מי שאינם מסוגלים לעבוד יותר מ-30 ימים רצופים בשל מחלה זמנית, תאונה או ניתוח, עשויים להיות זכאים לתשלום הבטחת הכנסה מבלי להתייצב בלשכת התעסוקה (ובהתאם לשאר תנאי הזכאות, כגון גובה ההכנסות)
הזכאות תימשך כל עוד אין יכולת לעבוד, עד לתקופה של 6 חודשים
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי

אחד מתנאי הזכאות לקבלת הבטחת הכנסה הוא התייצבות בשירות התעסוקה.

 • עם זאת, במקרים מסוימים תיתכן זכאות ללא התייצבות בשירות התעסוקה.
 • בין היתר, פטורים מהתייצבות בשירות התעסוקה מי שאינם מסוגלים לעבוד יותר מ-30 ימים רצופים בשל מחלה זמנית, תאונה או ניתוח.

מי זכאי?

 • מי שאינו מסוגל לעבוד יותר מ-30 ימים רצופים בשל מחלה זמנית, תאונה או ניתוח, ועונה על שאר תנאי הזכאות להבטחת הכנסה.
 • הזכאות תימשך כל עוד הוא אינו מסוגל לעבוד, ועד לתקופה של 6 חודשים.

תהליך מימוש הזכות

 • יש להגיש תביעה להבטחת הכנסה, לפרטים נוספים, ראו הגשת תביעה לגמלת הבטחת הכנסה.
 • יש לציין בטופס התביעה את הנסיבות שבגינן מוגשת התביעה והבקשה לפטור מההתייצבות.
 • בנוסף למסמכים הכלליים שמצרפים לטופס התביעה, יש לצרף אישור רפואי המפרט את פרק הזמן שבמהלכו החולה אינו מסוגל לעבוד (מתאריך עד תאריך), האבחנה הרפואית, וכן משך הזמן המשוער שבו החולה לא יוכל לעבוד.
 • מי שעבד עד המחלה, יצרף:
  • תלוש שכר
  • אישור מהמעסיק או מחברת ביטוח על זכאותו לדמי מחלה עם מספר ימי המחלה הכלולים בתשלום (מתאריך עד תאריך).
 • במקרים שבהם הבקשה תאושר, לא תידרש התייצבות בלשכת התעסוקה.

חשוב לדעת

ראו גם

גורמים מסייעים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים