ניצולי שואה התלויים בזולת ואינם זכאים לתוספת 9 שעות סיעוד שבועיות, עשויים להיות זכאים למימון תוספת שעות סיעוד מוועידת התביעות
תוספת שעות הסיעוד ניתנת בכסף בלבד, גם למי שמקבלים גמלת סיעוד בעין. שוויה של שעת טיפול שבועית הוא 215 ₪ בחודש
תוספת שעות הסיעוד תהיה בשווי 4.5 שעות שבועיות (967.5 ₪) או 2 שעות שבועיות (430 ₪), בהתאם לתנאים
תוספת שעות הסיעוד ניתנת רק לניצולים שמתגוררים בביתם ולא למי ששוהים במוסד סיעודי או בבית אבות/דיור מוגן במחלקת תשושים או סיעודיים
ניצולי שואה הזכאים לגמלת סיעוד מלאה מהביטוח הלאומי ונקבעו להם 5 או 5.5 נקודות תלות במבחן התלות, זכאים לסיוע כספי

ועידת התביעות מממנת תוספת של 4.5 או 2 שעות סיעוד שבועיות לניצולי שואה התלויים בזולת אשר אינם עומדים בתנאי הזכאות לקבלת תוספת 9 שעות סיעוד שבועיות.

 • ועידת התביעות מרחיבה את הסיוע של תוספת שעות סיעוד שבועיות לקבוצות נוספות אשר יקבלו 4.5 או 2 שעות שבועיות לפי התנאים המפורטים בהמשך.
 • תוספת שעות הסיעוד תינתן בכסף בלבד, גם אם ניצול השואה מקבל גמלה סיעוד בעין (שוויה של שעת טיפול שבועית אחת הוא 215 ₪ בחודש).

ניצולי שואה שמקבלים גמלת סיעוד מהביטוח הלאומי ולא זכאים לתוספת שעות סיעוד, עשויים להיות זכאים לסיוע כספי, אם נקבעו להם 5 או 5.5 נקודות תלות. למידע נוסף ראו סיוע כספי לניצולי שואה הזכאים לגמלת סיעוד.

מי זכאי?

 • את המימון עבור תוספת של 4.5 או 2 שעות סיעוד שבועיות זכאים לקבל ניצולי שואה התלויים בזולת, אשר מקבלים את אחד מהקצבאות או המענקים הבאים והם מוכרים כניצולים בוועידת התביעות:
 • תוספת של 4.5 שעות סיעוד שבועיות (967.5 ₪) - ניצולי שואה המקבלים המוכרים בוועידת התביעות ומקבלים את אחד הקצבאות או המענקים שצוינו, זכאים למימון תוספת של 4.5 שעות סיעוד שבועיות בהתקיים כל התנאים הבאים:
  • הם מקבלים מהמוסד לביטוח לאומי גמלת סיעוד חלקית בלבד (בכסף או בשירות) בשל כך שהכנסתם גבוהה מתקרת ההכנסה לגמלה מלאה.
  • הם בעלי ניקוד של 6 נקודות ומעלה במבחן התלות.
  • הכנסתם לא עולה ב-2,000 ₪ על תקרת ההכנסה שנקבעה לגמלה מלאה על ידי המוסד לביטוח הלאומי (תקרת ההכנסה לגמלה מלאה היא 12,536 ₪ ליחיד, ו-18,804 ₪ לזוג).
 • מימון של 2 שעות סיעוד שבועיות (430 ₪)- ניצולי שואה המוכרים בוועידת התביעות ומקבלים את אחד מהקצבאות או המענקים שצוינו, זכאים למימון של 2 שעות סיעוד שבועיות בהתקיים התנאים הבאים:
  • הם עומדים בתקרת ההכנסה שנקבעה על ידי המוסד לביטוח הלאומי לצורך קבלת גמלת סיעוד מלאה.
  • נקבעו להם במבחן התלות 1.5- 2 נקודות בלבד ולכן אינם זכאים כלל לגמלת סיעוד מהמוסד לביטוח לאומי (כדי להיות זכאים לגמלת סיעוד מהמוסד לביטוח לאומי יש לקבל לפחות 2.5 נקודות במבחן התלות).
  • הסיוע יינתן עד שתהיה החמרה במצבם והם יוכרו לגמלת סיעוד ע"י המוסד לביטוח לאומי.
 • יש להדגיש שתוספת שעות הסיעוד ניתנת רק לניצולים שמתגוררים בביתם, ולא למי ששוהים במוסד סיעודי או בבית אבות/דיור מוגן במחלקת תשושים או סיעודיים.

תהליך מימוש הזכות

 • ניצולים העומדים בתנאי הזכאות, המבקשים לקבל את תוספת שעות הסיעוד כגמלה בכסף נדרשים למלא טופס בקשה לקצבת סיעוד בכסף ולשלחו אל ועידת התביעות בכתובת: קרליבך 25, ת"ד 20064 תל-אביב 6120001 או בדוא"ל שכתבתו: infodesk@claimscon.org .
 • להבהרות ומידע נוסף ניתן לפנות ה לוועידת התביעות בטלפון 03-5194400.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

 • ראו ערך מורחב על ארגוני סיוע לניצולי השואה - בישראל פועלים ארגונים, עמותות ומוסדות המסייעים לניצולי השואה. חלק מהארגונים פועלים במספר תחומי סיוע, וחלקם מתמקדים בנושא ספציפי. בדפי הארגונים המופיעים בערך המורחב, ניתן למצוא הסבר מפורט לגבי תחומי הפעילות של כל ארגון ואמצעי יצירת הקשר איתו.

גורמי ממשל

גורם ממשלתי אתר אינטרנט זכויות ותחומי אחריות
הרשות לזכויות ניצולי השואה - טל' 5105*

מרכז מידע נייד של הרשות לזכויות ניצולי השואה

אתר הרשות לזכויות ניצולי השואה טיפול בניצולי שואה הזכאים לסיוע מכוח חוק נכי המלחמה בנאצים, מכוח חוק נכי רדיפות הנאצים, מכוח חוק ההסדרים 2001- תיקון לחוק נכי רדיפות הנאצים ומכוח חוק הטבות לניצולי שואה
הלשכה לענייני פיצויים אישיים מחו"ל (במשרד האוצר) - טל' ‎03-6234100,מייל: מידע באתר משרד האוצר טיפול בזכויות ניצולי השואה, הוא מתן שירות ואמצעי קשר מול הרשויות הגרמניות עבור ניצולי השואה המקבלים תגמולים מכוח חוק הפיצויים הפדרלי הגרמני (BEG). הלשכה מתמקדת בנזקי בריאות של ניצולי השואה והדרכה וסיוע במימוש זכויותיהם.
ועידת התביעות (במשרד האוצר) - טל' ‎03-5194400 אתר ועידת התביעות טיפול בבקשות לקבלת סיוע מהקרנות שבניהולה ובמימון ממשלת גרמניה, כגון: מענק פעמי מקרן הסיוע, קצבאות לניצולי שואה מקרן ועידת התביעות ופיצוי חד פעמי לניצולים שהיו ילדים בתקופת השואה
מוקד 8840* לאזרחים ותיקים אתר המוקד לאזרחים ותיקים מוקד *8840 של אגף בכיר אזרחים ותיקים מהווה כתובת מרכזית לטיפול בפניות של אזרחים ותיקים, למתן מידע אודות כלל הזכויות, השירותים וההטבות המגיעים לציבור האזרחים הוותיקים ולסיוע במיצוי זכויות.
יחידת סגולה - מוקד מיצוי זכויות לאזרחים ותיקים בבתי חולים אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד זכויות בריאותיות לאזרחים ותיקים, לסיוע לאזרחים ותיקים ובני משפחותיהם בבירור זכויות המאושפז, במהלך תקופת האשפוז בבית החולים
המוסד לביטוח לאומי

שירות הייעוץ לאזרח הוותיק ומשפחתו
מרכז תמיכה ומידע 9696*

זכויות בגיל השלישי באתר המוסד לביטוח לאומי זכאות לקצבאות שונות בהתאם לגיל ולמצב הכלכלי והפעלת שירותי יעוץ לקשיש ומוקד טלפוני חינם לקשישים ולבני משפחותיהם
משרד הרווחה והביטחון החברתי

שי"ל - שירות ייעוץ לאזרח - מוקד טלפוני: 118

אזרחים ותיקים באתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים מימון מגורים במסגרת מוסדית לקשישים עצמאיים ותשושים ומתן שירותים שונים במסגרת קהילה ופנאי
משרד הבריאות

קול הבריאות - מוקד השירות הטלפוני של משרד הבריאות 5400*

הגיל המבוגר באתר משרד הבריאות ביטוח בריאות וסיוע לסובלים מבעיות רפואיות שונות על רקע גיל
משרד הבינוי והשיכון - מוקד טלפוני בנושא דיור 5442* אתר משרד הבינוי והשיכון סיוע בדיור ומתן פתרונות דיור לקשישים

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין