מי שסיימו לימודי מקצוע בתחומים ובהיקפים המפורטים בהמשך, זכאים לנקודת זיכוי ממס הכנסה למשך מספר שנות מס כמספר שנות הלימוד ולא יותר מ-3 שנים
הזכאות תחל משנת המס שלאחר שנת סיום הלימודים
מי שסיימו לימודי מקצוע בתחומים ובהיקפים המפורטים בהמשך, בשנים 2014-2018 זכאים לנקודת זיכוי ממס הכנסה למשך שנה אחת, בהתאם לתנאים
מי שסיימו את הלימודים בשנים 2014-2018 יכולים לבחור אם לממש את הזכאות בשנת המס שאחרי סיום הלימודים או בשנת המס שאחריה
נקודת זיכוי היא בשווי 2,904 ₪ לשנה ו-242 ₪ לחודש (נכון ל-2024)
למידע רשמי ראו סעיף 40ד לפקודת מס הכנסה

מי שסיימו לימודי מקצוע בתחומים ובהיקפים המפורטים בהמשך, זכאים לנקודת זיכוי ממס הכנסה למשך מספר שנות מס כמספר שנות הלימוד ולא יותר מ-3 שנים, בהתאם לתנאים.

מי שסיימו את הלימודים בשנים 2014-2018 זכאים לנקודת זיכוי ממס הכנסה במשך שנה, בהתאם לתנאים.

 • לגבי לימודים שנסתיימו בשנים 2014-2018, ניתן לבחור אם לממש את הזכאות בשנת המס שאחרי שנת סיום הלימודים או בשנת המס שאחריה.
 • אם בנוסף להטבה זו זכאים לנקודות זיכוי על תואר ראשון או תואר שני, יש לבחור באחת מהזכאויות.
 • שווי נקודת זיכוי הוא 2,904 ₪ לשנה ו-242 ₪ לחודש (נכון ל-2024).
טיפ
הטבה זו ניתנת על כלל ההכנסות שחייבות במס ולא רק על הכנסה מיגיעה אישית (מעבודה).
 • מי שהכנסתם מעבודה נמוכה ולכן לא יכולים לנצל לגביה את כל נקודות הזיכוי זכאים לנצל נקודות אלה גם על הכנסות אחרות, אם היו להם (למשל: ריבית מפקדונות ומתוכניות חיסכון או רווחי הון).
 • במקרים אלה ניתן לממש את ההטבה באמצעות בקשה להחזר מס הכנסה אחרי תום שנת המס, או באמצעות הגשת דו"ח שנתי למס הכנסה - למי שמחויבים בהגשת הדו"ח.
 • החל משנת 2018 הזכאות היא לנקודת זיכוי אחת.
 • מי שסיימו את לימודי המקצוע בשנת המס 2017 היו זכאים ל-3/4 נקודת זיכוי במשך שנה.
 • מי זכאי?

  • תושבי ישראל שעונים על כל התנאים הבאים:
   1. הם סיימו לימודי מקצוע בהיקף שזהה ל-1,700 שעות המקובלות במוסדות לימוד אקדמיים.
   2. הם קיבלו תעודת מקצוע המוכרת על ידי מוסד ממשלתי, לדוגמה:
    • הנדסאים
    • טכנאים
    • שרטטים
    • לבורנטים
    • חשמלאים
    • בעלי תעודת הוראה
   3. הם לא מקבלים במקביל נקודות זיכוי על תואר ראשון או תואר שני.

  תהליך מימוש הזכות

  • שכירים צריכים למלא טופס 101 ולמסור אותו למעסיק בתחילת שנת המס.
  • יש לצרף את המסמכים הבאים:
   • טופס 119 (בקשה להקלה במס ליחיד הזכאי לתואר אקדמי/תעודת מקצוע)
   • אישור על סיום הלימודים
   • תעודת מקצוע
  • ניתן להגיש את מסמכי הבקשה ישירות לפקיד השומה שינפיק אישור על הזכאות והעובדים ימסרו אותו למעסיק.
  • אם שנת המס הסתיימה אפשר להגיש בקשה להחזר מס באופן מקוון או בלשכת פקיד השומה שמשתייכים אליה. ניתן לקבל החזרים עד 6 שנים אחורה.
  • עצמאים ימלאו את הפרטים ויצרפו את המסמכים הרלוונטיים כאשר יגישו בסוף השנה את הדוח השנתי למס הכנסה.

  משמעות ההטבה

  • נקודות זיכוי מקטינות את גובה מס ההכנסה שצריכים לשלם, ולכל היותר עד למצב שבו גובה המס הנדרש הוא אפס. לכן הן מועילות רק למי שגובה החיוב שלהם במס מגיע לערך נקודות הזיכוי שהם זכאים להן.
   • מי שלפי גובה הכנסתם לא חייבים לשלם מס הכנסה כלל (למשל אם גובה מס ההכנסה שלהם מתקזז עם נקודות זיכוי אחרות שלהן הם זכאים), לא יוכלו ליהנות מנקודות הזיכוי הנוספות שהם זכאים להן.
   • אם לפי גובה הכנסתם הם נדרשים לשלם מס הכנסה, אך בשיעור נמוך מערכן של נקודות הזיכוי, הם יוכלו לנצל רק חלק מנקודות הזיכוי עד שגובה המס שיחויבו בו יהיה אפס.
  דוגמה
  ערכן השנתי של 3 נקודות זיכוי הוא 8,712 ₪ (3 כפול 2,904 ₪, השווי השנתי של נקודת זיכוי אחת). מי שזכאי ל-3 נקודות זיכוי וסך מס ההכנסה שעליו לשלם נמוך מ-8,712 ₪, יוכל לנצל רק את חלקן של נקודות הזיכוי ששוויו בגובה מס ההכנסה שעליו לשלם (וכלל לא יידרש לשלם מס הכנסה).

  חשוב לדעת

  • ניתן לקבל את ההטבה רק פעם אחת במהלך החיים, כלומר מי שקיבלו נקודת זיכוי בעבר בגין לימודי מקצוע לא יוכל לקבל את ההטבה פעם נוספת גם אם סיימו לימודי מקצוע נוספים.
  • ההטבה מתווספת ל-2.25 נקודות הזיכוי שניתנות לזכאים כתושבי ישראל.
  • מי שעונים על קריטריונים נוספים שמזכים בנקודות זיכוי עשויים לקבל במצטבר את כל נקודות הזיכוי, בהתאם לכל קריטריון (אלא אם כן צוין אחרת). לפירוט הזכאויות ראו פורטל נקודות זיכוי ממס הכנסה.
  ראו גם

  גורמים מסייעים

  גורמי ממשל

  מקורות משפטיים ורשמיים

  חקיקה ונהלים

  הרחבות ופרסומים