עם מתן צו לפתיחת הליכי חדלות פירעון (פשיטת רגל), מוטלות על החייב הגבלות שונות וביניהן מעוכבת יציאתו מן הארץ
החייב, מייצג מטעמו או הנאמן, רשאים להגיש בקשה לביטול ההגבלה (באופן מלא או חלקי)
יש להגיש את הבקשה לפחות שלושה שבועות לפני מועד הנסיעה המתוכנן לחו"ל
את הבקשה יש להגיש באופן מקוון (ממוחשב) לממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי (הכונס הרשמי)


אזהרה
דף זה מתייחס להליכי חדלות פירעון כשסכום החובות גבוה מ-166,627.31 ₪ (נכון ל-2024)

ברגע שניתן לחייב צו לפתיחת הליכי חדלות פירעון (פשיטת רגל), מוטלות עליו הגבלות שונות, ביניהן, מעוכבת יציאתו מן הארץ.

 • החייב, מייצג מטעמו או הנאמן, רשאים להגיש לממונה על הליכי חדלות פירעון בקשה לביטול ההגבלה (באופן מלא או חלקי).
 • הבקשה תוגש באמצעות המערכת המקוונת של הממונה על הליכי חדלות פירעון ("הממונט").
 • הגשת הבקשה אינה כרוכה בתשלום.
שימו לב
יש להגיש את הבקשה לפחות שלושה שבועות לפני מועד הנסיעה המתוכנן לחו"ל.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

למי ואיך פונים

מילוי והגשת הבקשה

 • יש להיכנס למערכת המקוונת באתר הממונה על הליכי חדלות פירעון.
 • יש ללחוץ על התיבה "בקשות ופניות לממונה" ובחלון שיפתח לבחור ב"בקשות ופניות לאחר מתן צו פתיחת הליכים".
 • בחלון שיפתח יש להזין את מספר התיק (מופיע על גבי הצו) והמחוז המטפל וללחוץ על "אישור".
 • יש למלא את כל הפרטים הנדרשים, כגון: שם מלא, מספר זהות, פרטי המייצג (אם ישנו), פרטי התקשרות וללחוץ על "הבא".
 • יש למלא את טופס הבקשה בהתאם להנחיות המופיעות בו ולוודא כי נמסרים, בין היתר, המידע והמסמכים הבאים:
  • מהו הצורך ביציאה מן הארץ (רפואי, אישי, עבודה וכו') ולצרף אישורים מתאימים התומכים בצורך ביציאה.
  • המועדים המדויקים של היציאה והחזרה לארץ.
  • היעד המדויק בחו"ל כולל מקום השהייה (מלון, משפחה, חברים, מעסיק וכו').
  • עלויות השהייה ואם יש גורם המממן את השהייה בחו"ל, יש לצרף תצהיר מהגורם המממן.
  • מסמך עמדת הנאמן ביחס לבקשה. אם החייב לא הצליח לקבל את עמדת הנאמן בתוך זמן סביר, יש לצרף אסמכתא המעידה כי נעשתה פנייה לנאמן.
  • בטוחות - ערבות בנקאית או עָרֵבים (יש לצרף 3 תלושי שכר אחרונים של הערבים, צילום תעודת זהות ואישור על העדר תיקים בהוצל"פ).
  • במקרה של יציאה לצורך עבודה- יש לפרט מהי התועלת הכלכלית, כולל אישור על כך מהמעסיק.
  • תצהיר התומך בבקשה וכן הצהרה על אי-שימוש לרעה וניצול לרעה של בקשת ביטול צו עיכוב היציאה מהארץ.
שימו לב
 • ניתן לבקש במסגרת מילוי הבקשה כי היא תהיה חסויה.
 • אם הממונה לא יקבל את הבקשה לחיסיון, הבקשה תופיע באתר המידע המקוון.

שלבי ההליך

 • לאחר הגשת הבקשה, יישלח למגיש הבקשה (החייב, המייצג או הנאמן) בדוא"ל וב-SMS (אס.אם.אס) אישור כי הבקשה התקבלה.
 • ככלל, לפני קבלת החלטה בבקשה, הממונה יאפשר לנושים להביע את דעתם, אלא אם יוחלט כי הסרת ההגבלה נחוצה באופן מיידי.
 • החלטת הממונה תינתן בתוך 14 ימים מהיום שהבקשה הוגשה.
  • אם הממונה דרש פרטים נוספים לאחר הגשת הבקשה, ההחלטה תתקבל בתוך 14 ימים מהיום שנמסרו הפרטים שנדרשו.
 • החלטת הממונה תישלח למגיש הבקשה בדוא"ל וב-SMS (אס.אם.אס).

ערעור

 • אם הממונה סירב לבקשה, הבקשה תועבר להכרעת בית-המשפט.

חשוב לדעת

 • הגשת הבקשה אינה כרוכה בתשלום.
 • בקשה לא חתומה (על-ידי החייב או מייצגו) לא תתקבל ולא תטופל על-ידי הממונה על הליכי חדלות פירעון.
 • אם הבקשה התקבלה והצו בוטל, מומלץ לבדוק כי ביטולו אכן עודכן ברשות הגבולות. למידע נוסף ראו: בדיקת ביטול צו עיכוב יציאה מהארץ באתר הממונה על הליכי חדלות פירעון.
 • לפנייה לממונה בנושאים כלליים ולשליחת מסמכים – יש למלא טופס פנייה מקוון ולצרף את המסמכים הנדרשים.
 • הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי מפעיל מוקד שירות ותמיכה בטלפון *5067 , בימים א'- ה' בשעות 16:00-08:00.

גורם ממשל

ראו גם

גורמים מסייעים

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים