הקדמה:

הורים עצמאיים (הורים יחידים) ותיקים עשויים לקבל סיוע ברכישת דירה בהתאם לשיטת הניקוד המצטבר
מי שרכש דירה יכול להמשיך ולקבל סיוע בשכר דירה עד מועד הכניסה לדירתו החדשה


משפחות שבראשן הורה עצמאי (משפחות חד הוריות) עשויות לקבל ממשרד הבינוי והשיכון סיוע ברכישת דירה (משכנתא).

צבירת ניקוד

 • ככל שהזכאים צוברים יותר נקודות, כך סכום המשכנתא יהיה גבוה יותר. נכים ועיוורים זכאים לתוספת ניקוד, כמפורט בהמשך.
 • הנקודות נצברות על-פי הקריטריונים הבאים:

ניקוד בגין ותק

 • מספר השנים שבהן המבקש היה הורה עצמאי (יחיד).
מספר השנים גובה הניקוד
0 30
1 250
2 300
3 350
4 400
5 450
כל שנה נוספת 50

ניקוד בגין מספר הילדים

 • "ילד" נחשב החל מעובר בחודש החמישי להריון (אם אינו ילד ראשון) ועד לרווק/ה בגיל 21 המתגורר באופן קבוע עם ההורה העצמאי.
מספר הילדים גובה הניקוד
1 350
2 500
3 650
4 800
5 900
6 1,000
כל ילד נוסף 100

ניקוד בגין מספר האחים והאחיות

 • אחים ואחיות של ההורה העצמאי שהם אזרחי ישראל ותושביה (כולל אחים למחצה, אחים מאומצים או אחים שנפטרו).
מספר האחים והאחיות של ההורה גובה הניקוד
1 50
2 100
3 150
4 400
5 600
6 650
כל אח נוסף 50

תוספת ניקוד לנכים ולעיוורים

 • לזכאים העונים על אחת מההגדרות הבאות יתווספו 200 נקודות בגין הנכות:
  • עיוור/ת בעל תעודת עיוור / לקוי ראיה לצמיתות.
  • בעל/ת אישור מביטוח לאומי/משרד הבריאות/משרד הביטחון המעיד על נכות קבועה בשיעור של 75% ומעלה או דרגת אי-כושר יציבה של 75% ומעלה או מוגבלות בניידות של 75% ומעלה.
 • הניקוד המינימלי שייקבע במקרים אלה יהיה 1,600 נקודות.
דוגמה
למי שצבר 1,200 נקודות בגין ניקוד אישי + 200 נקודות בגין נכותו, ייקבעו 1,600 נקודות (במקום 1,400 נקודות).
 • מי שעל-פי אישור מטעם לשכת הבריאות המחוזית של משרד הבריאות נקבעו לו 100% נכות לצמיתות והוא מרותק לצמיתות לכיסא גלגלים, יהיה זכאי ל- 2,200 נקודות.

תוספות למשכנתא

תכנית 10+

 • במסגרת תכנית 10+ ניתן להוסיף למשכנתא סכום של 132,000 ש"ח.
 • התכנית מיועדת להורים עצמאיים (הורים יחידים) העונים על כל התנאים הבאים:
  • יש להם ותק של 10 שנים לפחות כזוג או כהורים עצמאיים
  • יש להם שני ילדים ומעלה.
  • הם שוהים בארץ ברציפות במשך 10 שנים לפחות (יציאות לחו"ל של עד חודשיים אינן פוגעות ברצף השהייה).
  • הם מקבלים הבטחת הכנסה שנתיים ברציפות, או קצבת נכות קבועה עם אי כושר השתכרות בשיעור של 75% ומעלה (כולל תוספת תלויים) או דמי אבטלה בשיעור של משרה מלאה, או שהם עובדים במשרה מלאה על-פי אישור מהמעסיק (אם היקף המשרה מצויין בשעות, 165 שעות ומעלה בחודש ייחשבו כמשרה מלאה), והכנסתם הכוללת משכר אינה עולה על:
שנה ממוצע הכנסה חודשי
2015 7,661 ש"ח
2016 7,839 ש"ח
2017 8,122 ש"ח
 • לרוכשים דירה באזורי עדיפות לאומית, תינתן תוספת זו רק אם במשפחה ישנם 4 ילדים לפחות.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

חשוב לדעת

 • מי שרכש דירה יכול להמשיך ולקבל סיוע בשכר דירה עד מועד הכניסה לדירתו החדשה.
 • הזכאות לסיוע ברכישת דירה נקבעת רק על פי תעודת הזכאות.
 • מומלץ לא לבצע כל התקשרות חוזית לפני השגת תעודת זכאות תקפה ולפני בדיקה בבנק למשכנתאות בנוגע לגובה, התנאים והמגבלות של הסיוע המוענק.

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים