הקדמה:

מי שסיימו לימודי תואר ראשון זכאים לנקודת זיכוי אחת למשך שנה אחת בשנת המס שאחרי שנת סיום הלימודים או בשנה שאחריה
במקצועות שמחייבים התמחות אפשר לבחור אם לנצל את ההטבה בשנת המס שאחרי סיום התואר או בשנת המס שאחרי סיום ההתמחות, בהתאם לתנאים שיפורטו
שווי נקודת זיכוי הוא 2,676 ₪ לשנה

טפסים

החל משנת 2005 מי שסיימו לימודי תואר ראשון בישראל זכאים לנקודות זיכוי ממס הכנסה בהתאם לשנה שבה סיימו את הלימודים.

טיפ
הטבה זו ניתנת על כלל ההכנסות שחייבות במס (ולא רק על הכנסה מיגיעה אישית)

מי זכאי?

סיום הלימודים אחרי 2013

 • מי שסיימו את הלימודים בשנת 2014 או מאוחר יותר זכאים לנקודת זיכוי אחת למשך שנה אחת. ההטבה תינתן במהלך שנת המס שאחרי שנת המס שבה הסתיימו לימודי התואר הראשון או בשנה שאחריה, לפי בחירתם.
 • במקצועות שמחייבים התמחות כתנאי לעיסוק במקצוע (למשל: עריכת דין, ראיית חשבון וכיו"ב) ושההתמחות בהם החלה בשנת המס שבה הסתיימו הלימודים או בשנת המס שאחריה (אבל לא יותר מאוחר), אפשר לבחור אם להתחיל לנצל את ההטבה בשנת המס שאחרי שנת סיום הלימודים או בשנת המס שאחרי השנה שבה מסיימים את ההתמחות.

סיום הלימודים לפני 2014

 • מי שסיימו את הלימודים לתואר ראשון בשנת 2005 או 2006 היו זכאים לחצי נקודת זיכוי למשך מספר שנים הזהה למספר שנות לימודיהם האקדמיות, אך לא יותר מ-3 שנים.
 • מי שסיימו לימודים לתואר ראשון החל משנת 2007 ולכל המאוחר בשנת 2013, היו זכאים לנקודת זיכוי אחת למשך מספר שנים הזהה למספר שנות לימודיהם האקדמיות, אך לא יותר מ-3 שנים.
 • ההטבה הייתה תקפה החל משנת המס שלאחר שנת המס שבה הסתיימו לימודי התואר הראשון.
דוגמה
אם לימודי התואר הראשון נמשכו 4 שנים והסתיימו בשנת 2013, הזכאות לנקודת זיכוי הייתה תקפה בשנות המס 2014, 2015, 2016.

תהליך מימוש הזכות

 • שכירים צריכים למלא טופס 101 ולמסור אותו למעסיק בתחילת שנת המס.
 • בנוסף יש למלא ולהגיש טופס 119 ולצרף אליו אישור זכאות לתואר אקדמי.
 • אם חלפה שנת המס ניתן להגיש בקשה להחזר מס באופן מקוון או בלשכת פקיד השומה שמשתייכים אליה. ניתן לקבל החזרים עד 6 שנים אחורה.
 • עצמאים ימלאו את הפרטים בצירוף המסמכים הרלוונטיים כאשר יגישו בסוף השנה את הדוח השנתי למס הכנסה.
 • ניתן לבחור אם לנצל את ההטבה בשנת המס שאחרי שנת סיום הלימודים או בשנה שאחריה.
 • מתמחים שמעוניינים לנצל את ההטבה בשנת המס שאחרי שנת סיום ההתמחות יצרפו אישור על תקופת ההתמחות. במקרים מסוימים ההמתנה משתלמת כי השכר לפני סיום ההתמחות נמוך באופן יחסי (לעתים הוא כלל לא מחויב במס ואז לא יוכלו לנצל את ההטבה).

משמעות ההטבה

 • נקודות זיכוי מקטינות את גובה מס ההכנסה שצריכים לשלם, ולכל היותר עד למצב שבו גובה המס הנדרש הוא אפס. לכן הן מועילות רק למי שגובה החיוב שלהם במס מגיע לערך נקודות הזיכוי שהם זכאים להן.
  • מי שלפי גובה הכנסתם לא חייבים לשלם מס הכנסה כלל (למשל אם גובה מס ההכנסה שלהם מתקזז עם נקודות זיכוי אחרות שלהן הם זכאים), לא יוכלו ליהנות מנקודות הזיכוי הנוספות שהם זכאים להן.
  • אם לפי גובה הכנסתם הם נדרשים לשלם מס הכנסה, אך בשיעור נמוך מערכן של נקודות הזיכוי, הם יוכלו לנצל רק חלק מנקודות הזיכוי עד שגובה המס שיחויבו בו יהיה אפס.
דוגמה
ערכן השנתי של 3 נקודות זיכוי הוא 8,028 ₪ (3 כפול 2,676 ₪, השווי השנתי של נקודת זיכוי אחת). עובד שזכאי ל-3 נקודות זיכוי וסך מס ההכנסה שעליו לשלם נמוך מ-8,028 ₪, יוכל לנצל רק את חלקן של נקודות הזיכוי ששוויו בגובה מס ההכנסה שעליו לשלם (וכלל לא יידרש לשלם מס הכנסה).

חשוב לדעת

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים