הקדמה:

הורים בנפרד והורים גרושים שילדיהם נמצאים בחזקתם זכאים לקבל את קצבת הילדים עבורם
למידע נוסף, ראו באתר המוסד לביטוח לאומי

טפסים

הורים בנפרד והורים גרושים שילדיהם נמצאים בחזקתם זכאים לקבל את קצבת הילדים עבור אותם ילדים.

מי זכאי?

 • הורים בנפרד או גרושים, שילדיהם נמצאים בחזקתם.
 • אם חלק מהילדים נמצאים עם האם וחלק עם האב, כל הורה יהיה זכאי לקצבה עבור הילדים שבהחזקתו.

תהליך מימוש הזכות

 • כדי לקבל את הקצבה, על ההורה למלא ולהגיש טופס בקשה לפיצול תיק, באחת מהדרכים הבאות:
 • הורים גרושים:
  • ככלל, אם אין סיבה שבגינה המוסד לביטוח לאומי עשוי לחשוב שהילדים אינם בחזקת האם, קצבת הילדים תמשיך להיות משולמת לאם גם לאחר הגירושין.
  • אם לא ברור למוסד לביטוח לאומי מי ההורה שמחזיק בילד, הוא עשוי לדרוש ראיות כדי לוודא אצל מי נמצאים הילדים בפועל.
  • האמצעי הטוב ביותר להוכיח את ההחזקה בילדים הוא פסק דין של בית המשפט לענייני משפחה או של בית הדין הדתי שבו מוסדרת החזקת הילדים.
  • בהיעדר פסק דין (או במקרה שפסק הדין אינו מתייחס לשאלת החזקת הילדים), על ההורה מבקש הקצבה להוכיח באמצעים אחרים כי הילדים בחזקתו (למשל: תצהירים של ההורים או קרובים אחרים, הסכם גירושין וכיו"ב).
 • הורים החיים בנפרד יצרפו מסמכים הנוגעים להחזקת הילדים.

חשוב לדעת

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים