נערות ונערים עובדים בגילאי 18-16 זכאים לנקודת זיכוי ממס הכנסה
אדם בגיר שבן/בת זוגו קטין/ה, זכאי אף הוא לנקודת הזיכוי הנ"ל
שווי ההטבה הוא 2,904 ₪ לשנה ו-242 ₪ לחודש (נכון לשנת 2024)
למידע נוסף ראו באתר רשות המסים
טפסים

עובדים ועובדות בגילאים 18-16, וכן בני זוגם (אף אם הם בגירים) זכאים לנקודת זיכוי אחת בשווי 2,904 ₪ לשנה ו-242 ₪ לחודש, נכון לשנת 2024.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

  • לשם מימוש הזכאות יש למלא טופס 101 ולמסור אותו לידי המעסיק, לפני שמסתיימת שנת המס (כלומר לפני סוף חודש דצמבר).
  • אם חלפה שנת המס, העובד יכול להגיש בקשה להחזר מס בלשכת פקיד השומה שהוא משתייך אליה (לאיתור משרדי פקיד השומה). ניתן לקבל החזרים עד 6 שנים אחורה.

חשוב לדעת

  • עובדים העונים על קריטריונים נוספים המזכים בנקודות זיכוי, עשויים לקבל במצטבר את כל נקודות הזיכוי, בהתאם לכל אחד מקריטריונים אלו (אלא אם כן צוין אחרת). לפירוט כל הזכאויות ראו פורטל נקודות זיכוי ממס הכנסה.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים