הקדמה:

מי שרכש דירה יכול להמשיך ולקבל סיוע בשכר דירה עד מועד הכניסה לדירתו החדשה
למידע נוסף ראו באתר משרד הבינוי והשיכון


משפחות שבראשן הורה עצמאי (משפחות חד הוריות) עשויות לקבל ממשרד הבינוי והשיכון סיוע ברכישת דירה (משכנתא).

 • בהתאם לשיטת הניקוד, למשפחות אלה נקבע סיוע של 2,200 נקודות, העומד על 161,665 ש"ח (נכון ל- 01.04.2019).

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

תוספות למשכנתא

תכנית 10+

 • במסגרת תכנית 10+ ניתן להוסיף למשכנתא סכום של 132,000 ש"ח.
 • התכנית מיועדת לזוגות ולהורים עצמאיים העומדים בכל התנאים הבאים:
  1. יש להם ותק של 10 שנים לפחות כזוג או כמשפחה שבראשה עומד הורה עצמאי (הורה יחיד).
  2. יש להם שני ילדים ומעלה.
   • לרוכשים דירה באזורי עדיפות לאומית התוספת תינתן אם במשפחה יש 4 ילדים לפחות.
  3. הם שוהים בארץ ברציפות במשך 10 שנים לפחות (יציאות לחו"ל של עד חודשיים אינן פוגעות ברצף השהייה).
  4. הם מקבלים קצבת קיום מהמוסד לביטוח לאומי (כגון הבטחת הכנסה, קצבת נכות עם תוספת תלויים או דמי אבטלה), או שאחד מהמבקשים לפחות עובד במשרה מלאה וההכנסה הכוללת של המשפחה משכר אינה עולה על:
שנה ממוצע הכנסה חודשי
2020 9,220 ש"ח
2019 8,620 ש"ח
2018 8,376 ש"ח

חשוב לדעת

 • מי שרכש דירה יכול להמשיך ולקבל סיוע בשכר דירה עד מועד הכניסה לדירתו החדשה.
 • הזכאות לסיוע ברכישת דירה נקבעת רק על פי תעודת הזכאות.
 • מומלץ לא לבצע כל התקשרות חוזית לפני השגת תעודת זכאות תקפה ולפני בדיקה בבנק למשכנתאות בנוגע לגובה, התנאים והמגבלות של הסיוע המוענק.
לא נמצאו מוקדים להצגה
המפה נטענת...

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים