העברה ללא תמורה של זכויות מקרקעין בדירת מגורים מאדם לבן זוג שגר עמו פטורה ממס רכישה
אם בני הזוג לא מתגוררים ביחד, יינתן פטור חלקי ממס רכישה בשיעור של שני שלישים (2/3) משיעור המס הרגיל


מי זכאי?

  • בני זוג הגרים יחד באותה דירה.
  • ההטבה חלה על גבר ואישה הנשואים זה לזו, על גבר ואישה החיים כבני זוג ידועים בציבור, ועל זוגות מאותו מין.
  • אם מדובר בבני זוג שאינם גרים ביחד בדירה, ישולם מס רכישה לפי 1/3 (שליש) ממס הרכישה הרגיל.

תהליך מימוש הזכות

החזר מס רכישה למי ששילמו למרות הפטור

  • מי שביצעו בעבר עסקת נדל"ן יכולים לבדוק אם קיימת יתרה לזכותם על תשלום מס שבח/מס רכישה עודף שביצעו.
  • הבדיקה נעשית באמצעות יישום של רשות המסים.
  • אם קיימת יתרת זכות ניתן לקבל את ההחזר באמצעות מילוי הפרטים ביישום.
  • למידע נוסף ראו החזר מס בגין תשלום עודף של מס שבח או מס רכישה.

חשוב לדעת

ראו גם

גורמים מסייעים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים