הקדמה:

תושבי ישראל זכאים ל-2.25 נקודות זיכוי ממס הכנסה
שווי ההטבה הוא 5,886 ש"ח לשנה ו-490.5 ש"ח לחודש
ראו סימולטור לחישוב נקודות הזיכוי (בגין מצב משפחתי) וסימולטור לחישוב המס שינוכה על פיהן בשנת המס הנוכחית, באתר רשות המסים

תושבי ישראל זכאים ל-2.25 נקודות זיכוי, מתוכן 2 נקודות זיכוי על היותם תושבים ו-1/4 נקודת זיכוי כזיכוי נסיעה.

מי זכאי?

  • תושבי ישראל שמנוכה מהכנסותיהם מס הכנסה.

תהליך מימוש הזכות

  • לשם מימוש הזכות יש למלא טופס 101 ולמסור אותו למעסיק, לפני שמסתיימת שנת המס (כלומר לפני סוף חודש דצמבר).
  • עצמאים מגישים דו"ח שנתי למס הכנסה, שבו הם ממלאים את פרטיהם האישיים.
  • אם חלפה שנת המס, העובד יכול להגיש בקשה להחזר מס הכנסה בלשכת פקיד השומה. ניתן לקבל החזרים עד 6 שנים אחורה.

חשוב לדעת

  • מי שעונים על קריטריונים נוספים המזכים בנקודות זיכוי, עשויים לקבל במצטבר את כל נקודות הזיכוי, בהתאם לכל אחד מקריטריונים אלו (אלא אם כן צוין אחרת). לפירוט כל הזכאויות ראו: פורטל נקודות זיכוי ממס הכנסה.

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים