מי שסיימו לימודי תואר שני בשנת 2023 או מאוחר יותר זכאים לחצי נקודת זיכוי ב-2 שנות המס שלאחר שנת סיום הלימודים
מי שסיימו לימודי תואר שני בין השנים 2014-2022 זכאים לחצי נקודת זיכוי למשך שנה אחת בשנת המס שאחרי שנת סיום הלימודים או בשנה שאחריה
במקצועות שמחייבים התמחות ניתן לבחור אם להתחיל לנצל את ההטבה בשנת המס שאחרי שנת סיום הלימודים, או בשנת המס שאחרי סיום ההתמחות, בהתאם לתנאים שיפורטו
שווי ההטבה הוא 1,452 ₪ לשנה ו-121 ₪ לחודש

החל משנת 2005, מי שסיימו לימודי תואר שני בישראל זכאים לחצי נקודת זיכוי ממס הכנסה בהתאם לשנה שבה סיימו את הלימודים.

טיפ
הטבה זו ניתנת על כלל ההכנסות שחייבות במס ולא רק על הכנסה מיגיעה אישית (מעבודה).
 • מי שהכנסתם מעבודה נמוכה ולכן לא יכולים לנצל לגביה את כל נקודות הזיכוי זכאים לנצל נקודות אלה גם על הכנסות אחרות, אם היו להם (למשל: ריבית מפקדונות ומתוכניות חיסכון או רווחי הון).
 • במקרים אלה ניתן לממש את ההטבה באמצעות בקשה להחזר מס הכנסה אחרי תום שנת המס, או באמצעות הגשת דו"ח שנתי למס הכנסה - למי שמחויבים בהגשת הדו"ח.
 • מי שסיימו את לימודיהם בשנת 2023 או מאוחר יותר למשך 2 שנים. ההטבה תינתן במהלך 2 שנות המס שאחרי השנה שבה הסתיימו לימודי התואר.
 • מי שסיימו את לימודיהם בשנים 2014-2022 למשך שנה אחת. ההטבה תינתן במהלך שנת המס שאחרי השנה שבה הסתיימו לימודי התואר או בשנה שאחריה, לפי בחירתם.
 • במקצועות שמחייבים התמחות כתנאי לעיסוק במקצוע ושההתמחות בהם החלה בשנת המס שבה הסתיימו הלימודים או בשנת המס שאחריה (אבל לא יותר מאוחר), אפשר לבחור אם להתחיל לנצל את ההטבה בשנת המס שאחרי שנת סיום הלימודים או בשנת המס שאחרי השנה שבה מסיימים את ההתמחות.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

 • שכירים צריכים למלא טופס 101, טופס 119 ואישור זכאות לתואר אקדמי, אותם יש למסור למעסיק בתחילת שנת המס.
 • אם חלפה שנת המס ניתן להגיש בקשה להחזר מס באופן מקוון או בלשכת פקיד השומה שמשתייכים אליה. ניתן לקבל החזרים עד 6 שנים אחורה.
 • עצמאים ימלאו את הפרטים בצירוף המסמכים הרלוונטיים כאשר יגישו בסוף השנה את הדוח השנתי למס הכנסה.
 • ניתן לבחור אם לנצל את ההטבה בשנת המס שאחרי שנת סיום הלימודים או בשנה שאחריה.
 • מתמחים שמעוניינים לנצל את ההטבה בשנת המס שאחרי שנת סיום ההתמחות יצרפו אישור על תקופת ההתמחות.
טיפ
למתמחים ההמתנה עשויה להשתלם במקרים מסוימים כי השכר לפני סיום ההתמחות נמוך באופן יחסי (לעתים הוא כלל לא מחויב במס ואז לא יוכלו לנצל את ההטבה).

משמעות ההטבה

 • נקודות זיכוי מקטינות את גובה מס ההכנסה שצריכים לשלם, ולכל היותר עד למצב שבו גובה המס הנדרש הוא אפס. לכן הן מועילות רק למי שגובה החיוב שלהם במס מגיע לערך נקודות הזיכוי שהם זכאים להן.
  • מי שלפי גובה הכנסתם לא חייבים לשלם מס הכנסה כלל (למשל אם גובה מס ההכנסה שלהם מתקזז עם נקודות זיכוי אחרות שלהן הם זכאים), לא יוכלו ליהנות מנקודות הזיכוי הנוספות שהם זכאים להן.
  • אם לפי גובה הכנסתם הם נדרשים לשלם מס הכנסה, אך בשיעור נמוך מערכן של נקודות הזיכוי, הם יוכלו לנצל רק חלק מנקודות הזיכוי עד שגובה המס שיחויבו בו יהיה אפס.
דוגמה
ערכן השנתי של 3 נקודות זיכוי הוא 8,712 ₪ (3 כפול 2,904 ₪, השווי השנתי של נקודת זיכוי אחת). מי שזכאי ל-3 נקודות זיכוי וסך מס ההכנסה שעליו לשלם נמוך מ-8,712 ₪, יוכל לנצל רק את חלקן של נקודות הזיכוי ששוויו בגובה מס ההכנסה שעליו לשלם (וכלל לא יידרש לשלם מס הכנסה).

חשוב לדעת

 • ניתן לקבל את ההטבה רק עבור תואר שני אחד.
 • זכאות לנקודות זיכוי נוספות:
ראו גם

גורמים מסייעים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים