אזהרה
דף זה אינו רלבנטי עוד!
דף זה אינו רלבנטי יותר, ולכן הועבר לארכיון במרחב "הקפאה".


הקדמה:

המדינה מסייעת לזוגות הורים חד-מיניים במימון מעונות יום ומשפחתונים לילדיהם
הסיוע ניתן לנרשמים במעונות או משפחתונים המוכרים על-ידי משרד המדינה


כדי לעודד את שילובם של הורים בשוק העבודה, המדינה מסייעת במימון מעונות יום ומשפחתונים מוכרים.

מי זכאי?

 • זוג הורים חד-מיניים המנהל משק בית משותף ומי שרשומ/ה כהורהו של הילד ועומד/ת בתנאים על-פי אחד מהסעיפים הבאים:

הורים עובדים

 • הורים העובדים לפחות 24 שעות שבועיות.
 • הורים העובדים לפחות 20 שעות שבועיות, שיש להם 3 ילדים או יותר במעון או במשפחתון.
 • הורים העובדים כעצמאים ועוזרים בעסק של בן זוגם או שותפים בעסק של בן זוגם – אם הכנסותיהם בעסק מצוינות בשומת המס המשפחתית. לעצמאים בעלי ותק של פחות משנה, הדרגה תחושב ממועד פתיחת העסק (ולא לפני מועד קליטת הילד במסגרת).
 • הורים בשנת שבתון – אם בתקופה שקדמה לשנת השבתון הם עמדו באחד מהתנאים שצוינו לפני כן.
 • הזכאות מותנית במבחן הכנסות.

הורים לומדים

 • הורים הלומדים בהיקף של 24 שעות שבועיות ומעלה באחד ממסלולי הלימודים הבאים:
  • קורס להכשרה מקצועית בפיקוח ממשלתי
  • אולפן לעולים חדשים
  • לימודים לתואר ראשון מוכר במוסד אקדמי מוכר - בתוכנית מלאה
  • לימודים המוכרים על-ידי משרד החינוך לצורך תעודת הוראה - בתוכנית מלאה
  • לימודים לתואר הנדסאי או טכנאי במוסד המוכר על-ידי המכון להכשרה בטכנולוגיה ובמדע או על-ידי משרד החינוך.
 • הורים הלומדים לימודים לתואר ראשון מוכר באוניברסיטה הפתוחה, בהתקיים כל התנאים הבאים:
  1. הלימודים הם בהיקף של 3 קורסים לפחות בסמסטר
  2. הקורסים הנלמדים מזכים בנקודות זכות לתואר
  3. משך תקופת זכאותם לתמיכה לא תעלה על 3 שנים.
 • הורים העובדים לפחות 24 שעות שבועיות ולומדים בתוכנית חלקית לפחות 10 שעות לימוד שבועיות, באחד מהמסלולים:
  • לימודי תואר ראשון מוכר במוסד אקדמי מוכר
  • לימודים המוכרים על-ידי משרד החינוך לצורך תעודת הוראה
  • לימודים לתואר הנדסאי או טכנאי במוסד המוכר על-ידי המכון להכשרה בטכנולוגיה ובמדע או על-ידי משרד החינוך
  • לימודים באוניברסיטה הפתוחה, בהיקף של קורס אחד לפחות בסמסטר.
 • הורים הלומדים לתואר שני מוכר או תואר מתקדם יותר במוסד אקדמי מוכר, בהתקיים אחד מהתנאים הבאים:
  • הם לומדים בהיקף של 10 ש"ש לפחות ועובדים 24 ש"ש לפחות
  • הם עוסקים בעבודת מחקר במסגרת מלגה בהיקף של 24 ש"ש לפחות.
 • להורה המחויב בשעות התנסות מעשית (בתשלום או בלעדיו) כתנאי לקבלת תואר אקדמי, יצורפו שעות אלו לסך שעות הלימוד. לשם כך עליו להגיש אישור לימודים הקובע כי שעות אלו נדרשות לקבלת התואר.
 • הזכאות מותנית במבחן הכנסות.

עולים חדשים

 • הורים שהם עולים חדשים הנמצאים בארץ עד שנתיים מיום עלייתם ארצה - בעת פתיחת שנת הלימודים. הזכאות מותנית במבחן הכנסות.
 • בני זוג העונים על אחד מהתנאים הבאים, יהיו זכאים לדרגה 3 בטבלת שכר הלימוד עבור כל אחד מילדיהם, ללא תלות במבחן הכנסות:
  • שני בני הזוג לומדים באולפן
  • שני בני הזוג מקבלים דמי אבטלה
  • אחד מבני הזוג לומד באולפן והשני מקבל דמי אבטלה.

תושבים חוזרים

 • הורים שהם תושבים חוזרים, העונים על שני התנאים הבאים:
  1. הם נמצאים בשנה הראשונה לחזרתם ארצה - בעת פתיחת שנת הלימודים.
  2. הם רשומים כדורשי עבודה בשירות התעסוקה או במשרד הקליטה.
 • הזכאות תהיה בדרגה 3 בטבלת שכר הלימוד עבור כל אחד מהילדים - ללא תלות במבחן הכנסות.

הורים הזכאים לדמי אבטלה

 • הורים שאינם עובדים וזכאים לקבל דמי אבטלה.
 • הזכאות מותנית במבחן הכנסות.
 • ההכנסה תחושב על-פי גובה דמי האבטלה ודרגת ההשתתפות שתיקבע תהיה בתוקף עד לסיום תקופת האבטלה.
 • עם סיום תקופת האבטלה, תיקבע להורים דרגה 12 (ללא סבסוד מהמדינה), אלא אם ימציאו אישורים עדכניים לצורך בחינת המשך זכאותם.

חשוב לדעת

 • הורים הזכאים להשתתפות ללא תלות במבחן הכנסות, רשאים לבקש את בחינת זכאותם בהתאם לרמת ההכנסה לנפש, אם תאפשר להם השתתפות גבוהה יותר מהמדינה.
 • משרד הרווחה מפעיל מערכת אינטרנטית (מקוונת) באמצעותה ניתן לאתר משפחתונים, מעונות וצהרונים בפיקוח המשרד. לכניסה למערכת לחצו כאן.

גורמים מסייעים

גורמי ממשל


מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים