימודים לתואר אקדמי במוסד להשכלה גבוהה מוכר בישראל בלבד. לימודים אקדמיים בחו"ל אינם מזכים בנקודת זיכוי.
 • ההטבה ניתנת לתושבי ישראל בלבד, והיא מתווספת ל-2.25 נקודות הזיכוי שניתנות לתושב ישראל.
 • זכאות לנקודות זיכוי נוספות במקביל:

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים