הקדמה:

מי שרכש דירה יכול להמשיך ולקבל סיוע בשכר דירה עד מועד הכניסה לדירתו החדשה
למידע נוסף ראו באתר משרד הבינוי והשיכון


משפחות שבראשן הורה עצמאי (משפחות חד הוריות) שהן חסרות דירה עשויות לקבל ממשרד הבינוי והשיכון סיוע ברכישת דירה (משכנתא).

 • בהתאם לשיטת הניקוד, למשפחות אלה נקבע סיוע של 2,200 נקודות, העומד על 161,665 ש"ח (נכון ל- 01.04.2019).

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

תוספות למשכנתא

תכנית 10+

 • במסגרת תכנית 10+ ניתן להוסיף למשכנתא סכום של 132,000 ש"ח.
 • התכנית מיועדת לזוגות העומדים בכל התנאים הבאים:
  • יש להם ותק של 10 שנים לפחות כזוג.
  • יש להם שני ילדים ומעלה.
  • הם שוהים בארץ ברציפות במשך 10 שנים לפחות (יציאות לחו"ל של עד חודשיים אינן פוגעות ברצף השהייה).
  • הם מקבלים הבטחת הכנסה שנתיים ברציפות, או שאחד מבני הזוג מקבל קצבת נכות קבועה עם אי כושר השתכרות בשיעור של 75% ומעלה (כולל תוספת תלויים) או דמי אבטלה בשיעור של משרה מלאה, או שהוא עובד במשרה מלאה על-פי אישור מהמעסיק (אם היקף המשרה מצויין בשעות, 165 שעות ומעלה בחודש ייחשבו כמשרה מלאה), וההכנסה הכוללת של המשפחה משכר אינה עולה על:
שנה ממוצע הכנסה חודשי
2015 7,661 ש"ח
2016 7,839 ש"ח
2017 8,122 ש"ח
 • לרוכשים דירה באזורי עדיפות לאומית, תינתן תוספת זו רק אם במשפחה ישנם 4 ילדים לפחות.

חשוב לדעת

 • מי שרכש דירה יכול להמשיך ולקבל סיוע בשכר דירה עד מועד הכניסה לדירתו החדשה.
 • הזכאות לסיוע ברכישת דירה נקבעת רק על פי תעודת הזכאות.
 • מומלץ לא לבצע כל התקשרות חוזית לפני השגת תעודת זכאות תקפה ולפני בדיקה בבנק למשכנתאות בנוגע לגובה, התנאים והמגבלות של הסיוע המוענק.
לא נמצאו מוקדים להצגה
המפה נטענת...

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים