הקדמה:

אזרחים ותיקים שגילם מעל 80 שנה, פטורים מהמתנה בתור לקבלת שירות ציבורי
לא יינתן פטור מהמתנה בתור לטיפול רפואי, וכן לא יינתן פטור כשההמתנה בתור היא בתוך כלי רכב או כאשר התור נקבע מראש
לאדם עם מוגבלות הזכאי לקבל את אותו שירות ציבורי בלא המתנה תינתן קדימות בתור על פני האזרח הוותיק


אזרח ותיק שגילו מעל 80 שנה זכאי לקבל שירות ציבורי ללא המתנה בתור.

 • הזכאות אינה תקפה בהמתנה לתור שנקבע מראש, בהמתנה בתור לטיפול רפואי, או כשההמתנה בתור היא בתוך כלי רכב.
 • נותן השירות הציבורי רשאי לדרוש מהאזרח הוותיק הצגת תעודה להוכחת גילו.

מי זכאי?

 • אזרחים ותיקים בני 80 ומעלה.

השירות הציבורי שניתן לקבל ללא המתנה בתור

 • שירות ציבורי הוא שירות הניתן לציבור או לחלק ממנו בידי רשות ציבורית או במקום ציבורי, בדרך של מפגש פנים אל פנים.

רשויות הנחשבות כ"רשות ציבורית"

 • משרד ממשלתי.
 • עירייה או מועצה מקומית.
 • תאגיד שהוקם בחוק, כגון: המוסד לביטוח לאומי, יד ושם, יד יצחק בן-צבי, תאגיד השידור הישראלי, הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים.
 • חברה ממשלתית, חברה מעורבת וחברת בת ממשלתית כגון: חברת החשמל לישראל, רכבת ישראל, בית התפוצות, מוזיאון ישראל.
 • הסוכנות היהודית לארץ ישראל.
 • קופות החולים.
 • כל גוף שהוא מבוקר כגון מפעל, מוסד, קרן או גוף אחר הנתמכים, במישרין או בעקיפין, על ידי הממשלה.

מקומות הנחשבים למקומות ציבוריים

 • שירות שניתן על ידי הדואר או הבנק.
 • שירות שניתן בבית קולנוע, תיאטרון, אולם מופעים, אצטדיון.
 • שירות שניתן בגלריה, מוזיאון, ספרייה.
 • שירות שניתן במתקן למכירת כרטיסים לנסיעה בתחבורה ציבורית.
 • שירות שניתן באתר הנצחה, אתר לאומי, אתר עתיקות, גן לאומי ושמורת טבע.
 • שירות שניתן בסופרמרקטים גדולים (עם אזור מכירה בשטח של 250 מ"ר לפחות).
שימו לב
טיפול רפואי (כולל טיפול פסיכולוגי, טיפול סיעודי ושירותי אחיות) אינו נחשב שירות ציבורי ולכן אין זכאות לאזרחים ותיקים לקבלם ללא המתנה בתור.

מקרים שבהם אין זכאות לקבל שירות ללא המתנה בתור

 • תור לטיפול רפואי - כשמדובר בטיפול רפואי (כולל טיפול פסיכולוגי, טיפול סיעודי, פעולות אבחון רפואי או טיפול מונע) אין זכאות לאזרח ותיק לקבל את הטיפול הרפואי ללא המתנה בתור, כולל טיפול רפואי הניתן בקופות חולים.
 • תור שנקבע מראש - כשהתור נקבע מראש אין חובה לקדם אזרח ותיק לפני מוזמנים אחרים שקבעו תור מראש.
 • ההמתנה בתור היא בכלי רכב - כאשר ההמתנה בתור נעשית במכונית, לא ניתן לקבל את השירות מבלי להמתין.
דוגמה
כאשר אזרח ותיק ממתין במכונית בתור בכניסה לגן לאומי או בתחנת דלק, הוא לא יהיה זכאי להיכנס לגן או לתדלק ללא המתנה.

תהליך מימוש הזכות

 • בעת העמידה בתור על מנת לקבל שירות ציבורי, כמפורט למעלה, על האזרח הוותיק לגשת לאחראי על התור ולבקש לקבל את השירות ללא תור.
 • האחראי על התור רשאי לבקש מהאזרח הוותיק להציג תעודה להוכחת גילו, כדי לוודא את זכאותו לקבל שירות ללא תור.

חשוב לדעת

דוגמה
 • בסניף דואר ממתינים בתור אזרח ותיק מעל גיל 80 וצעיר עם לקות נפשית בעל תעודת נכה.
 • הקדימות במתן השירות תינתן לצעיר עם המוגבלות.
דוגמה
 • בסופרמרקט גדול ממתינים בתור לקופה אזרח ותיק מעל גיל 80 ואישה הרה.
 • הקדימות במתן השירות תינתן לאזרח הוותיק.
 • בבתי מרקחת בקופות החולים יש זכאות לפטור מהמתנה בתור. זכאות זו אינה קיימת בבתי מרקחת שאינם בקופות החולים (כגון: בתי מרקחת פרטיים או בתי מרקחת בחנויות מסחריות).

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

גורם ממשלתי אתר אינטרנט זכויות ותחומי אחריות
מוקד 8840* - המרכז לפניות הציבור של המשרד לשוויון חברתי אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד 8840* לאזרחים ותיקים של המשרד לשוויון חברתי מהווה כתובת מרכזית לטיפול בפניות של אזרחים ותיקים, למתן מידע אודות כלל הזכויות, השירותים וההטבות המגיעים לציבור האזרחים הוותיקים ולסיוע במיצוי הזכויות.
מוקד 6050* - המוסד לביטוח לאומי אתר המוסד לביטוח לאומי זכאות לקצבאות שונות בהתאם לגיל ולמצב הכלכלי
מוקד 9696* - המוקד הטלפוני של שירות הייעוץ לאזרח הוותיק מטעם המוסד לביטוח לאומי שירות הייעוץ לאזרח הוותיק ומשפחתו באתר המוסד לביטוח לאומי סיוע מטעם שירותי יעוץ לקשיש ומוקד טלפוני חינם לקשישים ולבני משפחותיהם
משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

שי"ל - שירות ייעוץ לאזרח - מוקד טלפוני: 118

אזרחים ותיקים באתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים מימון מגורים במסגרת מוסדית לקשישים עצמאיים ותשושים ומתן שירותים שונים
משרד הבריאות

קול הבריאות - מוקד השירות הטלפוני של משרד הבריאות 5400*

הגיל המבוגר באתר משרד הבריאות ביטוח בריאות וסיוע לסובלים מבעיות רפואיות שונות על רקע גיל
משרד הבינוי והשיכון - מוקד טלפוני בנושא דיור 5442* אתר משרד הבינוי והשיכון סיוע בדיור ומתן פתרונות דיור לקשישים
נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה - טל: 02-6662701 אתר נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה הנציבות אמונה על אכיפת כל הקשור בשוויון בעבודה ובטיפול במקרים של אפליה אסורה
רשות האוכלוסין וההגירה - טל' ‎3450* אתר הרשות טיפול בשוהים זרים בישראל, אחריות על מתן היתרים להעסקת עובד זר בסיעוד, ניהול הפיקדון הכספי של עובדים זרים שמעסיקיהם מחויבים להפקיד לפיקדון, ופיקוח על כניסתם ויציאתם של העובדים הזרים בישראל, הוצאת תעודת פטירה ועדכון מרשם האוכלוסין


חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים