כל אדם יכול לערוך לעצמו צוואה בכתב יד באופן עצמאי וללא עלויות
הצוואה כולה צריכה להיות כתובה בכתב ידו של המצווה, תכלול תאריך ותהיה חתומה על ידו

צוואה בכתב יד היא צוואה הכתובה בכתב ידו של המצווה.

 • צוואה מסוג זה ניתן לערוך ללא עדים או עורך דין, לכן זו הדרך הקלה והפשוטה ביותר להכנת צוואה - כל אדם יכול לערוך אותה באופן עצמאי וללא עלויות.
 • עם זאת, בשל היעדרם של עדים לעריכת הצוואה, יותר קל למי שאינו שבע רצון ממנה, לנסות לערער על רקע האותנטיות שלה ודעתו של המצווה בעת כתיבתה.

הכללים לעריכת צוואה בכתב יד

 1. הצוואה כולה צריכה להיות כתובה בכתב ידו של המצווה.
 2. אין להדפיס את הצוואה במכונת כתיבה או במחשב.
 3. כתב היד חייב להיות של המצווה בלבד ולא של אף אדם אחר.
 4. על הצוואה יש לציין את התאריך שבו נכתבה, בכתב ידו של המצווה. כתיבת התאריך נדרשת מפני שרק הצוואה האחרונה תקפה.
 5. על הצוואה צריכה להופיע חתימתו של המצווה בכתב ידו.

נושא הצוואה

 • על פי החוק, עורך הצוואה רשאי לצוות (להוריש) לזוכה אחד או למספר זוכים (יורשים):
  • את כל עזבונו, או חלק יחסי מכל עזבונו.
  • נכס מנכסי עיזבונו, או טובת הנאה מעיזבונו (הקרויים "מנה"), לדוגמה - תמונה או מגרש.

מינוי מנהל עיזבון


טיפ
מינוי מנהל עיזבון אינו חובה. המינוי מחייב הליכים מורכבים שבחלק ניכר מהמקרים אינם חיוניים, ואף מחייבים הוצאות נוספות, כגון: תשלום שכר טרחה למנהל העיזבון. רצוי לשקול בכובד ראש אם אכן יש צורך במינוי מנהל עיזבון, ולעשות זאת רק אם קיים צורך אמתי וממשי בכך.

חשוב לדעת

 • למרות הכללים המפורטים בחוק, המחוקק היה ער לכך שייתכנו מצבים בהם לא ימולאו כל הכללים לעריכת צוואה.
  • מכיוון שהמטרה היא לכבד את רצון המת ולהפחית ככל הניתן מצבים בהם פגמים טכניים ימנעו זאת, החוק מאפשר לבית המשפט לקיים את הצוואה למרות פגמים אלו.
  • העיקרון המנחה הוא, כי במקרה שניתן לקבוע מהו רצון המצווה, ייעשה מאמץ להתגבר על פגמים צורניים בצוואה.
 • ניתן, אך אין חובה, להפקיד את הצוואה אצל רשם הירושה.
ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

 • ירושה באתר הרשם לענייני ירושה