מי שסיים לימודים לתואר שלישי במסלול לימודים ישיר לתואר אקדמי שלישי החל משנת 2005, זכאי לחצי נקודת זיכוי, וזאת בנוסף לנקודת הזיכוי שניתנת עבור לימודים לתואר ראשון
ההטבה ניתנת החל משנת המס שלאחר השנה שבה הסתיימו הלימודים לתואר השלישי
מי שסיים לימודי תואר ברפואה או ברפואת שיניים זכאי להטבה דומה שניתנת למימוש במועדים אחרים
שווי ההטבה הוא 1,452 ₪ לשנה ו-121 ₪ לחודש

תקציר

מי שסיים לימודים לתואר שלישי בישראל זכאי לחצי נקודת זיכוי ממס הכנסה.

 • מי שזכאי לתואר אקדמי שלישי, ולמד במסלול לימודים ישיר לתואר אקדמי שלישי החל משנת 2005, זכאי לחצי נקודת זיכוי בגין לימודי התואר השלישי.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

 • לשם מימוש הזכות יש למלא טופס 101 ולמסור אותו לידי המעסיק לפני שמסתיימת שנת המס (כלומר לפני סוף חודש דצמבר).
 • בנוסף יש למלא טופס 119 ולצרף אליו אישור זכאות לתואר אקדמי ממוסד הלימודים.
 • ניתן להגיש בקשה לקבלת ההטבה ישירות לפקיד השומה באמצעות טופס 119 אליו יצורף אישור זכאות לתואר אקדמי ממוסד הלימודים. במקרה כזה פקיד השומה ינפיק אישור על זכאות לחצי נקודת זיכוי ועל העובד למסור אישור זה למעסיק.
 • עצמאים ימלאו בסוף השנה טופס 1301 - דין וחשבון שנתי.
 • אם חלפה שנת המס, העובד יכול להגיש בקשה להחזר מס בלשכת פקיד השומה שהוא משתייך אליה (לאיתור משרדי פקיד השומה). ניתן לקבל החזרים עד 6 שנים אחורה.

משך תקופת הזכאות

 • מי שסיים את לימודיו במסלול לימודים ישיר לתואר אקדמי שלישי בשנת 2023 או מאוחר יותר זכאי למחצית נקודת זיכוי למשך 2 שנות מס. ההטבה תינתן החל משנת המס שלאחר שנת סיום הלימודים.
 • מי שסיים את לימודיו במסלול לימודים ישיר לתואר אקדמי שלישי בשנים 2014-2022, זכאי למחצית נקודת זיכוי למשך שנת מס אחת.
 • לגבי מי שסיים את לימודיו בשנים 2014-2022 או מאוחר יותר, ניתן לבחור באחת משתי אפשרויות:
  • ההטבה תינתן בשנה שלאחר שנת סיום הלימודים.
  • ההטבה תינתן בשנה השנייה שלאחר שנת סיום הלימודים.
 • הטבה זו תינתן בנוסף לנקודת הזיכוי שלה הוא זכאי עבור לימודי תואר ראשון.

חשוב לדעת

 • ניתן לקבל את ההטבה רק עבור תואר שלישי אחד.
 • ההטבה ניתנת בגין לימודים לתואר אקדמי במוסד להשכלה גבוהה מוכר בישראל בלבד. לימודים אקדמיים בחו"ל אינם מזכים בנקודת זיכוי.
 • ההטבה ניתנת בנוסף לנקודת הזיכוי שניתנת עבור לימודים לתואר ראשון.
 • ההטבה ניתנת לתושבי ישראל בלבד, והיא מתווספת ל2.25 נקודות הזיכוי שניתנות לתושב ישראל.
 • אם העובד עומד בקריטריונים נוספים המזכים בנקודות זיכוי, הוא עשוי לקבל במצטבר את כל נקודות הזיכוי, בהתאם לכל אחד מקריטריונים אלו (אלא אם כן צוין אחרת). לפירוט כל הזכאויות ראו: פורטל נקודות זיכוי ממס הכנסה.
 • מי שקיבל נקודות זיכוי ממס הכנסה בגין תואר שני לא יוכל לקבל בנוסף את ההטבה בגין התואר השלישי.
ראו גם

גורמים מסייעים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים