הקדמה:

מי שסיים לימודים לתואר ראשון בין השנים 2007-2013, זכאי לנקודת זיכוי אחת החל משנת המס שלאחר השנה שבה הסתיימו הלימודים, במשך מספר שנים הזהה למספר שנות הלימוד לתואר ולא יותר מ-3 שנים
למי שסיים את לימודי התואר משנת 2014 ואילך, הזכאות תקפה למשך שנה אחת בלבד, במהלך שנת המס שלאחר השנה שבה הסתיימו הלימודים או בשנה שלאחריה
במקצועות המחייבים התמחות, יכול העובד לבחור אם לנצל את ההטבה בשנת המס שלאחר סיום התואר או להמתין ולנצל את ההטבה בשנת המס שלאחר סיום ההתמחות, בהתאם לתנאים המפורטים בהמשך
שווי נקודת זיכוי הוא 2,616 ש"ח לשנה

החל משנת 2005, מי שסיים את לימודיו לתואר ראשון במוסד להשכלה גבוהה מוכר בישראל, זכאי לנקודות זיכוי ממס הכנסה בהתאם לשנה שבה סיים את לימודיו.

אזהרה
שימו לב - תקופת הזכאות להטבה זו קוצרה
מי שסיים את לימודיו לתואר לאחר שנת 2013 זכאי לנקודת הזיכוי במשך שנה אחת בלבד.

מי שסיים את לימודיו עד לשנת 2013 (כולל)

 • מי שסיים את לימודיו לתואר ראשון בשנת 2005 או 2006, היה זכאי לחצי נקודת זיכוי למשך מספר שנים הזהה למספר שנות לימודיו האקדמיות, אך לא יותר מ-3 שנים.
 • מי שסיים לימודים לתואר ראשון החל משנת 2007 ולכל המאוחר בשנת 2013, זכאי לנקודת זיכוי אחת למשך מספר שנים הזהה למספר שנות לימודיו האקדמיות, אך לא יותר מ-3 שנים.
 • ההטבה תקפה החל משנת המס שלאחר שנת המס שבה הסתיימו לימודי התואר הראשון.
דוגמה
אם לימודי התואר הראשון נמשכו 4 שנים והסתיימו בשנת 2013, הזכאות לנקודת זיכוי תהיה תקפה בשנות המס 2014, 2015, 2016.

מי שסיים לימודיו לאחר שנת 2013

 • מי שסיים את לימודיו בשנת 2014 או מאוחר יותר זכאי לקבלת נקודת זיכוי אחת למשך שנה אחת בלבד. ההטבה תינתן במהלך שנת המס שלאחר שנת המס שבה הסתיימו לימודי התואר הראשון או בשנה שלאחריה, לפי בחירתו.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

 • לשם מימוש הזכות יש למלא טופס 101 ולמסור אותו לידי המעסיק לפני שמסתיימת שנת המס (כלומר לפני סוף חודש דצמבר).
 • בנוסף יש למלא טופס 119 ולצרף אליו אישור זכאות לתואר אקדמי.
 • ניתן להגיש בקשה לקבלת ההטבה ישירות לפקיד השומה באמצעות טופס 119, אליו יצורף אישור זכאות לתואר אקדמי ממוסד הלימודים. במקרה כזה פקיד השומה ינפיק אישור על זכאות לנקודת זיכוי ועל העובד למסור אישור זה למעסיק.
 • אם חלפה שנת המס, העובד יכול להגיש בקשה להחזר מס בלשכת פקיד השומה אליה הוא משתייך (לאיתור משרדי פקיד השומה לפי מקום הישוב). ניתן לקבל החזרים עד 6 שנים אחורה.
 • עצמאים ימלאו בסוף השנה טופס 1301 - דין וחשבון שנתי.
 • תקופת הזכאות לקבלת ההטבה מתחילה בשנה שלאחר סיום התואר ולא ניתן לדחות אותה. עם זאת מי שסיים את לימודיו לאחר 2013 (וזכאי להטבה למשך שנה אחת בלבד) יוכל לבחור אם לנצל את ההטבה בשנת המס שלאחר השנה שסיים את לימודיו או בשנה שלאחריה.

מקצועות המחייבים התמחות

 • במקצועות המחייבים התמחות כתנאי לעיסוק במקצוע (למשל: עריכת דין, ראיית חשבון וכיו"ב), ושההתמחות בהם החלה בשנת המס שבה הסתיימו הלימודים או בשנת המס שלאחריה (אבל לא יותר מאוחר), העובד זכאי לבחור אם להתחיל לנצל את ההטבה בשנת המס שלאחר השנה שבה סיים את לימודיו לתואר, או להמתין ולנצל את ההטבה בשנת המס שלאחר השנה שבה סיים את ההתמחות.
 • מי שמעוניין לנצל את ההטבה בשנת המס שלאחר השנה שבה סיים את ההתמחות, יצרף אישור על תקופת ההתמחות.
 • במקרים מסוימים ההמתנה משתלמת לעובדים כי השכר לפני סיום ההתמחות הוא נמוך באופן יחסי ולעתים אינו מחויב במס כלל, ואז לא ניתן לנצל את ההטבה.

חשוב לדעת

 • ניתן לקבל את ההטבה רק עבור תואר ראשון אחד.
 • ההטבה ניתנת בגין לימודים לתואר אקדמי במוסד להשכלה גבוהה מוכר בישראל בלבד. לימודים אקדמיים בחו"ל אינם מזכים בנקודת זיכוי.
 • ההטבה ניתנת לתושבי ישראל בלבד, והיא מתווספת ל-2.25 נקודות הזיכוי שניתנות לתושב ישראל.
 • זכאות לנקודות זיכוי נוספות במקביל:
  • אם עבור אותה שנת מס קיימת זכאות לנקודת זיכוי בגין סיום תואר ראשון וגם חצי נקודת זיכוי בגין סיום תואר שני, אין מניעה לקבל את שתי ההטבות באותה שנת מס.
  • מי שזכאי לנקודת זיכוי בגין תואר ראשון ובמקביל זכאי לנקודות זיכוי ממס הכנסה בגין לימודי מקצוע, יוכל לבחור אחת מהן בלבד.
  • אם העובד עומד בקריטריונים נוספים המזכים בנקודות זיכוי, הוא עשוי לקבל במצטבר את כל נקודות הזיכוי, בהתאם לכל אחד מקריטריונים אלו (אלא אם כן צוין אחרת). לפירוט כל הזכאויות ראו: פורטל נקודות זיכוי ממס הכנסה.
 • מקבלי תעודת הנדסאי זכאים לנקודות זיכוי ממס הכנסה בגין לימודי מקצוע.

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים