הקדמה:

תושב ישראל זכאי ל-2.25 נקודות זיכוי ממס הכנסה
שווי ההטבה הוא 5,913 ש"ח לשנה ו-492.75 ש"ח לחודש
ראו מחשבון נקודות זיכוי (בגין מצב משפחתי) עד סוף שנת 2016 באתר רשות המסים
ראו סימולטור לחישוב נקודות הזיכוי (בגין מצב משפחתי) וסימולטור לחישוב המס שינוכה על פיהן בשנת המס הנוכחית, באתר רשות המסים

עובדים תושבי ישראל זכאים ל-2.25 נקודות זיכוי, מתוכן 2 נקודות זיכוי על היותם תושבים ו-1/4 נקודת זיכוי כזיכוי נסיעה.

מי זכאי?

  • תושבי ישראל אשר מנוכה משכרם מס הכנסה.

תהליך מימוש הזכות

  • לשם מימוש הזכות יש למלא טופס 101 ולמסור אותו למעסיק, לפני שמסתיימת שנת המס (כלומר לפני סוף חודש דצמבר).
  • עצמאים מגישים דו"ח שנתי למס הכנסה, שבו הם ממלאים את פרטיהם האישיים.
  • אם חלפה שנת המס, העובד יכול להגיש בקשה להחזר מס הכנסה בלשכת פקיד השומה. ניתן לקבל החזרים עד 6 שנים אחורה.

חשוב לדעת

  • אם העובד עומד בקריטריונים נוספים המזכים בנקודות זיכוי, הוא עשוי לקבל במצטבר את כל נקודות הזיכוי, בהתאם לכל אחד מקריטריונים אלו (אלא אם כן צוין אחרת). לפירוט כל הזכאויות ראו: פורטל נקודות זיכוי ממס הכנסה.

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים