הקדמה:

כאשר חייב בהוצאה לפועל מוכרז כ"מוגבל באמצעים", ניתן להוציא נגדו צו עיכוב יציאה מהארץ
הצו יבוטל יחד עם ביטול ההכרזה על החייב כמוגבל באמצעים, אך רשם ההוצאה לפועל רשאי לא לבטל את הצו אם הדבר דרוש להבטחת פירעון החוב
רשם ההוצאה לפועל רשאי להסיר את הצו גם אם לא בוטלה ההכרזה על החייב כמוגבל באמצעים, אם יש טעמים מיוחדים לכך
למידע נוסף ראו בקשה להטלת הגבלות על חייבים בהוצאה לפועל באתר רשות האכיפה והגבייה
אזהרה

רשם ההוצאה לפועל רשאי להטיל צו עיכוב יציאה מהארץ על חייב שהוכרז כ"מוגבל באמצעים".

 • הטלת הגבלה זו אינה אוטומטית והיא נתונה לשיקול דעתו של הרשם.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

למי ואיך פונים

שימו לב
 • החל מ-18.03.2022 חייבים וזוכים שמיוצגים על ידי עורך דין נדרשים להגיש בקשות, תגובות, הודעות ודיווחים מסוימים שנקבעו בתקנות באופן מקוון בלבד.
 • חייבים או זוכים שלא מיוצגים על ידי עורך דין, רשאים לבחור אם לבצע את ההגשות באופן מקוון או ידני.
 • למידע נוסף ראו הודעת רשות האכיפה והגבייה.
 • על הזוכה להגיש את הבקשה על גבי טופס בקשה להטלת הגבלות על חייב ו/או עיכוב יציאה מהארץ (טופס 506).
 • בטופס הבקשה, יש לסמן ב- X את בקשה מס' 58 ("מתן צו עיכוב יציאה מהארץ") ולמלא את הפרטים הנדרשים, כולל שמו הלועזי של החייב, מספר הדרכון ותוקפו.
 • שלבי ההליך

  ביטול צו עיכוב יציאה מהארץ

  • צו עיכוב יציאה מהארץ מתבטל כאשר מתבטלת ההכרזה על החייב כמוגבל באמצעים.
  • רשם ההוצאה לפועל רשאי לקבוע כי הצו יישאר בתוקף כל עוד לא נפרע החוב, אם הוא ראה שהחייב עלול לסכל את פירעון החוב או אם הדבר נחוץ לצורך הבטחת תשלום החוב.
  • הרשם רשאי להסיר את הצו גם אם לא בוטלה ההכרזה על החייב כמוגבל באמצעים.

  ערעור

  • לא ניתן להגיש ערעור ישירות על החלטה להוציא צו עיכוב יציאה מהארץ נגד חייב מוגבל באמצעים וכן על החלטה שלא להוציא צו כזה, אלא יש לבקש רשות לערער.
  • למרות זאת, אם מדובר בתיק בענייני משפחה או אם בגוף ההחלטה על מתן הצו או אי מתן הצו העניק רשם ההוצאה לפועל רשות לערער, ניתן להגיש ערעור ישירות לבית המשפט ללא צורך בקבלת רשות לערער.
  • למידע על אופן הגשת הבקשה וההליך עצמו ראו ערעור על צו עיכוב יציאה מהארץ נגד חייב בהוצאה לפועל.

  גורמים מסייעים

  ארגוני סיוע

  גורמי ממשל


  מקורות משפטיים ורשמיים

  חקיקה ונהלים