הקדמה:

נשים זכאיות לחצי נקודת זיכוי ממס הכנסה
שווי ההטבה הוא 1,308 ש"ח לשנה ו- 109 ש"ח לחודש
ראו סימולטור לחישוב נקודות הזיכוי (בגין מצב משפחתי) וסימולטור לחישוב המס שינוכה על פיהן בשנת המס הנוכחית, באתר רשות המסים

טפסים

נשים זכאיות לחצי נקודת זיכוי ממס הכנסה.

מי זכאי?

  • אישה שמנוכה מהכנסותיה מס הכנסה.

תהליך מימוש הזכות

חשוב לדעת

  • נקודות הזיכוי ניתנות לנשים שהן תושבות ישראל וגם לעובדות זרות.
  • חצי נקודת הזיכוי ניתנת לאישה בנוסף ל-2.25 נקודות הזיכוי הניתנות לה בגין היותה תושבת ישראל.
  • אם האישה עומדת בקריטריונים נוספים המזכים בנקודות זיכוי, היא תוכל לקבל במצטבר את כל נקודות הזיכוי, בהתאם לכל אחד מקריטריונים אלו (אלא אם צוין אחרת). לפירוט כל הזכאויות ראו פורטל נקודות זיכוי ממס הכנסה.

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים