הקדמה:

הורים יכולים להגיש בקשה לסיוע במימון מעונות יום ומשפחתונים לילדיהם, בהתאם לתנאי זכאות שונים
לא יתקבלו למעון/משפחתון ולא יהיו זכאים לסיוע במימון המסגרת פעוטות מתחת לגיל שלושה חודשים
למידע נוסף ראו באתר משרד הרווחה

כדי לעודד את שילובם של הורים בשוק העבודה, המדינה מסייעת במימון מעונות יום ומשפחתונים מוכרים.

 • התמיכה ניתנת עבור תינוקות וילדים השוהים במשפחתון או במעון 5 ימים בשבוע, עד השעה 16:00 לפחות -
  • תינוקות תושבי או אזרחי ישראל, אשר ב-1 בספטמבר של שנת הלימודים אליה נרשמו, גילם היה עד 15 חודשים.
  • ילדים תושבי או אזרחי ישראל, אשר ב-1 בספטמבר של שנת הלימודים אליה נרשמו, גילם היה בין 15 חודשים ויום ל-33 חודשים (או עד לגיל 46 חודשים, למי שיש להם אישור מהיחידה להתפתחות הילד כי הם מעוכבי התפתחות).
 • גובה התמיכה נקבע על-פי מספר דרגות השתתפות המתבססות על רמת ההכנסה לנפש במשפחה, מלבד במקרים שבהם מצוין אחרת.
שימו לב
 • למעון/משפחתון יתקבלו תינוקות מתחת לגיל שישה חודשים רק בצירוף אישור רפואי לגבי בשלותו ובריאותו של התינוק והתאמתו למסגרת חינוכית קבוצתית
 • בכל מקרה, לא יתקבלו למעון/משפחתון ולא יהיו זכאים לסיוע במימון המסגרת פעוטות מתחת לגיל שלושה חודשים.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

שימו לב
החל מ-01.11.2021 יחולו תנאים חדשים להשתתפות המדינה בשכר הלימוד לשנת הלימודים תשפ"ב
 • בין היתר, תקבע רשימת קריטריונים שכל אחד מההורים יהיה צריך לעמוד באחד מהם, ותבוטל הזכאות לבת זוגו של מי שלומד לימודים תורניים ולבת זוג של פנסיונר. כמו כן, תורחב זכאותו של הורה נכה המקבל קצבה מגורם ממשלתי ושל הורה המקבל הבטחת הכנסה. ניתן לראות את מבחני התמיכה המלאים לשנת תשפ"ב באתר הממשלתי.
 • לקראת כניסתם של התנאים לתוקף נעדכן את המידע המלא בדף זה.
טיפ

מוקד שירות טלפוני

 • לרשות ההורים עומד מוקד מידע ושירותים המסייע במילוי הבקשה, במתן מידע לגבי מצב הבקשה בכל שלב, מידע על גובה התמיכה שנקבעה ועוד.
 • מספר הטלפון של המוקד: *2969 או 12222-969
 • השירות במוקד ניתן בשפות: עברית, ערבית, רוסית ואמהרית.
 • המוקד זמין בימים א' - ה' בין השעות 16:00 - 8:00
 • מענה קולי ממוחשב זמין במוקד 7 ימים בשבוע, 24 שעות ביממה.

איתור מסגרת מוכרת

 • מערכת אינטרנטית (מקוונת) מאפשרת לאתר משפחתונים, מעונות וצהרונים הנמצאים בפיקוח ממשלתי.
 • ניתן לבצע חיפוש לפי ישוב, סוג המסגרת או שם המסגרת. לכניסה למערכת לחצו כאן.


שלבי ההליך

שימו לב
בקשות לסיוע בשכר לימוד עבור שנת הלימודים תשפ"ב
 • באופן זמני, לא ניתן כעת להגיש בקשות לסיוע עבור שנת תשפ"ב באמצעות המערכת המקוונת.
 • אנו נעדכן את המידע כאשר יפורסם נוהל בנושא, לרבות בנוגע לאפשרות הגשת בקשה רטרואקטיבית החל מחודש ספטמבר.
הערת עריכה
על-פי מידע מחגי פורגס ממשרד הרווחה. נשלח ל-record keeper
הערה מאת הדר יוהס פלד (שיחה) 08:12, 22 בספטמבר 2021 (IDT)

הרשמה למסגרת

 • בשלב ראשון, ההורים צריכים לגשת למעון או לרכזת המשפחתון ולרשום את ילדם למסגרת. ניתן להירשם במועדי ההרשמה בלבד, כפי שהם מפורסמים באתר משרד הרווחה ובתקשורת (ניתן גם לברר מהם מועדי ההרשמה אצל מנהלת המעון או רכזת המשפחתונים). למידע על הליך הרישום ראו רישום למעון יום מוכר ורישום למשפחתון מוכר.
 • לאחר רישום הילד למעון/משפחתון (והחלטת ועדת קבלה - במעונות שבהם מספר הנרשמים היה גבוה מהתפוסה המאושרת), יקבלו ההורים ממנהלת המעון/רכזת המשפחתון אישור על קבלת הילד למסגרת. אישור זה הכרחי להמשך התהליך.

מילוי שאלון הרשמה

 • לאחר שניתן להם אישור על קבלת הילד למסגרת, ההורים צריכים למלא ולשלוח את שאלון ההרשמה המקוון לצורך רישום ילדיהם במערכת הממוחשבת.
 • ניתן להירשם גם באמצעות יישומון (אפליקציית) רישומעון.
  • שאלון הרישום כולל את הבקשה להשתתפות המדינה בשכר הלימוד.
  • יש למלא את שאלון ההרשמה בכל מקרה, גם אם לא מגישים בקשה לסיוע במימון (במקרה זה יש לסמן בשאלון שלא מבקשים סיוע ולצרף רק את מסמכי החובה).
 • את שאלון ההרשמה, כולל הבקשה, יגיש אחד מהורי הילד (או האפוטרופוס של הילד, אם מונה לו).
 • יש לסרוק ולצרף לשאלון המקוון את המסמכים הנדרשים.
 • הורה שכמה מילדיו שוהים במעון יום או במשפחתון, ימלא שאלוני הרשמה ויצרף אישורי קבלה לגבי כל אחד מילדיו, אך יצרף רק בשאלון הראשון את כל שאר המסמכים הנדרשים לצורך בחינת זכאותו.

המסמכים שיש לצרף לבקשה

 1. צילום תעודת הזהות של האם, כולל הספח בו מופיעים פרטי בן הזוג ופרטי הילדים. במקרה של אב שהוא הורה עצמאי (הורה יחיד) והילדים נמצאים בחזקתו, יצורף צילום תעודת הזהות של האב. במקרים בהם מונה לילד אפוטרופוס, יצורף אישור בית המשפט בנושא המינוי.
 2. אישור קבלה למעון/משפחתון.
טיפ
ניתן להוריד כיום ספח תעודת זהות דיגיטלי ישירות לטלפון הנייד או למחשב

אמהות הנמצאות בחופשת לידה

 • סמוך ככל הניתן למועד הלידה, האם תעביר הודעה למוקד על יציאתה לחופשת לידה בצירוף:
  • ספח תעודת הזהות - לאחר שעודכן בפרטי הנולד,
  • תלוש שכר מהחודש שקדם לחודש הלידה.
 • לאם תיקבע דרגת זכאות על בסיס המסמכים שצירפה. דרגה זו תהיה בתוקף למשך 15 שבועות של חופשת הלידה (או לתקופה ארוכה יותר, במקרה שהאם או הנולד אושפזו במהלך חופשת הלידה, או שנולד יותר מילד אחד באותה לידה).
 • במקרה שכבר יש לאם ילד אחד במסגרת, הדרגה תחול עליו.
 • אם אין לה ילד נוסף, הדרגה הזמנית תחול על הרך הנולד מרגע כניסתו למעון בתום חופשת הלידה.
 • בתום חופשת לידה בת 15 שבועות, על האם להודיע מיידית למוקד על חזרתה לעבודה ולצרף אישור מעסיק המעיד על כך.
 • הדרגה הזמנית עבור הנולד (והילד הנוסף, אם ישנו), תמשיך להיות בתוקף גם בחודש שלאחר החודש בו הסתיימה חופשת הלידה.
 • בתום אותו חודש על האם להציג למוקד תלוש שכר של חודש מלא מעודכן המעיד על חזרתה לעבודה.
 • על בסיס תלוש השכר תחושב הדרגה רטרואקטיבית החל מהחודש שלאחר החודש בו הסתיימה חופשת הלידה - עבור כל ילדיה הנמצאים במסגרת.
 • לאם שלא הציגה את תלוש השכר, או לא הודיעה על כוונתה לחזור לעבודה בצירוף כל המסמכים הנדרשים, תיקבע דרגה 12 (ללא סבסוד מהמדינה) רטרואקטיבית ליום סיום חופשת הלידה שעבורה קיבלה דמי לידה (עד 15 שבועות).
 • במקרה שהאם חזרה לעבודה אחרי חופשה שנמשכה מעל 6 חודשים, עליה להציג 3 תלושי שכר עדכניים לחודשי עבודה מלאים ורצופים לאחר החזרה לעבודה. אם אין ברשותה 3 תלושים, תיקבע לה דרגה זמנית לפי תלוש השכר לחודש העבודה הראשון המלא.

הורים הנמצאים בשנת שבתון

 • כאשר שנת השבתון היא במהלך שנת הלימודים עבורה מבוקשת התמיכה, תחושב הכנסתו של ההורה על-פי תלוש השכר בשנת השבתון, בניכוי ההחזר על הלימודים המפורט בתלוש השכר. שעות העבודה ייקבעו לפי תלושי השכר החודשיים שקדמו למועד ההרשמה.
 • כאשר שנת השבתון היא בתקופת ההרשמה ולא במהלך שנת הלימודים עבורה מבוקשת התמיכה, ההורה יגיש את המסמכים הנדרשים רק לאחר תחילת שנת הלימודים.

תצהירים חתומים על-ידי עורך דין

 • במקרה שנדרשים לצרף תצהיר חתום על-ידי עורך-דין, רשאים לחתום על התצהיר: שופט, דיין בבית דין רבני, ראש רשות מקומית, עורך-דין, רשם וכל אדם אחר שהוסמך לכך על-ידי שר המשפטים.
 • למשפחות שבראשן הורה עצמאי (חד-הוריות) השירות ניתן תמורת תשלום סמלי ע"י המחלקות המשפטיות של הארגונים נעמת או ויצו.

עדכונים והשלמות לבקשה

 • אם נדרשים עדכונים או השלמות לבקשה, ניתן לשלוח אותם באופן מקוון, באמצעות מערכת עדכונט.
 • חשוב לציין על גבי המסמכים את השם המלא של הילד, מספר תעודת הזהות שלו ושנת לימודים רלוונטית, על מנת שניתן יהיה לצרף את המסמך לבקשה המקורית.

קביעת הדרגה

 • לאחר שהוגשו כל המסמכים הנדרשים, הנתונים יוכנסו למערכת הממוחשבת ודרגת הזכאות תיקבע על פיהם.
 • להורים תישלח הודעה המפרטת את גובה תשלום ההורה וגובה השתתפות המדינה בהתאם לדרגה שנקבעה.
 • ניתן לבדוק את הדרגה שנקבעה באמצעות:

תיקון דרגת השתתפות

 • הורה הסבור כי אושרה לו דרגת השתתפות נמוכה או גבוהה מזו שהוא זכאי לה, רשאי להגיש בקשה לתיקון דרגת ההשתתפות.
 • יש להגיש את הבקשה בכתב בצירוף נימוקים ומסמכים לביסוס הטענה, אל האגף למעונות יום ומשפחתונים באמצעות מוקד המידע הטלפוני: *2969 או 12222-969.
 • אם הטענה תימצא מוצדקת, הדרגה תתוקן רטרואקטיבית עבור שנת הלימודים השוטפת בלבד (פרט למקרים חריגים ביותר).
 • במקרה שיתברר, שלא בעקבות הודעת ההורה, כי נקבעה דרגת השתתפות שגויה:
  • אם ההורה קיבל תמיכה גבוהה מזו שמגיעה לו, משרד הרווחה רשאי לקזז מהתשלומים הבאים המגיעים להורה את גובה התשלום שהועבר ביתר. אם לא קיימת יתרה לתשלום, ההורה יידרש להשיב באופן מיידי את הסכום לארגון המפעיל.
  • אם ההורה קיבל תמיכה נמוכה מזו שמגיעה לו, יועבר אליו ההפרש המגיע לו רטרואקטיבית מיום זכאותו לדרגת ההשתתפות. ההתחשבנות לגבי המשך התשלום תבוצע בין ההורה לארגון המפעיל.

ועדת חריגים

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים