הקדמה:

תושב ישראל זכאי ל-2.25 נקודות זיכוי ממס הכנסה
שווי ההטבה הוא 5,886 ש"ח לשנה ו-490.5 ש"ח לחודש
לחישוב נקודות הזיכוי עד שנת 2016 (כולל) ראו מחשבון נקודות זיכוי הרלוונטי עד 31.12.2016 באתר רשות המסים
לחישוב נקודות הזיכוי לשנים 2018-2017 ראו מחשבון נקודות זיכוי לשנים 2018-2017 באתר רשות המסים

עובדים תושבי ישראל זכאים ל-2.25 נקודות זיכוי, מתוכן 2 נקודות זיכוי על היותם תושבים ו-1/4 נקודת זיכוי כזיכוי נסיעה.

מי זכאי?

  • תושבי ישראל אשר מנוכה משכרם מס הכנסה.

תהליך מימוש הזכות

  • לשם מימוש הזכות יש למלא טופס 101 ולמסור אותו למעסיק, לפני שמסתיימת שנת המס (כלומר לפני סוף חודש דצמבר).
  • עצמאים מגישים דו"ח שנתי למס הכנסה, שבו הם ממלאים את פרטיהם האישיים.
  • אם חלפה שנת המס, העובד יכול להגיש בקשה להחזר מס הכנסה בלשכת פקיד השומה. ניתן לקבל החזרים עד 6 שנים אחורה.

חשוב לדעת

  • אם העובד עומד בקריטריונים נוספים המזכים בנקודות זיכוי, הוא עשוי לקבל במצטבר את כל נקודות הזיכוי, בהתאם לכל אחד מקריטריונים אלו (אלא אם כן צוין אחרת). לפירוט כל הזכאויות ראו: פורטל נקודות זיכוי ממס הכנסה.

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים