הקדמה:

יולדת שנקבעה לה דרגת אי-כושר השתכרות בשיעור של 100% והיא אם עצמאית (חד-הורית) שאינה מסוגלת לטפל בתינוק שנולד לה, עשויה להיות זכאית לקצבה מיוחדת
הקצבה, בסך 3,165 ש"ח לחודש (נכון לשנת 2020), משולמת למשך 3 חודשים מיום הלידה
יולדת הזכאית לדמי לידה לא תוכל לקבל במקביל את שני התשלומים
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי

יולדת שנקבעה לה דרגת אי-כושר השתכרות בשיעור של 100% והיא אם עצמאית (חד-הורית) שאינה מסוגלת לטפל בתינוק שנולד לה, עשויה להיות זכאית לקצבה מיוחדת המשולמת למשך 3 חודשים מיום הלידה.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

חשוב לדעת

  • יולדת הזכאית לדמי לידה לא תוכל לקבל במקביל את שני התשלומים (דמי לידה וקצבה ליולדת נכה).
  • יולדת עם נכות עשויה להיות זכאית לתשלום דמי לידה במקביל לקבלת קצבת נכות כללית, אם היא עונה על כל תנאי הזכאות.

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים