הקדמה:

על הקופה לא חלה חובה לספק למבוטח תרופה ספציפית שיוצרה על ידי יצרן ספציפי, אלא רק תרופה בעלת חומר פעיל זהה לזה המופיע בסל התרופות
מבוטח יכול לעבור לקופת חולים אחרת המספקת למבוטחיה את התרופה הגנרית שבה הוא מעוניין או לנסות לחייב את הקופה שלו לספק לו את התרופה הגנרית שבה הוא חפץ באמצעות פניה לנציבות קבילות ציבורבמקרה שבו תרופה נכללת בסל, על הקופה לא חלה חובה לספק למבוטח תרופה ספציפית שיוצרה על ידי יצרן ספציפי (תרופה אתית), אלא רק תרופה בעלת חומר פעיל זהה (תרופה גנרית).

  • תרופה גנרית נבדלת מתרופה אתית, שהיא התרופה המקורית שפותחה על ידי היצרן ומוגנת באמצעות פטנט.
  • לאחר שפגה הגנת הפטנט שניתנה לתרופה האתית, יכולים יצרני תרופות אחרים ליצר העתקים של התרופה האתית.
  • העתקים אלה נקראים תרופות גנריות והם זולים יותר מתרופת המקור. החומר הפעיל בתרופה הגנרית ובתרופה האתית זהה.
  • על אף הזהות בין התרופות, קיימים מקרים שבהם מבוטחים מתלוננים על הבדלים בין תרופה גנרית אחת לתרופה גנרית שניה.
  • במקרה כזה, אם המבוטח נטל תרופה גנרית מסוימת, והקופה הפסיקה לספק למבוטחיה תרופה זו ועתה היא מספקת להם תרופה גנרית אחרת, אם הרופא המטפל סבור כי אין להחליף למטופל את התרופה בתרופה גנרית אחרת, המטופל רשאי לדרוש מקופת החולים להמשיך ולספק לו את התרופה מכוח עיקרון הרצף הטיפולי .

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

חשוב לדעת

  • בין קופות החולים יתכנו הבדלים באשר לסוג התרופה הגנרית המסופקת על ידי הקופה. לפיכך, מבוטח המעוניין בתרופה גנרית מסוימת יכול לבדוק האם זו מסופקת למבוטחים על ידי קופה אחרת. במקרה כזה יוכל לבחור המבוטח לעבור לקופת החולים האחרת המספקת את התרופה הגנרית שבה הוא חפץ. להרחבה ראו מעבר בין קופות חולים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות