הקדמה:

עובד שיצא לחופשה ללא תשלום ביוזמת המעסיק למשך 30 ימים לפחות, עשוי להיות זכאי לדמי אבטלה
בתקופת החופשה ללא תשלום המעסיק אינו רשאי לזמן את העובד לעבודה כלשהי
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי


עובד שנמצא בחופשה ללא תשלום (חל"ת) ביוזמת המעסיק למשך 30 ימים לפחות, זכאי לדמי אבטלה, בהתאם לשאר תנאי הזכאות.

 • אם נותרו לזכות העובד ימי חופשה, הוא לא יקבל תשלום עבור ימי האבטלה הראשונים, בהתאם למספר ימי החופשה שנותרו לזכותו לפני שיצא לחל"ת.
שימו לב
למידע הרלוונטי ל"מפוטרי קיץ" (עובדים שהמעסיק הפסיק את העסקתם בתקופה שבין ה-20.6 ל-31.8), ראו דמי אבטלה לעובדים שפוטרו או הוצאו לחל"ת למשך חופשת הקיץ.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

 • לפני הגשת התביעה למוסד לביטוח לאומי, יש להתייצב בלשכת התעסוקה ולהירשם כדורש עבודה. חשוב להתייצב בהקדם כדי לא לאבד את תקופת האכשרה שנבדקת על פי היום הראשון להתייצבות.
 • לאחר ההתייצבות הראשונה בלשכת התעסוקה, יש להגיש למוסד לביטוח לאומי תביעה.
 • לתביעה יש לצרף אישור כי העובד יצא לחופשה ללא תשלום ביוזמת המעסיק.
  • באישור המעסיק יש לציין את תקופת החל"ת הצפויה ואת יתרת ימי החופשה של העובד, אם ישנם.
  • אם העובד ניצל את כל יתרת ימי החופשה שלו לפני היציאה לחל"ת, על המעסיק לציין כי אין לעובד יתרת ימי חופשה.
 • לחלופין, ניתן למלא את השדות הרלוונטיים על גבי אישור המעסיק בטופס התביעה לדמי אבטלה.
 • לפירוט הליך התביעה, ראו הגשת תביעה לדמי אבטלה.
 • דמי האבטלה משולמים כקצבה יומית, המותנית בהתייצבות בלשכת שירות התעסוקה בימים ובשעות שנקבעו לעובד.
 • הימים שמשולמים עבורם דמי אבטלה בתקופת החל"ת נספרים בין ימי האבטלה המירביים שלהם זכאי העובד.

חשוב לדעת

 • עובד השוהה בחל"ת יותר מחודשיים רצופים (מה-1 עד ל-31 בכל אחד משני החודשים), חייב על-פי החוק לשלם בעצמו את דמי הביטוח הלאומי ואת דמי ביטוח הבריאות.
 • בתקופת החל"ת המעסיק אינו רשאי לזמן את העובד לעבודה כלשהי (גם אם מדובר בימים בודדים). חזרה לעבודה, גם לימים ספורים בלבד, תשלול את הזכאות לדמי אבטלה עבור כל החודש.

פסקי דין

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים