הקדמה:

מי שסיים לימודי מקצוע (למשל הנדסאי) זכאי משנת 2018 ואילך לנקודת זיכוי מלאה (2,676 ₪ לשנה ו-223 ₪ לחודש), למשך שנה
ניתן לבחור אם לממש את הזכאות בשנת המס שלאחר סיום לימודי המקצוע או בשנת המס שלאחריה
בשנת המס 2017 הזכאות היתה ל-3/4 נקודת זיכוי ועד שנת המס 2016 (כולל), הזכאות היתה לחצי נקודת זיכוי
מי שזכאי להטבה זו ובנוסף זכאי לנקודות זיכוי בגין תואר ראשון או תואר שני, רשאי לבחור באחת מבין שתיהן

מי שסיימו לימודי מקצוע (למשל הנדסאים) וזכאים לתעודת מקצוע המוכרת על ידי משרד ממשלתי, זכאים להטבת מס באמצעות נקודות זיכוי ממס הכנסה בשנים שלאחר סיום הלימודים.

 • ניתן לנצל את ההטבה החל משנת המס שלאחר סיום הלימודים.
 • מי שסיים לימודי מקצוע עד סוף שנת 2013 היה זכאי לחצי נקודת זיכוי למשך מספר שנים הזהה למספר השנים שבהן למד, ולא יותר מ-3 שנים.
דוגמה
מי שבשנת 2013 סיימה 3 שנות לימודי טכנאות שיניים וקיבלה תעודת טכנאית שיניים המוכרת על-ידי זרוע העבודה, היתה זכאית לחצי נקודת זיכוי ממס הכנסה בגין לימודי מקצוע (ללא קשר לאפשרות לקבל נקודות זיכוי נוספות בגין סיבות אחרות) במשך 3 שנות המס המס 2014, 2015, 2016.
 • מי שסיים את לימודי המקצוע אחרי שנת 2013 זכאי, במשך שנה, לאחד מאלה:
  • עד שנת 2016 (כולל) - חצי נקודת זיכוי.
  • בשנת המס 2017 - 3/4 נקודת זיכוי.
  • משנת 2018 ואילך - נקודת זיכוי מלאה (2,676 ₪ לשנה ו-223 ₪ לחודש).
 • ניתן לבחור אם לממש את הזכאות בשנת המס שלאחר שנת סיום הלימודים או בשנת המס שלאחריה.
דוגמה
מי שסיים את לימודיו בשנת 2015, יכל לנצל את ההטבה בשנת 2016 או בשנת 2017. אם ניצל את ההטבה בשנת 2016 קיבל חצי נקודת זיכוי. אם בחר לנצל את ההטבה בשנת 2017, קיבל 3/4 נקודת זיכוי.
דוגמה
מי שסיים את לימודיו בשנת 2016, יכל לנצל את ההטבה בשנת 2017 או בשנת 2018. אם בחר לנצל את ההטבה בשנת 2017, קיבל 3/4 נקודת זיכוי. אם בחר לנצל את ההטבה בשנת 2018, קיבל נקודת זיכוי מלאה.
דוגמה
מי שסיים את לימודיו בשנת 2018 יכול לבחור אם לקבל נקודת זיכוי מלאה בשנת 2019 או בשנת 2020.
 • מי שזכאי להטבה זו ובנוסף זכאי לנקודות זיכוי בגין תואר ראשון או תואר שני, רשאי לבחור באחת מבין שתיהן.


מי זכאי?

 • להטבה זו זכאי עובד תושב ישראל, העונה על כל שלושת התנאים הבאים:
  1. הוא סיים לימודי מקצוע בהיקף הזהה ל-1,700 שעות המקובלות במוסדות לימוד אקדמיים.
  2. הוא אינו מקבל במקביל נקודות זיכוי בגין תואר ראשון או תואר שני.
  3. הוא קיבל תעודת מקצוע המוכרת על ידי מוסד ממשלתי, לדוגמה:
   • הנדסאי
   • טכנאי
   • שרטט
   • לבורנט
   • חשמלאי
   • בעל תעודת הוראה

תהליך מימוש הזכות

 • לשם מימוש הזכות יש למלא טופס 101 ולמסור אותו לידי המעביד לפני שמסתיימת שנת המס (כלומר לפני סוף חודש דצמבר).
 • בנוסף יש למלא טופס 119.
 • יש לצרף אישור על סיום הלימודים וכן תעודת מקצוע.
 • ניתן להגיש בקשה לקבלת ההטבה ישירות לפקיד השומה באמצעות טופס 119, אליו יצורפו אישור על סיום הלימודים ותעודת מקצוע. במקרה כזה פקיד השומה ינפיק אישור על זכאות לחצי נקודת זיכוי, ועל העובד למסור אישור זה למעסיק.
 • עצמאים ימלאו בסוף השנה טופס 1301 - דין וחשבון שנתי, ויצרפו אליו בין היתר את התעודה או האישור על סיום הלימודים.
 • אם חלפה שנת המס, העובד יכול להגיש בקשה להחזר מס בלשכת פקיד השומה שהוא משתייך אליה (לאיתור משרדי פקיד השומה). ניתן לקבל החזרים עד 6 שנים אחורה.

חשוב לדעת

 • ההטבה ניתנת לתושבי ישראל בלבד והיא מתווספת ל-2.25 נקודות זיכוי שניתנות לתושב ישראל.
 • אם העובד עומד בקריטריונים נוספים המזכים בנקודות זיכוי, הוא עשוי לקבל במצטבר את כל נקודות הזיכוי, בהתאם לכל אחד מקריטריונים אלו (אלא אם כן צוין אחרת). לפירוט כל הזכאויות ראו: פורטל נקודות זיכוי ממס הכנסה.

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים