בעת מתן צו לפתיחת הליכי חדלות פירעון (פשיטת רגל), בין היתר, נאסר על החייב לצאת מהארץ וזאת עד לסיום ההליכים
בנוסף לצו העיכוב מן הארץ, מוטלות על החייב הגבלות נוספות
אזהרה
דף זה מתייחס להליכי חדלות פירעון כשסכום החובות גבוה מ-166,627.31 ₪ (נכון ל-2024)

בעת שניתן לחייב צו לפתיחת הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי (פשיטת רגל), מוטלות עליו הגבלות שונות, בניהן הגבלה על יציאה מן הארץ.

חשוב לדעת

  • בכל מקרה ובכל שלבי ההליך, בקשה להסרת הגבלה (אחת או יותר, באופן מלא או חלקי) תוגש לממונה על הליכי חדלות פירעון ותוכרע על ידו.
  • הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי מפעיל מוקד שירות ותמיכה בטלפון *5067, בימים א'- ה' בשעות 16:00-08:00.

גורם ממשל

ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים