הפניה ל:

  • הקפאה:פטור ממס שבח וממס רכישה במכירת זכויות מקרקעין בדירת מגורים ללא תמורה לבן זוג