הקדמה:

עובדות ועובדים זרים המועסקים בתחום הסיעוד בלבד זכאים ל-2.25 נקודות זיכוי ממס הכנסה
עובדים זרים בתחומים אחרים זכאים לנקודת זיכוי אחת החל משנת 2018 (בשנת 2017 היו זכאים לחצי נקודת זיכוי)
עובדות זרות המועסקות בכל הענפים זכאיות, בנוסף לנקודות זיכוי אלה, לעוד חצי נקודת זיכוי


עובדים זרים עשויים להיות זכאים לנקודות זיכוי ממס הכנסה באופן שונה מעובדים ישראליים.

 • בין השנים 2003 - 2014 עובדים זרים חוקיים (גברים ונשים) בכל הענפים היו זכאים ל-2.25 נקודות זיכוי. בנוסף, עובדות זרות היו זכאיות לחצי נקודת זיכוי כנשים (כלומר הן היו זכאיות ל-2.75 נקודות).
 • בשנים 2015 - 2016 תקנות שהסדירו מחדש את מתן נקודות הזיכוי ממס הכנסה לעובדים זרים, קבעו כי:
  • עובדות ועובדים זרים חוקיים המועסקים בתחום הסיעוד בלבד זכאים ל-2.25 נקודות זיכוי.
  • בנוסף, עובדות זרות המועסקות באופן חוקי בכל תחום שהוא, זכאיות לחצי נקודת זיכוי (כלומר הן זכאיות ל-2.75 נקודות אם הן עובדות בתחום הסיעוד, או לחצי נקודה, אם הן עובדות בתחום שאינו סיעוד).
  • עובדים זרים (גברים) המועסקים בתחום שאינו סיעוד אינם זכאים כלל לנקודות זיכוי.
 • בשנת 2017:
  • עובדות ועובדים זרים חוקיים המועסקים בתחום הסיעוד בלבד זכאים ל-2.25 נקודות זיכוי.
  • עובדות ועובדים זרים חוקיים המועסקים בתחום שאינו סיעוד זכאים לחצי נקודות זיכוי.
  • בנוסף, עובדות זרות המועסקות באופן חוקי בכל תחום שהוא, זכאיות לחצי נקודת זיכוי (כלומר הן זכאיות ל-2.75 נקודות אם הן עובדות בתחום הסיעוד, או לנקודת זיכוי אחת, אם הן עובדות בתחום שאינו סיעוד).
 • בשנת 2018:
  • עובדות ועובדים זרים חוקיים המועסקים בתחום הסיעוד בלבד זכאים ל-2.25 נקודות זיכוי.
  • עובדות ועובדים זרים חוקיים המועסקים בתחום שאינו סיעוד זכאים לנקודות זיכוי אחת.
  • בנוסף, עובדות זרות המועסקות באופן חוקי בכל תחום שהוא, זכאיות לתוספת של עוד חצי נקודת זיכוי (כלומר הן זכאיות ל-2.75 נקודות אם הן עובדות בתחום הסיעוד, או ל-1.5 נקודת זיכוי, אם הן עובדות בתחום שאינו סיעוד).
הערת עריכה
יש כאן פסקה מוסתרת שצריך לשחרר ב-1 בינואר 2019
הערה מאת שרון הורנשטיין (שיחה) 12:51, 23 באוגוסט 2018 (IDT)

מי זכאי?

 • עובד/ת זר/ה חוקי/ת
 • התקנות מגדירות "עובד זר חוקי" כמי שמתקיימים לגביו כל התנאים הבאים:

תהליך מימוש הזכות

 • הזכות ניתנת באופן אוטומטי. המעסיק יפחית את שווי נקודות הזיכוי מסכום המס שמנוכה מהשכר.

חשוב לדעת

 • נקודות הזיכוי המפורטות לעיל הן נקודות הזיכוי היחידות שלהן זכאים עובדים זרים (גברים ונשים). מלבד נקודות זיכוי אלה, עובדות ועובדים זרים אינם זכאים לנקודות זיכוי אחרות.


ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים